Pusťte si záznamy ze Summitu Světových škol 2023: Překračujeme hranice

Publikováno: 21. 6. 2023 Doba čtení: 5 minut
Pusťte si záznamy ze Summitu Světových škol 2023: Překračujeme hranice
© Foto: Martina Adlerová

Každoroční setkání žáků a učitelů ze Světových škol bylo letos zaměřeno na téma migrace způsobené válkou na Ukrajině. Podívejte se na záznamy z vystoupení i diskuze českých a ukrajinských studentů o jejich společném školním roku.

Summit Světových škol je každoročním setkáním žáků a učitelů, kteří se ve školách podrobně věnují tématům globálního vzdělávání a aktuálním problémům současného světa. Letošní summit se konal 15. června 2023 v Centru současného umění DOX. Stejně jako v předchozích letech jím provázela moderátorka České televize Jana Peroutková.

Summit nesl podtitul „Překračujeme hranice“. Ten se vztahoval k ústřednímu tématu většiny příspěvků – tím bylo téma migrace způsobené válkou na Ukrajině, jejích dopadů i toho, jaké hranice musí překročit uprchlíci i každý z nás při snaze pomoci těm, které válka připravila o jejich domovy.

Kromě odborných příspěvků i diskuze českých i ukrajinských žáků a učitelů byla na programu summitu i slavnostní certifikace nových Světových škol. V letošním školním roce jsme v síti Světových škol přivítali 10 nových škol, které splnily během školního roku všechna kritéria a získaly oprávnění užívat titul Světová škola. Celkem tento titul může užívat již 125 škol z celé republiky.

ODBORNÉ PREZENTACE A DISKUZE

Lucie Bultová, Mezinárodní organizace pro migraci (IOM): Fenomén migrace

Lucie Bultová z Mezinárodní organizace pro migraci v České republice (IOM Czechia) ve svém příspěvku přiblížila světový fenomén migrace, její kořeny sahající hluboko do historie i pohled na současný vývoj. Zaměřila se na migrační trendy v České republice zejména s důrazem na dnešní situaci v souvislosti s probíhající válkou na Ukrajině. Přiblížila i příčiny a důsledky migrace, její přínosy i potenciální negativní dopady jak společenské, tak geografické. Vysvětlila pojmy jako uprchlík, ekonomický migrant či integrace.


Záznam diskuze Spolu ve škole o zkušenostech českých a ukrajinských žáků a jejich vyučujících ze ZŠ Palachova Ústí nad Labem a Smíchovské střední průmyslové školy a gymnázium Preslova

Společné diskuze se zúčastnili čeští i ukrajinští žáci i učitelé ze ZŠ Palachova Ústí nad Labem a Smíchovské střední průmyslové školy a gymnázia Preslova. Diskutovali o uplynulém školním roce a tom, jak jej společně ve škole prožívali. Jak se v jeho úvodu vzájemně seznamovali a poznávali, co se o sobě navzájem během školního roku dozvěděli a jak během něj vznikla řada nových přátelství a blízkých vztahů. Co jim během roku nejvíce pomáhalo a jaké chvíle byly naopak pro všechny těžké?

Žáci z pražské SSPŠ a gymnázia Preslova mluvili o tom, jak v tomto školním roce pomohli v nultém ročníku osmnácti studentům z Ukrajiny, kteří se nedostali na české střední školy, s adaptací na české střední školy. Na začátku školního roku uspořádali společný kemp, na kterém se vzájemně seznámili. S ukrajinskými spolužáky mluvili o tom, jak by chtěli, aby jejich vzdělávání ve škole probíhalo. Cílem bylo připravit je na přijímací zkoušky. Čeští spolužáci těm ukrajinským během školního roku pomáhali s češtinou, matematikou a angličtinou, do rozvrhu jim přidali i mediální tvorbu, informační technologie, 3D tisk a další specializované předměty. Na konci školního roku uspořádali předání certifikátů o ukončení studia.

Ukrajinští žáci ústecké ZŠ Palachova se od svého příchodu do Česka zapojují do všech aktivit ve škole, účastní se soutěží, exkurzí, zájezdů. Žáci jsou zařazeni do běžných tříd a na škole působí tři ukrajinské asistentky pedagoga. Ve škole pro ukrajinské žáky probíhá rozšířená výuka českého jazyka.


ZÁZNAM CERTIFIKACE SVĚTOVÝCH ŠKOL

Na Summitu Světových škol 2023 bylo slavnostně certifikováno 10 nových Světových škol, které splnily všechny podmínky a získaly tak oprávnění užívat označení Světová škola. Jde o tyto školy:

  • ZŠ Poznávání
  • Fakultní ZŠ PedF UK a MŠ U Studánky
  • ZŠ a MŠ Dub nad Moravou
  • Evropská obchodní akademie Děčín
  • Gymnázium, Lipník nad Bečvou
  • AGEL SZŠ a VOŠZ
  • ZŠ Kopřivnice
  • VOŠ, SPŠ a JŠ Kutná Hora
  • MŠ Radniční v Havířové
  • FZŠ Táborská

Podívejte se na záznam ze slavnostního předání certifikátu zástupcům těchto škol:

Zde si můžete prohlédnouti i krátké video, které shrnuje aktivity škol, které v tomto roce usilovaly o získání značky Světová škola, a témata, kterým se věnovaly. 


ÚVODNÍ SLOVA A PODĚKOVÁNÍ

Úvodní slovo ředitele Člověka v tísni Šimona Pánka

Ředitel Člověka v tísni Šimon Pánek přivítal účastníky Summitu Světové školy 2023 a ve svém úvodním slovu mluvil o tom, proč je důležité věnovat se ve výuce globálním tématům a zájmu o současný svět, situaci v něm i celosvětové problémy. Připomněl i proměny celosvětové politiky i rovnováhy, kterou přinesl vpád ruských vojsk na území Ukrajiny, i to, jak Člověk v tísni i česká veřejnost silně a vstřícně reagovali na příchod desetitisíců válečných uprchlíků na území České republiky.


Úvodní slovo vedoucího Multilaterálního oddělení Odboru rozvojové spolupráce MZV ČR Milana Konráda

Vedoucí Multilaterálního oddělení Odboru rozvojové spolupráce Ministerstva zahraničních věcí ČR Milan Konrád ve svém úvodní slovu popsal, proč se ministerstvo zahraničí dlouhodobě věnuje tématu rozvojové spolupráce i globálního vzdělávání i důležitost toho, proč je pro tato témata potřebná podpora veřejnosti a především mladých lidí.


Úvodní slovo ředitele odboru základního vzdělávání a mládeže, MŠMT M. Černého k certifikaci nových Světových škol

Ředitel odboru základního vzdělávání a mládeže MŠMT Michal Černý ve svém příspěvku připomněl důležitost konkrétních aktivit škol v oblasti globálního vzdělávání, tak abychom o aktuálních globálních tématech a problémech ve školách nejen hovořili, ale podnikali i konkrétní akce, které o nich budou informovat veřejnost a přispívat k jejich zmírňování.


Akce proběhla pod záštitou MŠMT ČR, MZV ČR a OSN ČR.

Summit Světových škol je finančně podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.


Autor: Václav Zeman

Související články