Publikace ke stažení

Publikováno: 19. 8. 2015 Doba čtení: 1 minuta
© Foto:

Do tohoto rozcestníku přidáváme publikace vydávané Člověkem v tísni. Drtivá většina z nich má rovněž elektronickou podobu a je ke stažení zdarma. U každé sekce najdete odkaz "ukázky", pod kterým se skrývají dvě nejstahovanější publikace z dané sekce. Pokud byste chtěli s něčím poradit, pište na adresu media@clovekvtisni.cz

 

Programy sociální integrace

Výzkumné materiály a analýzy Programů sociální integrace vznikly především s cílem získat přesné informace z lokalit, kde pracujeme. Kromě toho se dlouhodobě zabýváme analýzou českého vzdělávacího systému a jeho schopnosti podporovat děti, které ve školách zbytečně selhávaní díky sociálním handicapům. Analýzy slouží také jako podklady při jednání se samosprávami a ostatními partnery. V neposlední řadě jsou následující publikace určeny pro učitele, studenty, úředníky i širokou veřejnost.

ukázky

Nezvaní hosté

Cílem materiálu je dát místním samosprávám do ruky ucelený materiál, který jim účinně pomůže při posuzování možností zákazu veřejných akcí nenávistného charakteru. Brožura např. popisuje dobré a špatné praxe při řešení těchto akcí, poskytuje stručný právní přehled o všech relevantních právních předpisech. Není to ovšem jen „čítanka ke správnímu právu a shromažďovacímu zákonu“. Cílem autorů bylo zvýšit senzitivitu veřejnosti a rozhodovatelů pro situaci menšin, vůči nimž jsou nenávistné akce namířeny a upozornit na obecná nebezpečí spojená s nenávistnou, rasistickou a xenofobní ideologií.Publikace je vhodná pro základní seznámení s problematikou politického extremismu a radikalizmu. Je určen především nejen pro zaměstnance státní správy, ale i pro studenty a pedagogy a pro všechny, kteří se tímto nebezpečným fenoménem dosud nezabývali.

Ke stažení zde...

 

Metodologie Grunnlaget: model pojmového vyučování (Gunvor Sønnesyn)

V roce 2011 pozvala společnost Člověk v tísni do Prahy paní Gunvor Sønnesyn a pana Mortena A. Hema z Norska, spoluautory a lektory metodologie pojmového vyučování Grunnlaget. Gunvor a Morten školili po čtyři dny pedagogy z českých škol, školek a předškolních klubů v tom, jak prakticky u svých žáků podporovat porozumění základním pojmům a kategoriím, a jak potom toto porozumění využívat pro snazší a efektivnější výuku čtení, psaní a počtů. Naším cílem bylo dát pedagogům především nástroj pro podporu dětí, které mají v učení potíže, často proto, že přicházejí do školky nebo školy z rodin, ve kterých není rozvoj jazyka a analytických kategorií dostatečně podpořen, nebo kde se dokonce mluví odlišným mateřským jazykem. Grunnlaget stojí především na praktickém cvičení, a učitelky a učitelé, kteří ji chtějí používat, by měli dříve nebo později absolvovat kurs s certifikovaným lektorem.

Ke stažení zde...

 

Vzdělávací program Varianty

Program Varianty spol. Člověk v tísni vydává příručky, metodiky a analýzy především pro učitele základních, středních a vysokých škol na témata globálního rozvojového vzdělávání, interkulturního vzdělávání, inkluzivního vzdělávání a migrace.

ukázky

Metodika programu Active Citizens (Kolektiv programu Varianty a British council)

 

V rámci projektu Active Citizens vznikla unikátní metodická příručka, jejímž cílem je posílit v mladých lidech motivaci a schopnosti nezbytné pro partnerskou spolupráci uvnitř komunit. Do její tvorby se prostřednictvím ověřování, připomínkování a reflexe aktivit zapojilo na šest desítek učitelů. Publikace je určena především pedagogům střední škol, kteří v ní najdou praktické tipy a aktivity do výuky i teoretická východiska a metodické zázemí pro práci se studenty. Předností metodické příručky je její interaktivní prostředí, které umožňuje práci s videi, rychlé vyhledávání či tvorbu poznámek.

Metodika vznikla jako výstup projektu Active Citi­zens – komunitní vzdělání pro střední školy, který spo­lečně realizovaly organizace British Council a Člověk v tísni – vzdělávací pro­gram Varianty v letech 2012–2014. Metodika vychází z příruček využívaných v rámci globálního programu roz­voje komunit Active Citizens, který v současné době probíhá v přibližně třiceti zemích. Vzdělávací materiály k programu Active Citizens byly pro British Council vytvořeny organizacemi The Springboard Consultancy Ltd, The British Youth Council a The Citizenship Foundation.

Ke stažení zde...

 

Bohouš a Dáša: Lednička plná potravin (Varianty (kol.)

Příručka globálního rozvojového vzdělávání z cyklu Bohouš a Dáša je nadstavbou příručky Bohouš a Dáša na stopě hladu a věnuje se tématu potravinové bezpečnosti. Důvodem je to, že za poslední dva roky se téma potravinové bezpečnosti velmi zpopularizovalo a řada lidí si dnes již uvědomuje, že to, co jíme, může do jisté míry ovlivňovat i dění jinde na světě. Další náměty k využití ve školách vám proto nabízíme v této publikaci.V odborné části publikace najdete globální novinky z oblasti potravinové bezpečnosti. V následné metodické části jsou popsány aktivity, které sledují témata potravinové bezpečnosti z lokálního hlediska. Příručka již tradičně přibližuje téma pomocí komiksových příběhů a průvodci jednotlivými kapitolami jsou oblíbené komiksové postavičky Bohouše a Dáši.

Ke stažení zde...

 

 

 

 

 

Vzdělávací program Jeden svět na školách

Pro učitele na základních a středních školách vydáváme metodické příručky do výuky, publikace a knihy. Tematicky jsou zaměřené zejména na moderní československé dějiny, dokumentární film a mediální vzdělávání. Veškeré materiály jsou určeny pouze pro pedagogy, kteří si je mohou objednat po zaregistrování na našem audiovizuálním vzdělávácím portále jsns.cz ve složce Metodické materiály a ve složce Knihy a ostatní

ukázky

Příběh mojí rodiny - metodická příručka a příklady dobré praxe

Cílem projektu Příběh mojí rodiny (jehož pilotní část probíhala od října 2013 do července 2014) bylo podpořit vzájemný vztah mezi žáky, rodiči, prarodiči a školou. Chtěli jsme akcentovat přirozenou dětskou zvědavost, využít rodinnou paměť a jejím prostřednictvím otevřít školu rodičům, prarodičům a jejich vzpomínkám. Tato příručka vám bude průvodcem, rozhodnete-li se takovýto projekt na škole realizovat. Na teoretickou část navazují doporučené aktivity do hodin a deset příkladů dobré praxe z pilotních škol.

Ke stažení zde...

 

 

 

 

 

 

Komunismu navzdory (Adam Drda)

Kniha přináší příběhy osobností z pera novináře Adama Drdy, které reprezentují různé formy odporu proti totalitnímu režimu v letech 1948–1989. Zastoupeni jsou tu lidé, kteří působili v ozbrojených protistátních skupinách (jako třeba členové organizace Černý lev 777), sloužili tajným službám demokratických zemí (například Jiřina Slámová či Miroslav Dvořáček), vyráběli a distribuovali letáky (Karel Pecka). Setkáte se s těmi, kdo na protest proti stavu společnosti a politické reprezentace zvolili krajní možnost a dobrovolně obětovali život (Jan Palach a Jan Zajíc). Dále představujeme ty, kdo vzdorovali na kulturním poli (Ivan Martin Jirous), vydávali samizdat (Jiří Gruntorád), působili v občanských iniciativách (Dana Němcová či Petr Placák).V druhé části knihy najdete medailonky laureátů Ceny Příběhů bezpráví či osudy lidí objevených studenty při pátrání po obětech komunistického režimu ve svém okolí.

 

 

Náhled knihy zde...

 

Filmový festival jeden svět

Festival Jeden svět spolu s více než 20 dalšími lidskoprávními festivaly, vydal již druhé vydání knihy Setting up a Human Rights Film Festival, vol. 2, která je velmi praktickým manuálem, jak zorganizovat lidskoprávní filmový festival.

ukázky

Setting up Human Rights Film Festival, vol. 2

Kniha byla napsána festivalovými organizátory a organizátorkami z celého světa, a toto druhé vydání se soustředí na potřeby a výzvy, které musí řešit festivaly v rozvojovém světě a v zemích, kde je demokracie v plenkách nebo vůbec nefunguje. Najdete zde kapitoly, které musí řešit všechny festivaly (programování a tematické diskuse, problémy spojené s technickou produkcí a péče o festivalový tým), ale samozřejmě každý festival má své specifické potřeby. A přesně i toto v knize najdete - zkušenosti s promítáním ve venkovských komunitách Sierra Leony nebo Bolívie, v městských komunitách v Jordánsku a Guatemale, s promítáním ve věznicích nebo na Majdanu na Ukrajině, s promítáním v uprchlických táborech uprostřed Sahary.

Hlavním cílem této knihy je poskytnout potřebné know-how festivalovým týmům a také motivaci, jelikož akce, které organizují, mohou sloužit jako efektivní prostředky společenských změn – mohou zvyšovat povědomí o tématech mezi těmi, kdo rozhodují i mezi veřejností, mohou posilovat místní komunity, které jsou zapojeny do boje za spravedlivější společnost.

Ke stažení zde...

 

Humanitární a rozvojová pomoc

Humanitární a rozvojová sekce Člověka v tísni vydává velké množství materiálů, jejichž cílem je podělit se s profesionály, dárci, univerzitami a dalšími zúčastněnými stranami o výsledky práce Člověka v tísni, své odborné znalosti, výsledky výzkumu a praktická doporučení.

ukázky

Použití dokumentárních a audiovizuálních materiálů ve výuce (Using Documentary and Audiovisual Materials in Education)

 Tato urbanistická studie ukazuje znepokojivě vysokou míru chudoby, nedostatek potravin a nízkou úroveň odolnosti v hlavních afghánských městech. Přispívá k dlouhodobé práci Člověka v tísni snažící se o snižování chudoby a zranitelnosti lidí, kteří žijí v městských oblastech Afghánistánu.

 

 

 

Ke stažení zde...

 

 


Studie chudoby, potravinové bezpečnosti a odolnosti (A Study of Poverty, Food Security and Resilience)

Tato urbanistická studie ukazuje znepokojivě vysokou míru chudoby, nedostatek potravin a nízkou úroveň odolnosti v hlavních afghánských městech. Přispívá k dlouhodobé práci Člověka v tísni snažící se o snižování chudoby a zranitelnosti lidí, kteří žijí v městských oblastech Afghánistánu.

 

 

 

Náhled knihy zde...

Autor: