Společné prohlášení mezinárodních nevládních organizací k rozvíjející se krizi v Myanmaru

Publikováno: 12. 2. 2021 Doba čtení: 2 minuty
Společné prohlášení mezinárodních nevládních organizací k rozvíjející se krizi v Myanmaru
© Foto: People in Need

Jako nevládní organizace působící v Myanmaru podporujeme dodržování lidských práv a možnost stejné demokratické účasti pro všechny obyvatele země. Jsme hluboce znepokojeni vojenským převzetím moci v zemi s ohledem na možné okamžité i dlouhodobé dopady na bezpečnost, práva a životní podmínky lidí v Myanmaru, zejména těch, kteří jsou již nyní ohroženi a jsou na okraji společnosti.

Zůstáváme odhodláni spolupracovat s našimi partnery, kteří podporují občanskou společnost a podporovat je - od místních komunitních skupin po národní sítě občanské společnosti.

Většinu naší práce v Myanmaru provádíme společně s našimi partnery, podporujeme komunity, které naléhavě potřebují pomoc a zajištění základních životních potřeb. Zároveň spolupracujeme na programech, jejichž cílem je v dlouhodobém horizontu zvýšit odolnost ohrožených lidí.

Nicméně:

  • Obáváme se, že současná situace podrývá nedávný pokrok, který umožňuje místním komunitám účastnit se a ovlivňovat rozhodnutí, která mají dopad na jejich životy a práva. Vyzýváme všechny zúčastněné strany, aby dodržovaly základní lidská práva všech lidí v Myanmaru včetně pokojného shromažďování, svobody projevu a volného proudění informací, a aby se zdržely veškerých forem násilí namířených proti pokojně demonstrujícím, novinářům a dalším lidem z médií.
  • Během pandemie COVID-19 jsme podporovali bezpečnost, zdraví a živobytí komunit v Myanmaru a viděli jsme skutečné problémy, kterým mnozí lidé čelili, protože přišli o zdroje příjmu a kapacity zdravotní péče byly napnuté. Obáváme se, že nedávné události v Myanmaru zničí úsilí o zvládnutí nemoci COVID-19 a že závažnost již teď existujících slabých míst bude ještě narůstat.
  • Věříme, že nevládní organizace hrají v této náročné době zásadní roli při poskytování pomoci a služeb. Vyzýváme všechny příslušné orgány, aby zajistily přístup pro poskytování humanitární pomoci národním I mezinárodním zúčastněným stranám.
  • Doufáme, že všechny příslušné strany v Myanmaru, země v regionu a po celém světě přispějí k rychlému a mírovému řešení krize a nejistoty, které nyní lidé v Myanmaru čelí.

Podepsaní:

Action Against Hunger, ActionAid, AVI, BBC Media Action, The Border Consortium, CARE International in Myanmar, CDN-ZOA, Centre for Development and Environment, Community Partners, International Cord Danish Refugee Council, Člověk v tísni, Democracy Reporting International, Energy and Poverty Research Group, Finnish Refugee Council, HelpAge, Helvetas, Humanity & Inclusion, Johanniter International Assistance, The Lutheran World Federation, MA-UK, Médecins du Monde France, Mercy Corps, Norwegian Refugee Council, Norwegian People’s Aid, Oxfam International, Save the Children International, SWISSAID, Trócaire, World Vision International, Welthungerhilfe, Yangon Film School

Autor: ČvT

Související články