Příměstský tábor kraslického nízkoprahového klubu Aktiv

Publikováno: 19. 10. 2016 Doba čtení: 3 minuty
Příměstský tábor kraslického nízkoprahového klubu Aktiv
© ČvT archiv

Klienti se v termínu od 8. 8 - 12. 8. účastnili příměstského tábora. Děti jsme vybírali především z nízkoprahového zařízení zvaného klub Aktiv (dále NZDM Aktiv). Další děti nám byly doporučeny kolegy z TSP a OSP. 

Rozhodujícími kritérii bylo:
- Doporučení kolegů z TSP/OSP na základě jejich spolupráce s rodinou a dětmi
- Pravidelná návštěvnost nízkoprahového zařízení - klub Aktiv
- Aktivní přístup při vzdělávacích a volnočasových aktivitách
- Individuální spolupráce v rámci zakázek
- Chování v klubu i mimo klub/dodržování pravidel
Věkový rozdíl dětí byl 15 – 25 let.

Skladbu realizovaných aktivit jsme se snažili provést tak, aby byly především vzdělávacího charakteru. Pamatovali jsme na to, aby šlo o vzdělávací zážitkové aktivity, které byly odpočinkové a smysluplné. Do plánování realizovaných aktivit jsme zapojili klienty, kteří se aktivně zapojili a navrhovali různé varianty vzdělávacích a volnočasových výletů. Ze všech možných navrhovaných nápadů jsme utvořili plán aktivit tak, abychom uspokojili přání klientů a přitom neopomněli nezbytnou podmínku, kterou byl vždy vzdělávací charakter a také náš rozpočet. Struktura dne byla vždy rozdělená na volnočasovou a vzdělávací tak, aby se klienti vzdělávali a potom měli možnost si odpočinout a zrekreovat se.

Celý průběh tábora hodnotíme z pohledu pracovníků NZDM klub Aktiv, jako velice přínosný jak pro klienty, kteří se našeho příměstského tábora zúčastnili, ale také pro nás pracovníky. Měli jsme možnost zažít situace, při kterých naši klienti projevovali upřímnou radost a nadšení. Byli to velmi příjemné chvíle, z kterých jsme se společně těšili. Dle jejich slov již dlouho či nikdy nic takového nezažili. Někteří měli tuto příležitost (účastnit se příměstského tábora) poprvé v životě či po velice dlouhé době. V průběhu příměstského tábora jsme měli možnost být celé dny od 9:00 hod – 18:00 hod s našimi klienty, což velice přispělo k tomu, že se mezi klienty a pracovníky klubu NZDM Kraslice ještě více upevnily přátelské vztahy. Právě tyto velmi důležité okamžiky přispěly k tomu, že jsme si získali ještě hlubší důvěru našich klientů, což je pro naši práci velmi důležité. Realizace příměstského tábora přispěla také k vyšší návštěvnosti klubu a zapojení se klientů do dalších realizovaných aktivit, jež se v našem klubu pravidelně konají.

Slabým místem příměstského tábora bylo počasí, které nám zkomplikovalo sportovní odpoledne. Nepřízeň počasí nás však od realizace neodradila. Klienti byli rádi, že měli možnost využít nového sportovního vybavení, které jsme v rámci příměstského tábora z poskytnutých finančních prostředku zakoupili.

Tímto bychom poděkovat společnosti RWE za finanční příspěvek, díky kterému jsme mohli příměstský tábor realizovat. Poděkování patři také našemu vedení a rodičům, kteří projevili spolupráci a součinnost při splnění všech podmínek nutných pro účast jejich dětí.

Pro naše klienty byl tento tábor (dle jejich slov) nezapomenutelný. Měli možnost vidět různá místa v rámci Karlovarského kraje, rozšířili si vědomosti v různých oblastech jako např. historie, zeměpis, kultura a dalších oblasti, které mohou zásadně ovlivnit jejich osobnost.

 

 

Autor: Štefan Gabčo a Jan Jiroušek, Pracovníci nízkoprahového klubu

Související články