UNiTE! Spojme se a ukončeme násilí na ženách a dívkách!👩🏽👩🏻👩🏾

Publikováno: 23. 11. 2022 Doba čtení: 4 minuty
Photos of UKaid funded Aarambha- LNGB project (CLC and TEVT)
© Foto: Sajana Shrestha

Doma, na ulici nebo během války, násilí na ženách a dívkách je porušením základních lidských práv, odehrávající se kolem nás na místech soukromých i veřejných. Násilí na ženách a dívkách je jedním z nejrozšířenějších porušování lidských práv na světě. Stále dnes zůstává z velké části nehlášené kvůli beztrestnosti, mlčení, stigmatu a hanbě, které ho obklopují. Nezavírejme oči. 

Násilí na ženách je i nadále překážkou pro dosažení rovnosti, rozvoje, míru.

25. listopadu si připomínáme Mezinárodní den za odstranění násilí na ženách a dívkách. Násilí na ženách je jedním z nejrozšířenějších případů porušování lidských práv na světě, které má své kořeny v genderové nerovnosti, diskriminaci a škodlivých kulturních a společenských normách.

Aktivním vzděláváním za lepší a bezpečnější budoucnost žen a dívek

Jednou z cest, jak omezit domácí násilí, kromě celosvětové osvěty, je i vzdělávání, které je pro mnoho dívek nedosažitelným cílem. Znevýhodnění ve vzdělávání nepředstavuje pouze hlavní překážku všeobecné školní docházky, ale promítá se i do omezení příležitostí na trhu práce. Zvýšení finanční nezávislosti žen a dívek podporuje jejich sebedůvěru a otevírá jim nové možnosti. Ze zkušeností víme, že když jsou dívky a ženy vzdělávány, vidíme rychlejší snížení chudoby, lepší zdravotní stav matek a nižší dětskou úmrtnost. Vzdělávání také snižuje míru násilí. Každý rok, který dívka stráví ve škole, může zvýšit její výdělky v dospělosti až o 20%.

Člověk v tísni podporuje vzdělávání dívek v Etiopii a Nepálu v rámci projektu Leave No Girl Behind. Tento projekt je zaměřen na marginalizované dívky, které nemají  přístup ke vzdělání z důvodu špatné finanční situace rodiny nebo, že jsou vdané a staly se matkami. Část projektu se zaměřuje i na pomoc dívkám s postižením.

Člověk v tísni v Nepálu posiluje postavení žen prostřednictvím vzdělávání

V Nepálu mohou některé z dívek navázat na technické odborné vzdělávání (TVET), kde si můžou zvýšit kvalifikaci a tím i svojí šanci uplatnit se na trhu práce. 

Prostřednictvím projektu Aarambha, který je financován organizací UK AID v rámci Dívčí vzdělávací výzva (Girls' Education Challenge), ČvT od Roku 2018 zřídil 462 komunitních vzdělávacích center, kde se dívky po dobu 9 měsíců učí číst a psát. Součástí je i výuka zaměřující se na sexuální výchovu, reprodukční zdraví, právo a osobní bezpečnost, základní finanční gramotnost a základy obchodování.

Vzdělání je cesta pro dívky v Etiopii. I ony si chtějí plnit své sny!

V Etiopii může být přístup ke vzdělání pro dívky omezen. Často nemohou navštěvovat školu z finančních nebo kulturních důvodů. V Etiopii je zvykem, že všichni, včetně dětí a to především dívek, pomáhají s chodem domácnosti - starají se o mladší sourozence, nosí vodu, sbírají dříví, připravují jídlo. Právě díky těmto povinnostem dívky často školu opouští v útlém věku. Cílem je podpora rovnocenného a inkluzivního prostředí nejen ve školách ale i mimo ně. Včetně zapojení dívek se zdravotním postižením, které jsou zranitelnější. 

"Dívky jsou díky vzdělání emancipované a schopné si prosadit své postoje. Krůček po krůčku si nutnost a prospěšnost vzdělávání dívek uvědomuje i celá společnost" dodává Jana Vyhnálková, koordinátorka projektu.

Do projektu Leave No Girl Behind  bylo za dobu trvání zapojeno 25 000 dívek ve věku 9 až 18 let.

I v Etiopii se projektu účastní starší dívky a ženy. V uplynulých čtyřech letech se do alternativních programů základního vzdělávání a vzdělávacích kurzů pro dospělé zapsalo více než 5 400 dívek, které nechodily do školy. Přibližně 270 dospělých pokračovalo v odborném vzdělávání (TVET), nebo vytvořilo svépomocnou skupinu, aby si mohly splnit své sny. 

Kancelář Člověka v tísni v Kambodže se ke kampani připojí tím, že ve večerních hodinách nasvítí budovu kanceláře oranžovým světlem.

Téma lidských práv žen se také objevují ve filmech na platformě Jeden svět online

Tam, kde byli novináři tradičně jen muži z vyšších společenských kast, jsou noviny Khabar laharija malou revolucí. Pro oběti znásilnění nebo nelegální těžby je to často jediný prostor, kde se mohou vyjádřit. Aby noviny udržely krok s dobou, přesouvají se nyní do digitálního světa – a s nimi i reportérky, z nichž se mnohé musejí teprve naučit zacházet s chytrými telefony. Novinářská práce pro ně ale i v online prostoru zůstává cestou, jak navzdory nedůvěře, kastovní i genderové diskriminaci i sílícímu náboženskému radikalismu usilovat o spravedlivější svět. Film Zapáleny do psaní je k vidění na Jeden svět online spolu s dalšími filmy. 

Zastavme společně násilí na ženách a dívkách!

Další informace naleznete na:

https://spotlightinitiative.org

https://www.unwomen.org/

https://ncadv.org

https://16dayscampaign.org 

Autor: Veronika Gabrielova

Související články