Studenti agronomie a zemědělci: Propojujeme akademickou a zemědělskou půdu v Iráku

Publikováno: 15. 2. 2022 Doba čtení: 4 minuty
Studenti agronomie a zemědělci: Propojujeme akademickou a zemědělskou půdu v Iráku
© Foto: Megan Giovannetti/ Markéta Zemánková

Studenti agronomie (zemědělských věd) a zemědělci hospodařící na iráckém venkově mají mnoho společného. Přestože ale agronomie zůstává na univerzitách na Blízkém východě oblíbeným a klíčovým oborem, příležitostí k otevřeným rozhovorům a setkáním mezi studenty a zemědělci je málo. Přitom by si mohli vyměnit spoustu užitečných informací a zlepšit způsob zemědělství i úrodu v irácké krajině. Náš expertní tým v severním Iráku proto školí budoucí zemědělské poradce z řad studentů. Ti tak budou moci podporovat zemědělce a jejich úsilí o udržitelné a klimaticky šetrné zemědělství a pomáhat bojovat s novými environmentálními výzvami v regionu.

Spolupráce studentů se zemědělci, kteří na své půdě hospodaří po generace, je obzvlášť teď klíčová více, než kdy dřív. Guvernorát Salahadín na severu Iráku čelí vodní krizi, která ohrožuje tradiční zdroje obživy místních zemědělských rodin.

„Na našich školeních se zaměřujeme na irácké zemědělce a zemědělství v Iráku obecně. Vysvětlujeme budoucím školitelům, jak se mohou zemědělci přizpůsobit měnícímu se klimatu, upozorňujeme na to, jak mohou současné postupy poškozovat ekosystém, nebo jaké druhy semen a stromů jsou nejlepší s ohledem na nové klimatické podmínky, kterým dnes čelíme," říká Mahmud (28), jeden ze školitelů, který vede tréninky pro studenty.

Každý z šesti školitelů se specializuje na jiné téma. Studenti se tak dozvědí, jak správně používat pesticidy, jak zvýšit rozmanitost potravin a zajistit jejich dostatek. Mahmud a jeho kolegové jim také vysvětlují, jak s farmáři nejlépe komunikovat navzdory věkovým a kulturním rozdílům a zkušenostem.

„Když se mě dříve některý z farmářů zeptal na něco, co nespadalo přímo do mého oboru, nedokázal jsem mu odpovědět. Teď mám širší rozhled a informace z různých odvětví zemědělství, takže jsem schopný jim poradit a pomoci," říká student agronomie Yousif.

Šetrnost a udržitelnost v tradici

Yousif také upozorňuje na specifické problémy iráckého zemědělství, jako je třeba přetrvávající používání škodlivých pesticide a hnojiv. Mezi nimi i těch, které Světová zdravotnická organizace zakazuje.

„Zemědělci je používají bez větších znalostí a nedodržují pokyny výrobců. To má dopad na životní prostředí, ničí to zemědělství a způsobuje to i zdravotní problémy. Zastaralé pesticidy jsou navíc dražší, než ty nové,” vysvětluje Yousif.

Aby studenti zemědělce motivovali, sdílejí s nimi příběhy těch, kteří už mají díky moderním technikám větší úrodu a zároveň se jim snížily náklady, nebo informace o důležitosti rozmanitosti potravin a pěstovaných plodin. Většina zemědělců v této oblasti totiž pěstuje buď rajčata, nebo okru.

„Když je rajčatová sezóna, tak je cena rajčat velmi nízká a na trzích jich je přebytek. Většina rajčat se zkazí, protože tu není továrna na jejich zpracování. Zemědělci také nevědí, jak své plodiny správně prodávat. Proto chceme, aby rozšířili spektrum toho, co pěstují a zvýšili tak i svůj příjem," vysvětluje Mahmud.

„S každým dalším rokem se v létě zvyšují teploty. Teď dosahují až padesáti stupňů a zůstávají takhle vysoké spoustu dní, což má vliv na úrodu i výnosy," říká Yousif.

Část školení se proto zaměřuje na to, jak se vypořádat s dopady změny klimatu. Iráčtí zemědělci se dozví, jak změna klimatu ovlivňuje jejich práci, nebo jak mohou svoji úrodu chránit před vysokými teplotami.

„Když místní zemědělce naučíme šetrné zemědělské techniky, ušetříme značné množství vody a zmenšíme také plochu půdy, kterou potřebují k hospodaření. Zároveň zemědělce povzbuzujeme, aby vysazovali více stromů a obnovili rovnováhu v krajině,” dodává Yousif.

Školení, které jsme zorganizovali pro studenty agronomie, je jen začátek. Studenti vytvořili skupiny v aplikaci WhatsApp, aby mohli být se zemědělci v kontaktu, odpovídat na jejich otázky a být jim k dispozici v případě, že potřebují pomoc.

„Začali jsme v jedné oblasti, ale chceme, aby tohle naše úsilí vedlo k větším změnám v celém Iráku. Doufám, že se nám podaří změnit způsob, jakým zemědělci na své půdě hospodaří," uzavírá Mahmud.

Více o projektu

Člověk v tísni společně se Světovým potravinovým programem (WFP) zvyšuje potravinovou bezpečnost a odolnost ohrožených rodin, které se vrátily do Salahadinu. V rámci projektu Člověk v tísni školí budoucí poradce, kteří budou podporovat úsilí v oblasti udržitelného a šetrného zemědělství, poskytovat potřebné informace rodinám zemědělců a bojovat s environmentálními problémy v regionu.
Iráčtí zemědělci se díky tomu učí pěstovat plodiny s nižší spotřebou vody, využívat vodní zemědělství, pěstovat plodiny i mimo jejich běžnou sezónu a bojovat s chorobami a hmyzem, které jejich úrodu napadají.
Děkujeme německému Spolkového ministerstvu pro hospodářskou spolupráci a rozvoj za investice do udržitelného živobytí iráckých zemědělců a jejich budoucnosti.
Autor: Markéta Zemánková, PIN

Související články