Při uplatňování Milostivého léta může dojít ke sporné situaci, pomůžeme vám

Publikováno: 13. 10. 2022 Doba čtení: 3 minuty
Při uplatňování Milostivého léta může dojít ke sporné situaci, pomůžeme vám
© Green Chameleon, Unsplash

Zájem o dluhové poradenství Člověka v tísni během oddlužovací akce Milostivé léto 2022 je násobně vyšší oproti minulé akci. V nejvytíženějších dnech hovořili naši dluhoví poradci jen na help lince i s 350 lidmi denně. Celkově jsme zatím zodpověděli více než 5000 dotazů. Kolik exekucí se nakonec podaří zastavit, se však v tuto chvíli odhadnout nedá. První měsíc akce mimo jiné ukázal, že ač byly podmínky Milostivého léta nastaveny lépe než v prvním kole, může i tentokrát docházet ke sporným situacím. V případě potíží při uplatňování akce se neváhejte obrátit na naši help linku 770 600 800.

Podstatou Milostivého léta II je možnost osvobození od placení veškerých pohledávek přesahujících zaplacenou jistinu, tedy původní dluh. Stačí do 15. listopadu dopisem požádat exekutora o vyčíslení dlužné jistiny a sdělení čísla účtu, na který je třeba zaslat peníze. Ten musí zareagovat do 15 dní od doručení vaší žádosti. Po zaplacení požadované částky včetně pevně stanoveného poplatku exekutorovi (nutno provést nejpozději 30. listopadu) se lze už jen těšit na vyrozumění o zastavení exekuce. V porovnání s peripetiemi letitých exekucí jednoduchý proces. Ale ne vždy.

„Právní fikce“ má pomoct vyřešit exekuce například kvůli penále

Akce přináší oproti minulému Milostivému létu jednu zásadní změnu.

„Je-li exekuce vedena jen pro vymožení příslušenství - úroky, náklady, atd., ale dle zákona i penále či smluvní pokuta -, považuje se vymáhaná jistina za uhrazenou,“ popisuje Kateřina Kučerová, metodička dluhového poradenství Člověka v tísni. Podle hradeckého soudního exekutora Martina Štiky, přidruženého člena Právní a legislativní komise Exekutorské komory ČR, má toto ustanovení charakter právní fikce.

„Tato úprava v období krize přináší jedinečnou šanci pro mnohé dlužníky vyřešit zatěžující exekuce ne kvůli dluhům například na zdravotním pojištění, ale kvůli navršenému penále, tedy příslušenství. Při minulém Milostivém létě musel exekutor zjišťovat, zda dluh na pojistném již byl uhrazen, což se často ukázalo jako takřka neřešitelný úkol. Byl problém určit, co je ta původní dlužná jistina, v jaké je výši. Nynější úprava to má zjednodušit,“ vysvětluje dluhový expert Člověka v tísni Daniel Hůle. Podle něj je to v zákoně popsáno jasně a v důvodové zprávě zákona je rovněž explicitně stanoveno, že v takovém případě stačí zaplatit stanovený poplatek exekutorovi a exekuce bude zastavena.

Praxe budí rozpaky

Ovšem praxe budí rozpaky. „Někteří exekutoři nepostupují v souladu s tímto výkladem a rovněž i Všeobecná zdravotní pojišťovna se tomu brání. Již jsme se s tím setkali prostřednictvím našich klientů. Na druhou stranu situace jiného klienta byla exekutorem akceptována s tím, že pro uplatnění Milostivého léta opravdu stačí zaplatit 1815 korun,“ upozorňuje Daniel Hůle.

„Pokud by exekutor nezastavil vaši exekuci vedenou například jen pro penále po zaplacení poplatku exekutorovi 1815 korun, lze podat návrh na zastavení této exekuce, se kterým vám pomohou naši dluhoví poradci v některé z našich poraden nebo na dluhové Help lince,” doplňuje Kateřina Kučerová.

O tématu uplatnění Milostivého léta na exekuce kvůli penále, o budoucích exekucích za nedoplatky za energie nebo například o důležitosti sejmutí stigmatu z lidí, kteří využijí státní sociální podpory, jako „zneužívačů dávek“ si poslechněte v rozhovoru Petra Viziny s naším expertem Danielem Hůle v pořadu „Za pět 5“ rádia Proglas.
Autor: Eva Kroupová

Související články