Prohlášení humanitárních organizací v Myanmaru k eskalaci násilí

Publikováno: 3. 1. 2022 Doba čtení: 2 minuty
Prohlášení humanitárních organizací v Myanmaru k eskalaci násilí
© Foto: Petr Stefan

My, 14 níže podepsaných humanitárních organizací působících v Myanmaru, jsme silně rozhořčeni ohavným útokem na civilní obyvatelstvo a humanitární pracovníky, který podle dostupných informací spáchaly 24. prosince vojenské jednotky. Při útoku navíc zahynuli dva humanitární pracovníci, zaměstnanci naší partnerské organizace Save the Children.

Humanitární pracovníci, kteří pomáhají lidem v Myanmaru a v konfliktních oblastech po celém světě, se nikdy nesmí stát terčem útoků. Chceme vyjádřit solidaritu organizaci Save the Children. Co se stane jednomu z nás, stane se nám všem.

Násilí na civilním obyvatelstvu, včetně humanitárních pracovníků, či jejich zneužívání vojenskými jednotkami nebo jakoukoli jinou ozbrojenou skupinou je podle mezinárodního humanitárního práva přísně zakázáno. Kvůli eskalaci násilí narůstají humanitární potřeby obyvatelstva. Zvyšující se nebezpečí pro humanitární pracovníky také přímo ovlivňuje i naši schopnost dostat se k potřebným lidem a humanitární pracovníci, kteří se snaží poskytovat životně důležitou pomoc, jsou vystaveni obrovskému riziku.

Naléhavě vyzýváme všechny strany konfliktu, včetně vojenských sil, aby respektovaly a plnily svoji povinnost chránit civilisty a zajistili rychlý, bezpečný a bezproblémový přístup k distribuci životně důležité pomoci všem potřebným.

Mezinárodní humanitární organizace v Myanmaru jednoznačně odsuzují použití síly jakoukoli stranou konfliktu proti civilnímu obyvatelstvu. Všechny strany odpovědné za tyto činy musí být pohnány k odpovědnosti.

Naléhavě vyzýváme všechny strany konfliktu, včetně vojenských sil, aby respektovaly a plnily své povinnosti chránit civilisty a zajistili rychlý, bezpečný a bezproblémový přístup k distribuci životně důležité pomoci všem potřebným. Apelujeme také na Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN), aby urychleně svolalo zasedání, na němž by se přezkoumalo a přijalo opatření týkající se pětibodové dohody z dubna 2021, která vyzývá k okamžitému zastavení násilí v Myanmaru a k tomu, aby zvláštní vyslanec ASEAN pomohl zprostředkovat diplomatické řešení. Naléhavě se obracíme na Radu bezpečnosti OSN a vlivné členské státy, aby přijaly okamžitá opatření k zajištění ochrany civilistů a humanitárních pracovníků, kteří pracují po jejich boku, a zajistili, aby se tento typ útoku již neopakoval.

Signatáři:

ACTED

AVSI

Christian Aid

Danish Refugee Council

Finn Church Aid

Humanity & Inclusion

International Rescue Committee

Lutheran World Federation

MA-UK

Mercy Corps

Norwegian People’s Aid

People in Need

Solidarités International

The Union

Autor: Člověk v tísni

Související články