Sociální služby v Česku jako příklad dobré praxe pro Balkán

Publikováno: 14. 9. 2022 Doba čtení: 2 minuty
Serbian study-visit Prague, Jedličkův ústav
© Foto: Karolína Šugarová

Člověk v tísni (ČvT) podporuje občanská sdružení a nezávislé iniciativy, které se snaží zlepšit sociální služby v Srbsku a Kosovu. Získávání zkušeností je celoživotní proces, navíc mít možnost pozorovat osvědčené postupy a něco se i přiučit, je k nezaplacení. Pozvali jsme zástupce několika neziskových organizací do České republiky, aby se podívali, jak mohou fungovat nejrůznější instituce, ať už pro seniory, osoby s postižením nebo třeba lidi bez domova.

Třináct zástupců občanských iniciativ ze Srbska, z řad našich partnerských organizací, místní správy a dalších sdružení sídlících ve třech obcích na jihu země, přijelo do Česka na týdenní studijní návštěvu, během níž navštívili Prahu a Liberec. Naši hosté pracují v oblasti sociálních služeb s různými cílovými skupinami – se seniory, osobami s postižením i marginalizovanými skupinami obyvatel, jako jsou třeba Romové. Během návštěvy jsme jim představili několik zavedených institucí v České republice, které působí v sociální sféře a mohou sloužit jako příklady dobré praxe.

Jednou z nich byl Jedličkův ústav a školy pro osoby se zdravotním postižením v Praze. Jedná se o specializované vzdělávací zařízení pro děti a mládež, které poskytuje širokou škálu služeb pro studenty, od základního a středoškolského vzdělávání až po léčebnou rehabilitaci, jako je logopedie, ergoterapie nebo počítačová asistence. Také svým klientům nabízí v rámci terapie možnost vyzkoušet si, jaké to je být samostatný, umět se orientovat v cizím prostředí a dokázat se o sebe postarat – k tou slouží chráněný byt, kde se nachází vybavená kuchyně, prádelna a koupelna. Nechybí ani poradenské služby všeho druhu. Naši hosté ze Srbska měli možnost vidět, jak téměř 110 let stará instituce funguje.

Aby lidé respektovali potřeby druhých

Během studijní návštěvy se zástupci seznámili také s prací našich sociálně vzdělávacích programů na pobočce Člověka v tísni v Praze. Tyto programy poskytují sociální poradenství a vzdělávací služby lidem ze znevýhodněných lokalit. Mezi další organizace, které navštívili, patří Život90 na podporu nezávislosti seniorů, Jako doma – organizace podporující ženy bez domova, a Elpida, zaměřující se na pomoc seniorům stát se rovnocennými a respektovanými členy společnosti.

Studijní návštěva se uskutečnila v rámci našeho projektu s názvem Zesílení místních hlasů pro spravedlivý rozvoj (ALVED), který je finančně podpořen britskou vládou. Cílem projektu je zajistit, aby lidé ve vybraných lokalitách v Srbsku a Kosovu respektovali potřeby druhých a hráli aktivní občanskou roli ve společnosti. Projekt realizuje konsorcium organizací (britská Peaceful Change, Člověk v tísni, Aktiv a Peer Educators Network). Projekt se zaměřuje na participativní plánování sociálních služeb a propojuje odborné znalosti členů konsorcia s představiteli občanské společnosti a obcemi s cílem zajistit, aby byly všem dostupné vysoce kvalitní sociální služby. 

Podobné návštěvy se v prvním říjnovém týdnu zúčastní také naši partneři z pěti kosovských obcí.

Autor: Karolína Šugarová

Související články