Připustit si problém a postavit se k němu čelem je prvním krokem v řešení vlastní zadluženosti

Publikováno: 7. 12. 2018 Doba čtení: 3 minuty
Připustit si problém a postavit se k němu čelem je prvním krokem v řešení vlastní zadluženosti
© Aneta Kozáková

Paní Ivana k nám přišla za pět minut dvanáct, ale oproti jiným vlastně ještě včas. Dokázat si připustit problém, postavit se k němu čelem a začít jej aktivně řešit je vždy první a nejdůležitější krok, který musí naši klienti udělat. A pokud proti nim stojí velké nebankovní společnosti se zástupem vlastních právníků, pak je pro vstup do jednání s nimi účinnou oporou finanční arbitr. Například v loňském roce z celkového počtu všech zahájených řízení u finančního arbitra skončila smírem více než polovina z nich. Vždycky jde ale o čas – čím dřív se klient odhodlá svou situaci řešit, tím líp.

Paní Ivana se po rozvodu potřebovala s dcerou odstěhovat od manžela a najít si vlastní bydlení. Začalo to menší půjčkou na stěhováky, pokračovalo další půjčkou na úhradu kauce v novém bytě a další na pořízení základního vybavení domácnosti. 

Paní Ivana byla zaměstnaná a měla za to, že se jí situaci podaří zvládnout, když si přibere ještě brigádu o víkendech. Jenže pak onemocněla. Sice šlo jen o běžnou chřipku, ale doma musela zůstat 3 týdny, na brigádu se nedostala vůbec a výplata ze zaměstnání byla nižší kvůli nemocenské. Paní Ivana v tu chvíli věděla, že z peněz splátky nedokáže pokrýt, zkoušela tedy svou situaci vysvětlovat a žádat o odložení splátek nebo jejich snížení. To ovšem nikoho z věřitelů nezajímalo a začal kolotoč upomínajících e-mailů, sms a telefonátů, kde se paní Ivana setkala několikrát i s vyhrožováním. 

Dluhy mezitím rychle narostly o sankce a jejich výše ve výsledku dosáhla několikanásobku původní půjčené částky. Pak přišel další zlomový okamžik – pod tlakem si paní Ivana půjčila na splácení stávajících půjček, přestože tušila, že se tím prakticky dostává do slepé uličky. Když se k nám přišla paní Ivana ohledně svých dluhů poradit, měla několik závazků u nebankovních společností, kterým nekoordinovaně posílala různé částky podle toho, kolik peněz z domácího rozpočtu zrovna zbývalo. Tím se jí sice podařilo udržet situaci v předsoudní fázi, ale efektivně splácet už ne - většina uhrazených částek byla započítána na poplatky za prodlužování, pokuty z prodlení apod., dlužná částka nadále rostla. 

Po pečlivém zvážení situace paní Ivany a možnostech jejího rozpočtu jsme usoudili, že pokud by se podařilo snížit dlužné částky o nemravné úroky a sankce a dohodnout splátkové kalendáře, byla by paní Ivana schopna postupně doplatit to, co si skutečně půjčila. Analýza smluvních podmínek úvěrových smluv poukázala na ujednání v rozporu s dobrými mravy hlavně co do výše RPSN v řádu set i tisíců, kumulaci sankcí a v některých případech i na porušení povinnosti věřitele posuzovat úvěruschopnost klienta před uzavřením smlouvy, což v důsledku způsobovalo neplatnost smluv. Tyto argumenty jsme uplatnili v návrzích na zahájení řízení u finančního arbitra i ve smírech rozeslaných věřitelům. Ti si zjevně byli svých pochybení vědomi, a proto poměrně rychle přistoupili na námi nabízená smírná řešení, kdy se paní Ivana zavázala doplatit původně půjčené jistiny s tím, že veškeré předchozí platby provedené z její strany se současně započítají na úhradu těchto jistin. Výsledkem byl rapidní pokles celkové dlužné částky o několik desítek tisíc. Paní Ivana pak již byla schopna své závazky postupně splatit a zabránit tím jejich růstu i dalšímu vymáhání soudní, případně exekuční cestou. 

Finanční arbitr je veřejnosti poměrně málo známý institut pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, přičemž velmi často se tyto spory týkají závazků z úvěrových smluv bankovních i nebankovních společností. Výhodou je, že nemusíte být zastoupeni advokátem, řízení je bezplatné a zahajuje se podáním návrhu, který je dostupný i s návodem na internetu. Cílem je v ideálním případě dosáhnout smírného řešení, tzn. situace, kdy věřitel zcela nebo alespoň z části vyhoví požadavkům dlužníka. V případě našich klientů dluhového poradenství využíváme tento institut hlavně při řešení půjček u nebankovních společností, kde má klient problémy se splácením a spor by dříve či později dospěl k soudu. 

Autor: Kristýna Fendrychová, Odborný sociální poradce

Související články