V Myanmaru učíme šít roušky a šíříme osvětu mezi komunitami

Publikováno: 13. 10. 2020 Doba čtení: 4 minuty
V Myanmaru učíme šít roušky a šíříme osvětu mezi komunitami
© Foto: People in Need

Stejně jako ve většině ostatního světa, i v Myanmaru má pandemie COVID-19 obrovský dopad na životy lidí. Navzdory plošným opatřením k ochraně veřejného zdraví, které myanmarská vláda zavedla, včetně nařízení zůstat doma a omezením týkajících se cestování a shromažďování osob, byla severní část Rakhinského státu jednou z prvních oblastí Myanmaru, kde se nový koronavirus objevil. Člověk v tísni rozšířil a přizpůsobil vzniklé situaci stávající programy pomoci a již na začátku pandemie rozvinul ty, které se soustředí na zdroje obživy.

Distribuce roušek a hygienických balíčků

Ve spolupráci s místním partnerem partnerem Phyu Sin Saydanar Action Group Člověk v tísni nadále poskytuje humanitární pomoc těm nejohroženějším lidem zasaženým konfliktem, a to včetně vnitřně vysídlených osob a hostitelských komunit v severní části Rakhinského státu. Rozdali jsme textilní roušky a hygienické balíčky, abychom těmto komunitám pomohli chránit se před nebezpečím COVID-19.

Celkem 2 860 ohrožených domácností z 20 vesnic v okresu Buthidaung a Maungdaw tak získalo hygienické balíčky se zásobami na dva měsíce. Tyto balíčky obsahují různé hygienické potřeby jako mýdlo, čisticí prostředky, pastu na zuby a šampón. PSSAG rozdal domácnostem, vysídleným komunitám i vládním zdravotnickým zařízením přes 61 000 látkových roušek.

„Kromě hygienických balíčků a roušek jsme pro příjemce naší pomoci připravili také osvětové aktivity zaměřené na boj s COVID-19. V rámci nich naši pracovníci lidem ukázali, jak si správně mýdlem a vodou umýt ruce a že doba umývání by měla trvat alespoň 20 vteřin. Dále se lidé dozvěděli, jak správně nosit roušky a dodržovat venku sociální odstup, aby se zabránilo šíření koronaviru,“ říká Mamed Ali, projektový manažer PSSAG a dodává: „Lidé, kterým pomáháme, jsou už tak ohroženi kvůli vnitřním konfliktům a vládním omezením, která se týkají cestování. Většina těchto lidí si nemůže dovolit koupit si jednorázové roušky, proto PSSAG s pomocí Člověka v tísni lidem rozdal tři roušky na osobu.”

Roušky ušité v Myanmaru

Více než 61 000 látkových roušek, které byly rozdány lidem z těch nejohroženějších komunit, vyrobily ženy, které se školily v rámci programu pro švadleny a krejčové. Program organizuje Člověk v tísni a PSSAG. Ženy tak zároveň získaly možnost, jak finančně podpořit své rodiny.  

„Vybrali jsme 75 žen ze všech etnických skupin z 20 vesnic v oblastech měst Buthidaung a Maungdaw a během 20 denního intenzivního školícího programu jsme je proškolili v oblasti technik šití. Program probíhal v pěti našich školicích střediscích,” říká Ali. „Po dokončení školení získaly ženy z muslimských, daignetských a rakhinských komunit svůj šicí stroj a potřebné vybavení. Radili jsme jim, jak vyrábět roušky pro své rodiny a komunity a dodali jsme jim potřebné materiály včetně bavlněné látky, nití a cívek. Nyní mají šanci vydělat si peníze vlastní výrobou. Jedna osoba je schopná ušít zhruba 100 roušek denně.”

Bena Ja, 30 letá muslimská maminka tří dětí, která žije ve vesnici Kan Kyi Pyin v okresu města Buthidaung, říká: „Až donedávna byla naše rodina závislá na příjmu mého muže, který je dělník. Teď ale kvůli koronavirovým omezením peníze ve vesnici ani ve městě vydělávat nemůže. Absolvovala jsem školení pro švadleny, které organizovala akční skupina PSSAG a poté jsem dostala vlastní šicí stroj a vybavení. Teď vydělávám peníze tím, že šiju roušky.”

Stejně jako ostatní účastnice programu, i Bena Ja si šitím roušek vydělala zhruba 100 000 myanmarských kyatů (asi 66 eur). Skupina PSSAG pak roušky rozdala těm nejohroženějším komunitám.

„Jsou to první peníze, které jsem ve svém životě vydělala a jsem opravdu pyšná, že jsem je dokázala vydělat v této těžké době,” říká Bena Ja. „Ty peníze nám pomohou zlepšit životní podmínky mé rodiny a také je použijeme na vzdělání našich dětí.”

Podpora těch nejohroženějších

V rámci pomoci s bojem proti COVID-19 organizace Člověk v tísni a PSSAG úzce spolupracovaly s místními organizacemi na distribuci pomoci a zajištění různých aktivit v cílových vesnicích. Adu Shukkor z Člověka v tísni spolupracoval s PSSAG na dodávkách pomoci lidem ze severní části Rakhinského státu, odkud sám pochází.

„Při realizaci našich aktivit spolupracujeme s místními úřady, náboženskými autoritami, našimi partnery a správci územních celků. Díky této spolupráci jsme byli schopni splnit stanovené cíle a dodat humanitární pomoc lidem, kteří ji potřebují,” říká Shukkor. „Lidé jsou organizaci Člověk v tísni a PSSAG skutečně vděčni. Nevíme, kdy ta pandemie skončí, proto chceme provádět co největší osvětu o COVID-19 a rozdat co nejvíc hygienických balíčků.”

Shukkora jeho práce nesmírně baví a říká: „Neustále se potýkáme s časovým omezením a složitým problémům spojeným s prací v terénu a dodávkami pomoci, ale když přijde pozitivní zpětná vazba od příjemců naší pomoci, veškerá má únava je pryč.”

Díky financím z Humanitárního fondu Myanmaru a díky Úřadu OSN pro koordinaci humanitárních otázek , který program spravuje, dokáže Člověk v tísni pomoci zmírnit některé finanční problémy lidí zasažených konfliktem ze severní části Rakhinského státu. Dále Člověk v tísni podporuje genderově transformační a další aktivity určené pro ohrožené obyvatele komunit postižených konfliktem. V neposlední řadě poskytuje Člověk v tísni humanitární pomoc a věnuje se osvětovým aktivitám spojených s COVID-19 pro více než 20 vesnic v okresech Buthidaung a Maungdaw, a to bez ohledu na etnický původ, náboženství, pohlaví nebo politickou příslušnost.

Autor: Aye Pyae Sone, PIN Myanmar Communication Officer

Související články