Spolupráce s Orgánem sociálně právní ochrany dětí - causa Teodor

Publikováno: 10. 5. 2017 Doba čtení: 2 minuty
Spolupráce s Orgánem sociálně právní ochrany dětí - causa Teodor
© Foto: Marie Császárová

Na konci února mě kontaktovala pracovnice Orgán sociálně právní ochrany dětí (dále jen OSPOD) s prosbou o přihlášení dítěte do našeho předškolního klubu (dále jen PK). Docházka dítěte jménem Teodor by byla nejspíše jeden měsíc. Dítě bylo rodině odebráno, ale v danou dobu se řešilo jeho navrácení.

Domluvili jsme se, že během měsíce, na který bude dítě vráceno „na zkoušku“, budou rodiče vodit Teodora do předškolního klubu a budou s námi spolupracovat. S pracovnicí OSPOD a matkou Teodora byla sepsána trojstranná dohoda o poskytování informací. V případě, že se rodina osvědčí a dítě bude do rodiny navráceno, spolupráce bude ukončena a Teodor nastoupí do mateřské školy (dále jen MŠ), kde je mu připraveno místo.

Rodina o Teodorův návrat evidentně opravdu stála. Rodiče jej vodili a vyzvedávali pravidelně v daný čas. V případě absence ho okamžitě omluvili. Matka se zúčastnila všech aktivit pro rodiče a rodiče a děti. Velký pokrok nastal také u Teodora. Během měsíce se stal samostatnější v oblékání, v ohlašování potřeb a používání toalety a naučil se respektovat pravidla PK. Velký podíl na tom měla právě rodina, která s dítětem na zlepšení jeho samostatnosti pracovala na základě našich konzultací.

Ke konci měsíce března jsem sepsala zprávu o spolupráci, kterou jsem probrala s Teodorovou matkou. Zprávu jsem po té poskytla pracovnici OSPOD, která informace použila do zprávy pro soud.

Příběh skončil dobře. Teodor byl vrácen do rodiny trvale a od dubna dochází do MŠ. Milé bylo, že docházek do předškolního klubu i po zbytek týdne pokračovalo i po rozhodnutí soudu.

Předškolní klub je hrazen z prostředků projektu K.O.Z.A (Kooperace, Otevřenost, Zájem, Adaptace).

Program podpora vzdělávání a volnočasových aktivit je realizován z projektu K.O.Z.A. v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.


 

 

 

 

Autor: Marie Császárová, Koordinátor předškolního klubu

Související články