„Snila jsem o tom, že se stanu učitelkou a provdám se za vzdělaného člověka.” Cesta Radhy Ram ke vzdělání a lepšímu postavení žen

Publikováno: 11. 5. 2023 Doba čtení: 5 minut
Fotografie Radhay Ram
© Foto: Nitika Chalise

Radha Ram, třiadvacetiletá žena žijící ve vesnici Devtal v oblasti Bara, původem z marginalizované dalitské komunity v nepálském regionu Terai, se vdala ve 13 letech a nyní má čtyři děti ve věku od 2,5 do 8 let. Navzdory brzkému sňatku a problémům, které s sebou takové mateřství přináší, je Radha odhodlaná pokračovat ve vzdělávání a zajistit sobě i svým dětem lepší budoucnost.

Když jsem si přišla s Radhou promluvit, měla na klíně nejmladšího syna, kojila ho a snažila se ho uspat. Svěřila se mi, že tři starší děti poslala do nedaleké školy a trvá na tom, aby dokončily alespoň střední školu, aby měly v životě lepší příležitosti. 

Radhina cesta za dalším vzděláním nebyla snadná. V páté třídě byla proti své vůli donucena ke sňatku. „Snila jsem o tom, že se stanu učitelkou a provdám se za vzdělaného člověka, ale moji rodiče chtěli, abych se vdala předtím, než zemřou.“ Po svatbě žila dva roky s rodiči a dokončila 7. třídu. 

„Byla jsem frustrovaná z toho, že jsem zůstala doma. Když jsem se doslechla o komunitním vzdělávacím centru pro dívky, které předčasně ukončily školní docházku, rozhodla jsem se do něj přihlásit," říká. V roce 2019 Radha nastoupila do komunitního vzdělávacího centra, které provozuje projekt Aarambha a které podporuje program UK Aid Girls Education Challenge. Projekt Aarambha vedeme ve spolupráci s Aasaman Nepal a Social Organization District Coordination Committee. Pro Radhu to znamenalo zlom, protože mohla pokračovat ve své vášni ke čtení a učení. Její manžel byl zpočátku proti jejímu rozhodnutí se do komunitního centra zapojit, protože jejich finanční situace byla špatná a on si myslel, že by mohla lépe uživit rodinu, kdyby zůstala doma. I přes počáteční odpor však Radha vytrvala a pokračovala v docházce do komunitního centra, kde se učila o sociálních otázkách a zlepšovala se ve čtení, psaní a počítání. Podařilo se jí také přesvědčit manžela a příbuzné, aby ji podpořili, a ona tak mohla pokračovat ve formálním vzdělávání v běžné škole. 

„Po absolvování programu šly všechny ostatní vdané dívky na učňovské obory, ale mým jediným cílem bylo pokračovat v obecném vzdělávání, které jsem před čtyřmi lety opustila. Takže přestože jsem byla snacha, byla jsem jediná, kdo se zapsal do běžné školy. Nastoupila jsem do deváté třídy a pokračovala ve studiu. Měla jsem svého nejmladšího syna, takže jsem nemohla do školy chodit každý den, ale měla jsem domácí výuku podporovanou projektem, který mi poskytl doučování. Během přípravy na zkoušky na střední školu mi projekt zajistil bezplatné hodiny doučování spolu s potřebnými studijními materiály a příručkami,“ svěřuje se Radha. 

Díky tvrdé práci a odhodlání Radha v roce 2022 úspěšně složila zkoušku na střední školu. Nebylo to však bez problémů. Zvládat domácí práce a starat se o čtyři malé děti při studiu pro ni bylo nesmírně obtížné. Studuje po večerech poté, co dokončí všechny domácí práce a uloží děti ke spánku, a přes den studuje dvě až tři hodiny, zatímco jsou děti ve škole. 

Na otázku, zda plánuje mít další děti, se Radha usmívá a říká: „Ne, už ne. Mám teď otevřené oči, a kdybych věděla a uvědomovala si důsledky předčasných sňatků dříve, určitě bych měla děti jenom dvě. Pod vlivem přátel a sousedů jsem bez velkého přemýšlení porodila čtyři děti. Dokonce jsem otěhotněla i po vstupu do komunitního centra a trvalo mi, než jsem si uvědomila všechny důsledky.“ 

Během rozhovoru se Radha dojala a v očích se jí zaleskly slzy. Svěřila se: „To, že jsem se vdávala brzy a že jsem měla čtyři děti před 23. rokem života, se podepsalo na mém zdraví. Jsem fyzicky slabá, hubená a i moje děti rostou pomalu. Teď jsem si to však uvědomila, a tak se snažím ze všech sil zajistit svým dětem příjemné rodinné prostředí, aby mohly dosáhnout dobrého vzdělání a žít lepší život.“ 

Radhino odhodlání a tvrdá práce nezůstaly bez povšimnutí její rodiny a komunity. Podařilo se jí zaregistrovat rodné listy svých dětí i vlastní občanství, a to i přes počáteční odpor rodiny způsobený obavami z dělení majetku.

K jejímu překvapení byla její tchyně na její úspěchy hrdá a vyjádřila jí vděčnost slovy: 

„V naší rodině není žádná jiná snacha, která by chodila do školy. Jsem hrdá na to, že moje snacha studuje. Pomáhá našim sousedům s vyřizováním důležitých dokumentů, a dokonce pomáhá manželovi s mobilními telefony a dalšími úkony, kterým on nerozumí.“

Postupem času se Radhin zdravotní stav zlepšil a jejím dětem se v příjemném rodinném prostředí, které jim poskytuje, začalo skutečně dařit. Její manžel, který měl zpočátku pochybnosti o jejím vzdělání a snaze o registraci dokumentů, brzy začal vnímat pozitivní dopad jejích rozhodnutí na jejich život. Nyní Radhu z celého srdce podporuje.

Dnes Radha pokračuje v pilném studiu a po dokončení 12. třídy se chce stát dobrovolnicí ve Female Community Health Volunteer (FCHV) ve své vesnici. Sama se průběžně informuje o volných pracovních místech v místní samosprávě (palika) a o práci, kterou FCHV vykonává. Je vděčná projektu Aarambha za podporu, které se jí dostalo, včetně studijních materiálů, následných návštěv a mentoringu, a to i po ukončení programu. Tato podpora jí pomohla s motivací a díky ní pokračuje ve své vášni. Je odhodlaná pokračovat ve vzdělávání, stát se dobrovolnicí a dělat pro svou vesnici smysluplnou práci. S podporou své rodiny je přesvědčena, že dokáže vytvořit lepší budoucnost pro sebe i pro své děti. 

Podívejte se na celý příběh:


Radhin příběh se nadále šíří po celé vesnici a ona se stala vzorem pro další mladé ženy, které čelí podobným výzvám. Obrátilo se na ni několik dívek, které u ní hledají radu v otázkách, jako je vzdělání, sňatek a registrace občanství. Radha se ráda o své znalosti a zkušenosti dělí a stala se pro tyto dívky mentorkou, která je povzbuzuje, aby si šly za svými sny a vymanily se ze společenských norem.

Radhin příběh je svědectvím její odolnosti, odhodlání a odvahy postavit se tváří v tvář společenským normám a výzvám. Její hlas září, když pokračuje v cestě za svými sny, překonává překážky a vytváří lepší budoucnost pro sebe i svou rodinu. Její příběh také poukazuje na důležitost vzdělání, posílení postavení žen a na to, jak může informovanost přinést pozitivní změny jak jednotlivcům, tak celým komunitám. 

Autor: Bindu Gurung, MEAL Coordinator, Aasaman Nepal

Související články