EU A NEVLÁDNÍ ORGANIZACE se shodly na NUTNOSTi UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY V ZEMĚDĚLSKO-POTRAVINÁŘSKÉM A NÁPOJOVÉM Průmyslu

Publikováno: 30. 5. 2022 Doba čtení: 3 minuty
Panelists discuss how to improve the agri-food and beverage sector in Mongolia during the launch of the EU-funding Switching On the Green Economy Project
© Foto: PIN

Delegace Evropské unie, nevládní organizace, studenti a znepokojení občané se sešli během zahájení projektu "Switching On the Green Economy". Společně diskutovali o otázkách a řešeních týkajících se dopadů zemědělsko-potravinářského a nápojového odvětví na životní prostředí.

Podle nejnovějších zpráv Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) emise skleníkových plynů nadále rostou příliš rychlým tempem, což opět přimělo klimatology a aktivisty se ozvat.

Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) v roce 2019 uvedla, že zemědělsko-potravinářské systémy produkují 21 % emisí oxidu uhličitého, 53 % emisí metanu a 78 % emisí oxidu dusného na celém světě.

"Je nezbytné, abychom společně pracovali na změně našich systémů produkce potravin, které dnes představují významný podíl na celosvětových emisích skleníkových plynů. Ty spotřebovávají velké množství přírodních zdrojů, což vede ke ztrátě biodiverzity a negativním dopadům na zdraví (podvýživa i nadvýživa) a neumožňují spravedlivou ekonomickou návratnost a živobytí pro všechny aktéry. Především pro prvovýrobce," vedla J. E. Axelle Nicaise, velvyslankyně a vedoucí delegace Evropské unie v Mongolsku.

Projekt "Switching on the Green Economy", který je financován částkou 1,76 milionu eur z unijního grantového programu SWITCH-Asia. Cílem je podpořit 1 500 malých a středních (MSP) zemědělských, potravinářských a nápojových podniků, 30 zemědělských a potravinářských podnikatelských sdružení (BA) a 750 maloobchodníků, aby si osvojili postupy oběhového hospodářství prostřednictvím tržního systému ekologického značení, budování kapacit, změny chování a přístupu k "zelenému" financování.

"Mongolské MSP mají obrovský potenciál hrát významnou roli při snižování emisí CO2 tím, že změní část svého každodenního obchodního provozu. Společně mají velký vliv na ekologickou spotřebu i na zelenou ekonomiku. Za tímto účelem se nyní v rámci projektu Switching On the Green Economy pracuje na doporučení, jak dělat úspěšné a udržitelné zelené podnikání," uvedl B. Khishigsuren, projektový manažer společnosti Development Solutions.

Přijetím cirkulárních a ekologických postupů, implementovaných v rámci projektu, se očekává, že místní podniky budou prodávat a nakupovat lokálně vypěstované a vyrobené potraviny a nápoje, a tím sníží svůj dopad na životní prostředí.


"Věříme, že díky realizaci projektu "Switch On the Green Energy" (SOGE), počínaje aktivitami výrobců surovin, se nákupy spotřebitelů stanou šetrnějšími k životnímu prostředí a ekonomika naší země bude moci směřovat k zelenější budoucnosti," uvedl G. Buyan-Ulzii, koordinátor projektu pro Caritas Česká republika.

Projekt bude rovněž spolupracovat s bankovními a nebankovními finančními institucemi s cílem nalézt řešení, která by mohla motivovat MSP, maloobchodníky a výrobce potravin a nápojů k přechodu na ekologičtější a udržitelnější obchodní modely.

"Musím zdůraznit, že země, které jsou před námi, mají zkušenosti s finanční podporou, jenž je nezbytnou součástí bezemisního ekonomického rozvoje. Jedním z klíčových znaků projektu Switching On the Green Economy je role prostředníka mezi ekologickými uživateli a výrobci prostřednictvím digitálních platforem. Kromě toho projekt motivuje spotřebitele k podpoře udržitelné spotřeby a buduje kapacity MSP a maloobchodníků," vysvětlil B. Bilegsaikhan, manažer pro rozvoj podnikání a partnerství z Mongolské asociace pro udržitelné financování.

Projekt Switching On The Green Economy je navržen a realizován Člověkem v tísni společně s nevládní organizací Caritas Česká republika INGO, Mongolskou asociací pro udržitelné financování a nevládní organizací Development Solutions. V souladu s národní strategií země snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů o 22,7 % se jedná o první projekt SWITCH-Asia v zemědělsko-potravinářském a nápojovém sektoru, který bude v Mongolsku realizován.

Projekt Switching on the Green Economy je financován z programu Evropské unie SWITCH-Asia na podporu malých a středních podniků a maloobchodníků v zemědělsko-potravinářském a nápojovém sektoru při zavádění postupů oběhového hospodářství prostřednictvím tržního systému ekologického značení, budování kapacit, změny chování a přístupu k ekologickým finančním prostředkům. V letech 2022 až 2026 budou projekt realizovat nevládní organizace Člověk v tísni, Mongolská asociace pro udržitelné financování, nevládní organizace Development Solutions a Caritas Česká republika.

SWITCH-Asie podporuje přechod asijských zemí na nízkouhlíkové, zdrojově efektivní a oběhové hospodářství a zároveň prosazuje udržitelné vzorce výroby a spotřeby v Asii a ekologičtější dodavatelské řetězce mezi Asií a Evropou.

Autor: PIN

Související články