Příběh muže bez domova

Publikováno: 5. 6. 2024 Doba čtení: 4 minuty
Příběh muže bez domova
© Foto: archiv pracoviště

Před lety jsem četla knihu od Tonyho Havlíka Homelless Guide:

Jsou ve městech celého světa i naší republiky – lidé bez domova. Říkáme jim bezdomovci, houmlesáci nebo tuláci. Kdo jsou ve skutečnosti tito lidé? Jak se na ulici dostali a jak na ní přežívají? Mají svoje sny, touhy a lásky? Jaké mají plány do budoucnosti? Život lidí bez střechy nad hlavou vám přiblíží naše knížka – průvodce nejen pražským bezdomovectvím. Po jejím přečtení budete mimo jiné vědět, jak přežít na ulici, kdybyste si to chtěli vyzkoušet.

 Ne všichni tito lidé mají štěstí a dostanou se z ulice s pomocí jiných – cizích lidí. Pan Jiří skončil na ulici, když ho vyhodil jeho bratr ze společně zděděného bytu po rodičích. Pan Jiří žil na ulici 10 let a co je velmi neobvyklé, nezačal pít alkohol. Tím, že nepil alkohol a nebyl opilý, zaujal jeden manželský pár. Manželé Eva a David mu začali nosit deky, teplé oblečení a někdy i jídlo a začali s ním komunikovat. Doptávali se, proč žije na ulici, jestli dříve pracoval, kolik mu je let a zda by neměl nárok na starobní důchod. A tím začala jeho šance žít jako dříve v bytě a mít veškerý potřebný komfort, což je teplo, voda, postel, stůl a sporák.

David s Evou mu pomohli zařídit občanský průkaz, starobní důchod a také ubytovnu. Dostal starobní důchod, ze kterého si hned s pomocí manželů pronajal byt 1+1 a skromně ho zařídil. Na dokumentu ohledně důchodu od České správy sociálního zabezpečení byly napsané exekuce, které bohužel na pana Jiřího čekaly. Ani v tomto případě pan David nelenil a zavolal naší dluhové poradkyni, setkali jsme se a začalo několikaměsíční mapování situace. Ze sedmi exekucí, jsme zastavili 5 exekucí jako marné, panu Jiřímu odpadlo cca 1,5 milionu korun. Dluhy vznikly z bytu, kde byla nájemní smlouva vedená na pana Jiřího, ale bydlel v něm jeho bratr, který neplatil poplatky za energie, ani nájem.

  Bytová společnost takto vymáhá u mnoha jiných občanů, kterým vznikly dluhy na nájemném. Staré nájemní smlouvy jsou nastavené tak, že úroky a penále rostou každým dnem a nikoliv měsícem, jak je běžné u jiných společností. Není tedy neobvyklé, že se z dluhu cca 9 tisíc korun stane např. 700 tisíc někdy i milion. Záleží na stáří exekuce.

Důležité je, aby dlužníci těchto společností věděli, že pokud půjdou do oddlužení, z celkového dluhu např.1 milion korun může společnost do oddlužení přihlásit např. jen 150 tisíc. Nemravné úroky soud snižuje, pokud je tyto společnosti přihlásí, může jít i o stovky tisíc.

Tady příklad počítání úroků bytové společnosti:

k vymožení povinnosti povinného zaplatit oprávněnému pohledávku ve výši 8.844,- Kč, popl. z prodl. ve výši 2.5‰ denně z částky 1.845,- Kč ode dne 06.02.2008 do 05.03.2008 ve výši 133,76 Kč, minimálně však 25,- Kč měsíčně, popl. z prodl. ve výši 2.5‰ denně z částky 3.690,- Kč ode dne 06.03.2008 do 05.04.2008 ve výši 285,98 Kč, minimálně však 25,- Kč měsíčně, popl. z prodl. ve výši 2.5‰ denně z částky 5.535,- Kč ode dne 06.04.2008 do 05.05.2008 ve výši 415,13 Kč, minimálně však 25,- Kč měsíčně, popl. z prodl. ve výši 2.5‰ denně z částky 7.380,- Kč ode dne 06.05.2008 do 05.08.2009 ve výši 8.431,65 Kč, minimálně však 25,- Kč měsíčně, popl. z prodl. ve výši 2.5‰ denně z částky 8.844,- Kč ode dne 06.08.2009 do 04.08.2016 ve výši 56.513,16 Kč, popl. z prodl. ve výši 2.5‰ denně z částky 8.844,- Kč ode dne zahájení exekučního řízení, tj. ode dne 05.08.2016 do zaplacení, minimálně však 25,- Kč měsíčně, náhradu nákladů předchozího řízení ve výši 1.000,- Kč, jakož i k úhradě nákladů oprávněného v exekučním řízení a nákladů této exekuce ..

 Zpět k panu Jiřímu, zbyly mu pouze 2 exekuce na zdravotním pojištění z doby, kdy žil na ulici. Sepsali jsme návrh na oddlužení, a protože pan Jiří má nízký starobní důchod, potřeboval darovací smlouvu, kterou mu poskytl opět pan David. Až bude pan Jiří čerpat příspěvek na bydlení, bude se podílet i na platbě oddlužení. Nyní čekáme na schválení oddlužení soudem, aby mohl být pan Jiří po splnění podmínek za tři roky bez dluhů.

Jeho věk 75 let je již dost vysoký na to, aby už mohl žít v klidu a pohodě a nemusel se obávat o své zdraví a hledat místo na přespání. A krásné je, že existují takoví mladí lidé, kterým není lhostejný obyčejný starý muž bez přístřeší a pomůžou mu se vrátit do normálního života. Evě a Davidovi patří velký dík za to co udělali a já doufám, že se jim to v životě vrátí a budou šťastní.

Autor: Radka Laurová, dluhová poradkyně

Související články