Naše služby poskytované na Prostějovsku

Publikováno: 1. 1. 2017 Doba čtení: 2 minuty
Prostějovsko
© Foto: ČvT archiv

Začátky působení společnosti Člověk v tísni v Olomouckém kraji sahají do roku 2001. V té době řešil Prostějov složitou situaci v kolonii U Svaté Anny, v níž tehdy žilo v nevyhovujících podmínkách přibližně 250 lidí. Část z nich nakonec získala od města náhradní bydlení v Prostějově, část se přestěhovala do rodinných domků v okolních obcích.

V současnosti nabízíme na Prostějovsku své služby jak dětem, tak i dospělým. Pro děti školou povinné je určeno individuální doučování. V rámci pomoci dospělým nabízíme individuální a rodinné poradenství a dluhové poradenství.

SLUŽBY, KTERÉ POSKYTUJEME NA PROSTĚJOVSKU

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI (SAS)

Ve službě SAS pracujeme s rodinami v obtížné životní (sociální) situaci. Řešíme s nimi problémy týkající se vztahů v rodině, výchovy, úpravy poměrů k dětem, vzdělávání, ale také dluhy, dávky atd.

Kontakty na pracovníky: 


TERÉNNÍ PROGRAMY (TP)

Ve službě TP pracujeme převážně s jednotlivci v obtížné životní (sociální) situacI. V této službě je častá poptávka po řešení dluhů formou insolvence. Další oblasti tvoří řešení bydlení, dávek, zdravotní péče a práce.

Největší poptávka občanů je v oblasti bydlení, jeho hledání či řešení jeho možného ohrožení v důsledku ztráty příjmů.

Kontakty na pracovníky:


DLUHOVÉ PORADENSTVÍ (DP)

Naší další, hojně využívanou službou, je dluhové poradenství.

Obracejí se na nás lidé i mimo naši běžnou cílovou skupinu. Jde o osoby, které po vládních změnách neví, jak mají postupovat v případě srážek ze mzdy. Mimo tuto skupinu se na nás běžně obrací občané s žádostí o radu a pomoc v oblasti exekucí, komplikované dluhové situaci kdy nezvládají splácet své závazky a s insolvencí.

Kontakty na pracovníky:


PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ (PV)

Služba podpora vzdělávání je zaměřena na podporu vzdělávání dětí a pomoc a poradenství jejich rodičům. Cílovou skupinou jsou děti a dospívající z rodin, které se nachází v obtížné životní situaci a školáci, kteří zaostávají ve vzdělávání ve srovnání s ostatními vrstevníky. Individuální doučování probíhá v domácím prostředí pracovníkem, nebo proškoleným dobrovolníkem.

Kontakty na pracovníky:


KONZULTAČNÍ HODINY PRO VEŘEJNOST

  • Středa 8:00 - 12:30 

Adresa kanceláře
Člověk v tísni
Rostislavova 26
Prostějov 796 01

Kontakt na koordinátorku sociálních služeb v ProstějověAutor: ČvT

Související články