Studenti vysokých škol budou v rámci praxe doučovat děti, které koronakrize odpojila od vzdělávání

Publikováno: 31. 8. 2020 Doba čtení: 4 minuty
Studenti vysokých škol budou v rámci praxe doučovat děti, které koronakrize odpojila od vzdělávání
© Foto: Kateřina Lánská

V důsledku jarní koronavirové krize a nouzového uzavření škol se podle odhadů České školní inspekce na deset tisíc dětí nebylo schopno spojit se svými učiteli a zapojit se do distančního vzdělávání. V reakci na tuto situaci jsme se rozhodli iniciovat platformu, která propojuje studenty pedagogických fakult vysokých škol a vyšších odborných škol s potřebnými dětmi a nabízí jim možnost doučování. Do iniciativy se zapojilo devět vysokých škol, Národní pedagogický institut (NPI) a Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže. 

Společně jsme se shodli na potřebě doučování dětí na základních školách, které jim pomůže vyrovnat propad z doby jarního uzavření škol. Studenti pedagogických fakult (a vyšších odborných škol) budou těmto dětem pomáhat v rámci svých praxí. Ty budou probíhat především offline, ale v případě zavřené školy nebo obtížné dostupnosti také online.

„Studenti bakalářského studia zaměřeného na vzdělávání budou mít doučování jako součást stávajících praxí. Pro studenty magisterského studia Učitelství pro 1. stupeň základní školy a pro studenty Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy byly vytvořeny a zařazeny do studijního programu dva nové volitelné předměty,“ uvedla Lucie Maršálková, ze Střediska pedagogické praxe Pedagogické fakulty UK Praha.

„Do iniciativy jsme se zapojili, protože nám připadá smysluplná z několika hledisek. Především to vnímáme jako pomoc školám a jejich žákům. Naši studenti dostanou možnost zapojit se do praxe, tedy přímé pedagogické činnosti, v dřívějších ročnících a v některých směrech i intenzivněji. V rámci doučování budou pravidelně pracovat s jedním žákem nebo skupinou žáků, budou mít možnost navázat bližší kontakt, který bude méně formální. Vyzkouší si vlastní strategie, jak děti motivovat, jak s nimi pracovat a pomůže jim to i v přijetí dětí, které jsou vnímány jako tzv. problémové a lépe porozumí i příčinám jejich chování. Seznámí se také detailně s chodem a prostředím školy. Pro fakultu je to příležitost navázat kontakt se školami, se kterými jinak nespolupracuje,“ doplnila Lucie Maršálková.

„Když se v březnu uzavřely školy a v rychlosti se přešlo na vzdálenou výuku, ne všechny děti se ocitly ve stejné situaci. Ty, které neměly počítač či připojení k internetu, náhle přestaly být v kontaktu se školou. Děti, jejichž rodiče nemají dostatečné znalosti nebo i dostatek času pomáhat s učivem, začaly mít záhy potíže se zvládnutím učiva. Právě u těchto dětí se mohou dramaticky prohloubit stávající problémy se vzděláváním,“ popisuje důvody pro založení iniciativy Zuzana Ramajzlová z Programů sociální integrace Člověka v tísni.

Přínos nejen pro děti, ale i doučovatele

Školy samy nejlépe vědí, kolik žáků nebylo schopno se zúčastnit distanční výuky, a kde by podpora prostřednictvím praxí studentů pedagogických fakult pomohla. Proto vznikl na stránkách Národního pedagogického institutu (NPI) poptávkový formulář (www.zapojmevsechny.cz), kam budou moci základní školy vložit svou poptávku, NPI ji roztřídí mezi fakulty, které propojí studenta a školu.

„V době uzavření škol jsme stejně jako učitelé zaznamenali, že problém výpadku výuky se jisté části žáků dotkl více než jiné. Důvody byly různé, sahají od chybějícího internetového připojení až po nastavení samotných rodičů a podmínek doma. Snažili jsme se společně se školami hledat řešení, v této nové situaci se vycházelo bezprostředně z dobré praxe, školy se učily od sebe navzájem. Všem bylo myslím jasné, že jsme v tomto případě narazili na limity celého systému a problém s ukončením karanténních opatření jen tak nezmizí,” vysvětluje Tomáš Machalík z Národního pedagogického institutu důvody, proč se jako instituce připojili k této iniciativě.

NPI připravil společné webové prostředí pro sběr požadavků od základních škol napříč ČR a zodpovídání případných dotazů. Poptávky třídí a dále předává partnerským VŠ (VOŠ), které se rozhodly akci zapojením svých studentů podpořit. “Dnes je jich zapojeno osm a další se ozývají, z čehož máme velkou radost. Je za tím cítit silná vůle a snaha věci řešit společně. Současně NPI monitoruje stav v jednotlivých krajích a s mírnou netrpělivostí očekáváme zahájení školního roku a start samotného doučování,” komentuje situaci Tomáš Machalík.

„Věříme, že tento typ praxí budete přínosný nejen pro děti, ale také pro studenty doučovatele, a potažmo pro učitele, kteří budou od nového školního roku čelit odlišné úrovni znalostí a dovedností žáků v rámci jedné třídy. Jsme moc rádi za obrovský zájem o zapojení se ze strany vysokých škol a doufáme, že studenti tuto příležitost využijí a pomohou ohroženým dětem. Dá se očekávat, že na podzim se bude situace v nějakém měřítku opakovat, a proto je třeba, aby v tom děti nezůstaly samy,“ dodala Zuzana Ramajzlová.  

Do iniciativy se zapojily téměř všechny pedagogické fakulty, jmenovitě pak:

  • Pedagogická fakulta UK Praha
  • Fakulta přírodovědně - humanitní a pedagogická TUL Liberec
  • Pedagogická fakulta UJEP Ústí nad Labem
  • Pedagogická fakulta Masarykova univerzita Brno
  • Pedagogická fakulta - Jihočeská univerzita České Budějovice
  • Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové
  • Pedagogická fakulta OU (Ostravská univerzita)
  • Pedagogická fakulta UPOL (Univerzita Palackého v Olomouci)
  • Fakulta pedagogická ZČU (Plzeň)

+ Přírodovědecká fakulta UK Praha (učitelské obory)

+ Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Praha

Poptávkový formulář na stránkách NPI zde

Autor: Kateřina Lánská

Související články