Turistické stezky v Gruzii: Příležitosti pro rozvoj příhraničních regionů

Publikováno: 1. 3. 2023 Doba čtení: 2 minuty
Turistické stezky v Gruzii: Příležitosti pro rozvoj příhraničních regionů
© Foto: EDGE

Objevte nové turistické stezky v Gruzii a Arménii, které vznikly v příhraničních regionech s podporou USAID. Tyto stezky mají přilákat návštěvníky do venkovských oblastí, nabídnout jim pěší tůry krásnou přírodou, a tím i přispět k rozvoji lokální ekonomiky. Zjistěte, jak místní partnerské organizace a iniciativa Transcaucasian Trail podporují přeshraniční cestovní ruch a udržitelnost.

Pandemie COVID-19 vážně zasáhla odvětví zážitkové turistiky v Gruzii a Arménii. S oživením ekonomiky se na trhu práce v oblasti cestovního ruchu však začaly objevovat nové příležitosti. Mezinárodní poptávka po outdoorových aktivitách v regionu roste, a i díky tomu se podařilo Člověku v tísni (ČvT) v Gruzii s podporou programu USAID Economic Development, Governance, and Enterprise Growth (EDGE) vytvořit projekt na rozvoj turismu ve vybraných lokalitách Gruzie a Arménie.

Ve spolupráci s iniciativou Transcaucasian Trail jsme vytvořili nové pěší stezky v regionech Achalkalaki a Mtskheta-Mtianeti (Aragvi) v Gruzii a Shirak a Lori v Arménii, které se napojily na již existující síť turistických tras. Cílem projektu je přilákat do této oblasti nové návštěvníky, a díky tomu podpořit i rozvoj místních malých a středních podniků prostřednictvím posílení jejich kapacit, finančních grantů a propagací jejich výrobků či služeb.


Místní partneři, jako jsou místní akční skupiny (LAG) a ženská informační centra (WRC), sehráli významnou roli při sdružování klíčových aktérů z veřejného i soukromého sektoru a občanské společnosti. Usnadnili tak počáteční zapojení místních obyvatel do rozvoje nových turistických stezek a v budoucnu budou koordinovat jejich údržbu.

Během projektu byly zorganizovány poznávací cesty pro 15 průvodců a manažerů turistických zájezdů, aby si prohlédli region, seznámili se s nabídkou a navázali kontakty s místními poskytovateli služeb. Součástí cesty byla i návštěva jezera Kartsakhi (nazývaného také jezero Khozapini), což je oblast nově zahrnutá do sítě stezek, a penzionů podél něj.

Spolupráce LAG Akhalkalaki, ČvT v Gruzii a Transkaukasian Trails začala v loňském roce a zaměřila se na poskytování školení, která zapojila zejména místní mladé lidi do rozvoje a propagace cestovního ruchu. Sergej Khachatryan, zástupce ředitele LAG Achalkalaki, o projektu řekl: 

"Byla to velmi úspěšná spolupráce. Neustále hledáme příležitosti a podněty k dalšímu rozvoji našich kapacit a socioekonomického potenciálu regionu."

Projekt již začal do regionu lákat nové návštěvníky, kteří tak napomáhají k rozvoji i dalších odvětví cestovního ruchu. Nanita Zautashvili, manažerka turistických zájezdů společnosti Ntravel z Kutaisi, uvedla: "Propagace a rozvoj turismu a podpora cestovního ruchu je pro naši zemi velmi důležitá. Doposud jsem turistickým stezkám nevěnovala velkou pozornost, ale poznávací cesta mě inspirovala k tomu, abych je začala více nabízet našim klientům."

Objevte skryté klenoty zážitkové turistiky v Gruzii a Arménii díky nově vzniklým i stávajícím pěším trasám a podpoře tak místní obyvatele!

Autor: EDGE

Související články