Problém není menstruace, ale špatná hygiena. Archana vzdělává nepálské ženy v tématu, které je stále tabu

Publikováno: 27. 5. 2023 Doba čtení: 3 minuty
Problém není menstruace, ale špatná hygiena. Archana vzdělává nepálské ženy v tématu, které je stále tabu
© Foto: Nitin Naren Singh

„Bez pomoci a podpory bude získávání dostatečných znalostí o menstruaci, stejně jako dodržování správné hygieny, náročné.“

Řada dospívajících dívek žijících v odlehlých oblastech Nepálu prožívá menstruační potíže o samotě. Přispívají k tomu zejména kulturní konvence týkající se menstruace, nedostatek finančních prostředků, sociální stigma, nedostatek znalostí a cenově dostupných menstruačních pomůcek. V důsledku toho se mnoho dívek uchyluje k používání jakýchkoli dostupných prostředků, jako jsou například staré hadry, aby svůj menstruační cyklus zvládly. To může způsobovat infekce, zejména pokud se nedodržuje dostatečná hygiena. Kvůli finančním problémům se mnohé dívky často musejí rozhodovat mezi nákupem menstruačních pomůcek a nákupem jídla, což nakonec vede k tomu, že dívky v důsledku nedostatku menstruačních pomůcek zameškají školu.

Archana Chaudhary, třicetiletá žena z odlehlé vesnice v nepálském okrese Bara, si vždy uvědomovala problémy, kterým mladé dívky v souvislosti s menstruační hygienou čelí. V odlehlých vesnicích, jako je ta její, nejsou jednorázové hygienické vložky běžně k dostání. Pokud dostupné jsou, jejich vysoká cena ale brání mnoha ženám v tom, aby si je pořídily. 

Archana nastoupila jako školitelka životních dovedností do dvou komunitních vzdělávacích center v okrese Bara, která jsou provozována v rámci projektu Aarambha, který tu Člověk v tísni ve spolupráci s Aasaman Nepal a Social Organization District Coordination Committee vede a který je podporován programem UK Aid Girls' Education Challenge. Cílem projektu je zlepšit život dospívajících dívek ve věku 10 až 19 let, které nechodí do školy, a to prostřednictvím výuky čtení, psaní a počítání, nácviku životních dovedností a podpory obyvatel za účelem sociální transformace. 

Archana spolu s dalšími 68 školiteli životních dovedností ve 135 komunitních centrech pomáhá dospívajícím dívkám mimo školu rozvíjet efektivní prezentační dovednosti, podporovat sebevědomí, sebeúctu a sebeuvědomění ve svých třídách. Aby dívky získaly dostatečné znalosti o menstruační hygieně, probíhají školení o tom, jak si mohou samy vyrábět hygienické vložky pro opakované použití, a spolu s 50 učiteli škol je o menstruační hygieně vzdělávají. Po absolvování školení pak tyto znalosti sdílejí s dívkami v komunitních vzdělávacích centrech i ve školách.

Archana je odhodlaná situaci ve svém okolí změnit a dívky během menstruace podpořit. Kromě toho, že je učí vyrábět hygienické vložky pro opakované použití, vzdělává je také o právech v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví a menstruační hygieny prostřednictvím různých vzdělávacích nástrojů, jako jsou videa, názorné plakáty, knihy a divadelní hry. Archana se svěřuje: „Projekt mi skutečně pomohl dívkám v komunitních centrech vysvětlit, že menstruace není problém, že problémem je špatná menstruační hygiena.“ 

Archanino úsilí mělo v jejím okolí další dopad. „Dívky se chtějí o menstruaci dozvědět více, protože je to pro ně nová věc, o které se otevřeně nemluví. Dokonce ani jejich matky a rodinní příslušníci se o menstruaci nebaví, protože je to stále považováno za tabu.“ Projekt tak vyvolal významnou diskuzi mezi mladými dívkami a jejich příbuznými a přáteli o tématu, které bylo dříve považováno za tabu. 

Nyní jsou i mladé dívky, které ještě nezačaly menstruovat, informovány a vědí, co mají dělat, až budou mít první menstruaci. 

Podařilo se tak odstranit nedostatek v oblasti bezpečného používání hygienických vložek a také změnit chování týkající se menstruační hygieny. Celkem 118 žen v okresech Bara a Rautahat získalo nové dovednosti, které replikovaly ve všech komunitních centrech a školách, do nichž projekt zasahoval, aby pomohly dospívajícím dívkám získat větší povědomí o menstruační hygieně, zvládat menstruaci pomocí ručně vyrobených látkových vložek z čisté bavlny pro opakované použití a umožnily jim učit se a zvyšovat si sebevědomí.

28. květen se slaví jako Mezinárodní den menstruace.

Autor: Autor: Nitin Naren Singh & Editace: Nitika Chalise, Koordinátor projektů

Související články