Stonožka a Stromeček v roce 2015

Publikováno: 5. 1. 2016 Doba čtení: 3 minuty
Stonožka a Stromeček v roce 2015
© Michaely Píšová a Mrňousová

Jak začít s bilancí minulého roku v rámci předškolních klubů Stonožka a Stromeček? Co všechno napsat o tom, co se během roku 2015 událo? Těch věcí bylo nepočítaně, proto se alespoň ve zkratce budeme snažit celý ten rok ještě jednou připomenout a třeba se nechat inspirovat na ten, co právě začal.

S příchodem nového roku se pojí zápisy do 1. tříd na základní školy, které probíhají v lednu a únoru. Zápisy proběhly úspěšně, z předlického Stromečku jej zvládlo na výbornou 5 dětí, které v září nastoupily do 1. tříd a jedno do přípravného ročníku. Na ZŠ v Mojžíři je možné do přípravného ročníku zapsat děti již od 5 ti let, a právě tam přechází nejvíce dětí z mojžířské Stonožky. V tomto roce jich do přípravného ročníku odešlo celkem 6 a jedno dítko nastoupilo do běžné mateřské školy.

S dětmi v rámci předškolních klubů podnikáme mnoho vzdělávacích aktivit, ale i zábavných akcí v rámci klubu i mimo něj. Měli jsme tak možnost si prohlédnout různá souhvězdí v teplickém Planetáriu, rovněž jsme si vyrobily vlastní čarodějnická košťátka a mnoho dalších věcí ve Skanzenu lidové architektury v Zubrnicích či jsme mohli obdivovat všelijaké druhy zvířat v pražské ZOO. Nesmíme opomenout pravidelné návštěvy dětského odd. Severočeské knihovny zde v Ústí n/L, kde si pro nás vždy připraví zajímavý a poutavý program. Také jsme poprvé byli na dopravním hřišti Policie ČR v Krásném Březně, kde nám nejprve byly vysvětleny základy silničního provozu a poté děti řádily na koloběžkách a kolech.

Díky spolupráci s MŠ Pastelka v Mojžíři mají děti ze Stonožky možnost pravidelně navštěvovat kamarády v běžné mateřské škole, společně se například učí anglicky s rodilou mluvčí Carol, případně se zapojují do různých akcí MŠ nebo jen tak společně dovádí na hřišti.

Na konci června skončil úspěšný dvouletý projekt „Pojďte do školky!“, činnost našich předškolních klubů ale pokračovala dál díky dotaci od města Ústí nad Labem a zejména finančnímu daru Dvořákových.

Léto se neslo v duchu výletů, dětských dnů a aktivit v rámci mezinárodního workcampu. Rozloučili jsme se také s většinou dětí, které přešly na základní školu, a tak bylo zapotřebí oslovit nové zájemce o službu. Naplnit kapacitu předškolních klubů však není žádný problém, každý rok je zájem veliký.

V září se předškoly opět rozjely naplno, celkem do klubů dochází 16 zcela nových dětí a 4 předškoláci pokračují v docházce z loňského roku. Kromě pravidelné činnosti v klubech jsme do konce roku stihli několik dalších zajímavých doprovodných akcí, jako např. divadelní představení Mrkvomen, které zahrálo divadlo Krabice v prostorách Kina Hraničář, dále jsme si užili Halloweenskou zábavu pod vedením mládeže z klubu MIXér, pořádně jsme si zacvičili v tělocvičně na ZŠ v Mojžíři, během vzdělávacího programu se děti dozvěděly o správném čištění zubů, vyráběli jsme draky a adventní věnce a rok jsme zakončili již tradičně mikulášskými a vánočními besídkami.

V novém roce bychom rádi pokračovali v ověřených aktivitách, které jsou přínosným zpestřením pro děti i samotné pracovníky předškol.  Zajisté nás také čeká mnoho nových zážitků, na které se už všichni moc těšíme.

                                                                                                                                                      

Autor: Michaely Píšová a Mrňousová, koordinátorky předškolních klubů

Související články