Už rok a půl pomáháme v Zákolanech
© Foto: Kateřina Hůlová

Od 1. srpna 2018 poskytujeme službu Terénní programy v obcích Libušín, Buštěhrad, Zákolany díky projektu CESTA VEN - Terénní programy v obcích Místní akční skupiny Přemyslovské střední Čechy, který potrvá do 31. 7. 2021. Na konci února proběhla schůzka našeho týmu se zástupkyněmi obce Zákolany, kde jsme vyhodnotily dosavadní působení naší služby v obci a věnovaly se nastavení další spolupráce.

Schůzka se konala v příjemném prostředí Obecního úřadu Zákolany. V budově se ve všední dny servíruje komunitní polévka pro všechny, kdo dorazí, a také se tu suší staré pečivo pro obecní slípky. Zákolany jsou pro nás z mnoha důvodů příkladem obce, pro kterou jsou potřeby občanů důležité a dokáží se jim více věnovat. Také díky projektu Pracovník komunitního centra BYDLO. Za tým „BYDLO“ přišla na schůzku pracovnice Veronika Kaňková, nechyběla paní starostka Lucie Wittlichová. Náš tým na schůzce zastupovala terénní pracovnice Edita Jelínková, metodička Petra Hrubá a manažerka projektu a ředitelka pobočky Střední Čechy, Kateřina Hůlová. 

Jak dosud probíhalo působení naší služby na Zákolansku?

Po dobrém rozjezdu služba na jaře 2019 stagnovala z důvodu dlouhodobé nemoci tehdejší terénní pracovnice. Znovu se rozjela naplno v červnu 2019 po nástupu Edity Jelínkové. Velký dík za návaznost a udržení kontaktu s obyvateli, kteří podporu potřebovali, patří tehdejší pracovnici komunitního centra BYDLO, Tereze Hussarové. Nyní pro změnu došlo k obměně na této pozici: novou posilou a důležitým svorníkem poskytování pomoci v obci Zákolany je nyní paní Veronika Kaňková. Na schůzce jsme nově nastavily pravidla a způsoby možné spolupráce mezi oběma pracovnicemi v zájmu podporovaných osob. Zároveň vyšlo najevo, že v obci Zákolany již nebudeme pořádat původně zamýšlený návazný dluhový seminář, z důvodu nezájmu veřejnosti.

V posledním půlroce zde naše pracovnice podporovala 16 osob. Jde o obyvatele obce a jejích osad: Zákolany, Kováry, Trněný Újezd, dále obyvatele obcí Koleč a Dřetovice. Nově se na službu navázalo 7 osob. Na Editu se obracejí lidé, kteří hledají oporu ve všech možných životních situacích. Dosud nejvíce času věnovala podpoře zájemců oblasti dluhů. Šlo o pomoc se zmapováním dluhů, zhodnocení možnosti zastavení exekucí, příprava na podávání insolvenčních návrhů, podporu v průběhu insolvenčního řízení a při komunikaci s věřiteli. 

Co se poslední dobou v Zákolanech povedlo?

-rozklíčování navýšení úvěrů od Home Creditu a.s. – zlepšení informovanosti klientky ze strany poskytovatele úvěru;

- objasnění údajného přeplatku v insolvenčním řízení, podpora klienta při jednání s insolvenčním správcem;

- díky službě se bývalí manželé lépe zorientovali v možnostech vypořádání majetku po sporném rozvodu, došlo k dohodě a není nutné další soudní jednání.

Tým Člověka v tísni, o.p.s., je nyní v polovině projektu CESTA VEN. Naši pracovníci již podpořili ve jmenovaných obcích a jejich okolí 44 osob, některé i v rámci dlouhodobých spoluprací. Nabízíme nadále sociální poradenství, podporu při jednání na úřadech a institucích; pomoc při sepisování žádostí, odvolání; pomoc při vyřizování dokladů, sociálních dávek a oprávněných nároků; dluhové poradenství; zprostředkování kontaktů s dalšími institucemi a organizacemi.Služba Terénní programy je určena osobám ve věku 15 – 65 let žijícím na území MAS Přemyslovské Střední Čechy . V Zákolanech a okolí působí terénní pracovnice Edita Jelínková (kontakt: 778 537 361). Letáky a bližší informace jsou k dispozici na Obecním úřadě Zákolany.

Projekt CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009042 „Cesta ven - Terénní programy v obcích MAS Přemyslovské střední Čechy“ je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Terénní programy jsou sociální službou podle § 69 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách.

Služba je poskytována bezplatně.

  http://www.premyslovci.cz/

Autor: Petra Hrubá, koordinátorka služby Terénní programy

Související články