"Téma menstruace je stále tabu“ – Studie Člověka v tísni v Angole ukazuje možnosti, jak zlepšit povědomí o menstruaci mezi dívkami i chlapci

Publikováno: 21. 6. 2022 Doba čtení: 5 minut
© Foto: Edson Malongo

Studie "Vnímání a překážky v oblasti menstruační hygieny", kterou provedl Člověk v tísni v provincii Bié v centrální Angole ukazuje, že znalosti o menstruaci jsou mezi dívkami a chlapci nízké. Zároveň dívky potřebují lepší podmínky pro zvládání hygieny během menstruace, zejména ve školách. 

Odpovědi na jednu z otázek naší studie ukázaly, že pouze tři z deseti dotazovaných žen (61 %) a dívek věděly, co se děje, když měly svou první menstruaci. Mladší dívky navíc často dostanou menstruaci, aniž by rozuměly procesům v jejich těle. Tento postřeh se potvrdil během skupinových diskusí s ženami a dospívajícími dívkami, které většinou neví, proč krvácí, pokud nemají starší kamarádky nebo se to nedozví ve škole.

Kromě toho 63 % žen a 70 % dívek uvedlo, že se cítily vyděšené, když zažily svou první menstruaci. Mnohé z nich si myslely, že jsou zraněné a nevěděly, co se děje. Náš výzkum také poukázal na fakt, že pouze 3 % žen a dívek a 6 % chlapců dokázalo správně určit, že menstruační krev pochází z dělohy. Navíc podíl respondentek, které uměly správně vypočítat menstruační cyklus nebo plodné dny, byl ve všech skupinách velmi nízký.

Pokud jde o postoje, přesvědčení a povědomí o problematice, naše studie ukázala, že menstruace je tradičně vnímána jako zdroj studu. Až 82 % dívek a 75 % chlapců uvedlo, že menstruaci považují za něco špinavého a pro její popis se často používaly eufemismy. Toto chování přispívá k další tabuizaci a nadále brání otevřené veřejné diskusi.

"Pokud si lidé všimnou, že máte menstruaci, může vám to způsobit problémy. Pro nás vdané, které máme manžele, je to tak trochu normální, ale vlastně ne tak úplně normální. Žádný muž, a dokonce ani žena, nesmí vědět nebo zpozorovat, že menstruujete. Byla by to hanba," řekla jedna z účastnic diskusní skupiny s dospělými ženami.

Průzkum probíhal čtyři měsíce v roce 2021 a zúčastnilo se ho více než 580 osob, včetně dívek a chlapců od 14 do 18 let a žen starších 25 let. Kromě dotazníků byly v obcích Camacupa, Nharea a Kuito, hlavním městě provincie Bié, uspořádány diskusní fokusní skupiny. Diskusních skupin se účastnili také muži, aby bylo možné zjistit jejích názory na dané téma. Šetření bylo součástí programu “Zajištění celkové hygieny ve školách a komunitách‶ (CLTS), který realizuje Člověk v tísni společně s UNICEF a s podporou veřejných institucí.

„Necítím se bezpečně“ – Problémy, které dívky musí překonat ve škole

Jedna z účastnic kurzu, kde se ženy učily ručně vyrábět hygienické vložky (v rámci programu CLTS), popsala překážky, kterým dívky čelí, když se snaží zvládat menstruační hygienu: "Když jsem studovala, bylo docela obtížné použít toaletu, protože se necítíte bezpečně. Takže si [hygienickou vložku] rychle vyměníte, abyste už odtamtud byla pryč."

11 % mladých žen se svěřilo, že během menstruace nechodí do školy. Mezi těmi, které navštěvují vyučování, uvedla většina (75 %), že během menstruace nepoužívají školní toaletu. Mezi důvody, proč ji nevyužívají, patří především špatné hygienické podmínky (63 %) a nedostatek soukromí (40 %). Ten je způsoben nemožností zavřít dveře kabinky nebo prasklin ve stěnách, kterými jde vidět dovnitř.

Kromě toho se 65 % chlapců, jež odpovídali na dotazník, domnívá, že jejich spolužačky by neměly během menstruace chodit do školy; 59 % si myslí, že menstruace je téma, o kterém by se nemělo mluvit s muži. Pozitivní ale je, že chlapci i dívky (30 %, resp. 39 %) vyjádřili ochotu dozvědět se o menstruaci více prostřednictvím besed pořádaných ve školách.

Na základě našich zjištění navrhujeme několik možných způsobů, jak normalizovat problematiku menstruace. Změny zahrnují odstranění eufemismů skrze podporu otevřené debaty a vhodným přístupem škol. Dále je třeba podporovat myšlenku, že práva na menstruaci jsou lidská práva.

"Studie poskytuje relevantní informace o menstruační hygieně a zdraví. Její výsledky využijeme k lepšímu plánování aktivit v rámci projektů, abychom zajistili potřeby žen a dívek. Očekáváme také, že údaje přispějí k podpoře lepšího postavení žen a dívek, skrze práci veřejných institucí, nevládních organizací, organizací občanské společnosti a dalších aktérů," říká Ludovina Nunda, manažerka PIN pro rovnost žen a mužů a začleňování.

Ruční výroba hygienických vložek

Doporučujeme také rozšířit využití lokálně dostupných materiálů pro menstruační hygienu investicemi do výroby hygienických vložek a školení. Tento krok by zajistil, že menstruující dívky budou mít k dispozici vhodné prostředky. V rámci programu CLTS Člověka v tísni bylo uspořádáno školení na ruční výrobu vložek k opětovnému použití pro více než 40 žen a dívek ze šesti provincií. Během školení se účastnice také dozvěděly, jak se ručně vyrábí mýdlo. Po skončení školení uspořádaly členky organizací občanské společnosti a ženských skupin ve svých komunitách osvětové aktivity s cílem šířit informace o menstruační hygieně a zdraví.

Victorina Soaresová, jedna ze školitelek organizující osvětové aktivity, poznamenala, že se jako výzva ukázal plán dát dohromady dívky a chlapce, aby diskutovali o tématech, jako je menstruační hygiena a sexuální a reprodukční zdraví. Během prvního setkání bylo nutné obě skupiny od sebe oddělit. Teprve postupem času, kdy měly obě strany dostatečné množství informací a určitě povědomí o problematice, bylo možné je zase spojit dohromady. "Předáváme informace v komunitách, abychom vnesli do tématu otevřenost, ale stále je velmi těžké o menstruaci mluvit," říká Soares. "Kolem těchto otázek je stále mnoho tabu."

Studii si přečtěte zde

Autor: Claudia de Oliveira, PIN Angola Communications

Související články