Pobočka Chomutov: Úniková hra pomohla dětem k získání sebevědomí

Publikováno: 16. 2. 2023 Doba čtení: 2 minuty
Pobočka Chomutov: Úniková hra pomohla dětem k získání sebevědomí
© Foto: archiv pracoviště

Před časem jsme se rozhodli otestovat, jak dokáží naše děti spolupracovat, jak jsou na tom s logickými dovednostmi, s adaptací na jiné prostředí v únikové hře, se spoluprácí v kolektivu a třeba i v objevování svých dovedností, které by mohly vést ke zdravému sebevědomí a napomoci jim v běžném životě i při učení.

Hra byla tematicky zaměřena na pirátskou loď kapitána Černovouse. Vše probíhalo v jedné budově rozdělené do několika místností. Součástí týmu byla i dívka, která se zatím žádné aktivity neúčastnila kvůli nejistotě z neznáma, z cesty a nového prostředí. Nakonec však to byla právě ona, která byla ze všech zúčastněných nejaktivnějším a snad i nejdravějším objevovatelem.

V místnostech bylo zapotřebí pomocí několika vodítek otevřít další místnosti a dostat se k pokladu. Kluci a holky si vyzkoušeli spolupráci v týmu, bez které by se nebylo možné dostat dál. Zajímavý úsek hry byl, kdy se mezi sebou museli domluvit a přidělit si určité role. Někdo musel manipulovat se zařízením, na které ovšem neviděl a jiní ho na dálku navigovali a hlídali správnost svých i ostatních pokynů. Společně prokázaly výbornou koordinaci.

Rozmanitosti povah a jistá dávka touhy po objevování jim pomohla najít všechny klíče. Zapotřebí byla i notná dávka odvahy, kdy bylo třeba prozkoumat temná zákoutí, pohybovat se po žebřících nebo prolézt stísněným tunelem do další místnosti.

Důležité je zažívat pocit úspěchu

Holky a kluci netušili do čeho jdou, celého programu se zhostili s nadšením a prokázali své kvality v situacích, do kterých se běžné nedostanou. Zpětně popisovaly tuto akci jako veliký zážitek a věřím, že jim pomohl k objevení některých svých dovedností a snad i získání větší víry v sebe sama. Dívka, která byla nejdříve nejvíce nejistá, nám po akci nadšeně vyprávěla, že se chce přidat na další výjezd, že už se tolik nebojí a kratší cestu zvládne. Také vzpomíná, jak přišla na některá řešení, která nikoho jiného nenapadla. Věřím, že právě jí tato akce napomohla k uvědomění si vlastní hodnoty a schopnosti si poradit v určitých situacích. Tato zjištění by ji mohla napomoct i při procesu učení a společnému doučování. V něm si totiž jistá sama sebou moc není a odráží se to na jejích výkonech ve škole. Je důležité, aby i tyto děti zažívaly pocit úspěchu ze sebe sama a získávaly zdravé sebevědomí. Například v tomto konkrétním případu, kdy se po přispění každého z nich dobraly do kýženého cíle k pokladu.

Velmi mne těší, že jsme tuto akci mohli nabídnout několika z těch, se kterými úspěšně spolupracujeme během roku. Odměnit je prostřednictvím sponzorů tímto zážitkem, který zábavnou formou příznivě přispěl k některým klíčovým dovednostem a uvědomění si vlastní hodnoty nad rámec běžné spolupráce.

Kontakt:


Autor: Lenka Francová, pracovnice programu Podpora vzděláváníá

Související články