V roce 2018 jsme podpořili téměř 3 tisíce dětí

Publikováno: 31. 1. 2019 Doba čtení: 2 minuty
Pražský předškolní klub je jedním z patnácti, které organizace Člověk v tísni provozuje.
© Martin Kovalčík

V loňském roce jsme v sedmi pobočkách naší země, které působí ve zhruba 50 obcích a městech, pomohli téměř třem tisícům dětí. Oproti roku 2017 jsme tak podpořili o 200 dětí více.

Předškolní kluby

V předškolních klubech pracujeme s malými dětmi a jejich rodiči, kteří žijí v chudinských čtvrtích, ubytovnách a azylových domech. Rodiče mají velmi často nízké vzdělání a jejich děti se z různých důvodů do klasické mateřské školy nedostanou. S přípravou na vstup do běžné mateřinky jsme loni pomohli 656 dětem.

Doučování

Více než tisícovku dětí z chudých rodin jsme loni díky stovkám dobrovolníků podpořili doučováním. Tyto děti vstupují už do první třídy s handicapem, především kvůli nízkému vzdělání svých rodičů, neúplnosti rodiny či nedostatku financí způsobeným zejména množstvím exekucí.

Kariérní poradenství

Kariérní poradci se zaměřují na práci se staršími dětmi, nejčastěji v období jejich dospívání. Snahou poradců je zjistit potenciál dítěte a společně s ním pracovat na tom, aby jeho studijní dráha neskončila po absolvování základní školy. Mladým lidem z chudých rodin často chybí někdo, s kým by mohli otázky v oblasti vzdělání pro své vysněné povolání řešit, a s kdo by jim byl v průběhu studia nápomocný. Mladistvých, kterým jsme mohli být v loňském roce průvodci, bylo 329.

„I přesto, že jsou naše kapacity pomoci všem lidem v nouzi omezené, zvýšil se v loňském roce počet podpořených ohrožených dětí o dvě stě, z čehož máme velkou radost.“

Nízkoprahový kluby a workshopy

Nízkoprahový klub je místo pro děti a mladistvé, kteří vyrůstají v nepodnětném a sociálně izolovaném prostředí. Jsou tak ohroženy zvýšeným výskytem jevů, jako je kriminalita, drogy, prostituce atd. V klubech se jim otevírá bezpečný prostor, kde mohou trávit smysluplně svůj volný čas a svěřit se pracovníkovi se svými starostmi. V loňském roce jich naše kluby navštěvovalo téměř tisíc.

Výukových workshopů na školách se zúčastnilo 1843 žáků a studentů.

Počet podpořených dětí roste

I přes ekonomický růst existuje v České republice stále obrovské množství lidí, kteří žijí na okraji společnosti, a kterým se snažíme v jejich obtížné situaci pomoci. I přesto, že jsou naše kapacity pomoci všem lidem v nouzi omezené, zvýšil se v loňském roce počet podpořených ohrožených dětí o dvě stě, z čehož máme velkou radost.

Zapojte se do sbírky Lepší škola pro všechny nebo kupte jeden ze Skutečných dárků a pomozte dětem v Česku i Vy!


Autor: ČvT

Související články