V Ústeckém kraji jsme díky projektu Transfer pomohli hledat práci 260 lidem.

Publikováno: 1. 2. 2019 Doba čtení: 3 minuty
Ilustrační foto
© Omega (CC BY 2.0)

Projekt se uskutečnil pod hlavičkou organizace Člověk v tísni a probíhal od 1. června 2016 do konce roku 2018 v Ústeckém kraji, konkrétně v Ústí nad Labem, Bílině a Chomutově. Cílil na mladé lidi ve věku 15 – 29 let, na zvýšení jejich kvalifikace a hledání vhodného zaměstnání. Zapojilo se do něj 260 lidí.

„Za hlavní přínos projektu považuji fakt, že díky exkurzím a workshopům přes 250 mladých lidi z našeho kraje získalo představu o pracovních nabídkách, které jsou na pracovním trhu k dispozici. Kromě toho si také ujasnili, co vlastně chtějí dělat a co se k tomu ještě musí naučit. V tom sehrály velmi pozitivní roli rekvalifikace,“ říká osobní poradce organizace Člověk v tísni Radek Rákos a dodává: „Velmi často jsme začínali tím, že jsme pomohli sepsat životopis, mapovali nabídky zaměstnavatelů, pracovních agentur, někteří chtěli hledat zaměstnání v zahraničí, hlavně v Německu.“

Shrnutí výsledků projektu:

 • Aktivizace stávajících a nových klientů
 • Navázání kontaktů se zaměstnavateli
 • Spolupráce s institucemi (Úřad práce, školy, OSPOD, Probační a mediační služba)
 • Zvýšení kompetencí, kvalifikace a motivace účastníků (bilanční diagnostika, koučink, rekvalifikace, finanční podpora doprovodů)
 • Dotovaná pracovní místa + zaměstnání účastníků

Jednotlivé aktivity projektu

Celkem se do projektu za ČvT zapojilo 259 klientů.

 • Individuální poradenství s osobním poradcem ČvT

Osobní poradci mapovali situaci klienta a nastavovali individuální plán spolupráce podle požadavků účastníka a možností projektu. S klientem byla řešena jeho celková situace (osobní doklady, bydlení, vzdělání, lékař, doprava). Klienta bylo možné podporovat a doprovázet na Úřad práce, k lékaři, na pohovory k zaměstnavatelům.

 • Individuální koučink

Pro vybrané a motivované účastníky byla zajištěna klíčová aktivita Individuální koučink, který probíhal pod vedením zkušených koučů v rámci 14ti denních intenzivních kurzů. Muselo být přihlédnuto k individuálním charakteristikám jednotlivých klientů. Koučink probíhal osobně na pracovištích ČvT a kontrolně - telefonickou komunikací. Podle hodnocení motivovaných klientů pro ně byl koučink přínosný pro uvědomění a posílení silných stránek.

 • Odborné poradenství – Bilanční a pracovní diagnostika

Pro vybrané, motivované, aktivní a spolupracující účastníky byla zajištěna klíčová aktivita Bilanční a pracovní diagnostika. Byla účinným nástrojem pro poznání klientových charakteristik a k určení směru dalšího rozvoje směrem k zařazení na trh práce (volba zaměstnání).

 • Rekvalifikační a odborné kurzy

Možnost zajistit rekvalifikační nebo odborný kurz byla s každým účastníkem projektu konzultována ještě před jeho realizací. Vždy bylo přihlédnuto k individuálním požadavkům klienta, někdy bylo nutné očekávání korigovat a spolupracovat s klientem na reálné vizi.

Celkem 77 klientů absolvovalo rekvalifikace, z toho 54 úspěšně (realizované rekvalifikace: Autoškola ŘP sk. B a C, Pracovník v sociálních službách, PC kurz, Pokojská, Kurz sociálních dovedností, obsluha křovinořezu a motorové pily).

 • Dotovaná pracovní místa

19 lidí umístěno s podporou pracovníka na nedotované místo

 • Motivační kurz – „Nová perspektiva“

Pro účastníky projektu byly zajištěny motivační kurzy „Nová perspektiva“, které obsahovaly několik bloků – osobnostní poradenství (CV, motivační dopis), finanční oblast (dluhy, exekuce) a komunikační dovednosti (nácvik komunikace, základy telefonováni, email, sebeprezentace - pohovor)

Kurzy prošlo celkem za naše pracoviště 46 osob.

 • Workshopy

Klienti projektu se zúčastnili 4 workshopů (1. workshop - ČESMAD Bohemia – sdružení automobilových dopravců – představení práce řidiče, 2. workshop - Společně na trhu práce, 3. workshop - představení firmy Restaurace Bezovka, IV. workshop – ve spolupráci s pracovištěm v Kadani).

 • Exkurze

Bylo realizováno 12 exkurzí pro účastníky projektu v reálných provozech (SD a.s.; Preciosa s.r.o., Lázně Teplice; Porcelánka Dubí, Tonaso, Atigente, Glencore Agriculture Czech, s.r.o). Celkem se exkurzí zúčastnilo 49 klientů.


Projekt CZ.03.1.49/0.0/0.0/15_116/0001786 „TRANSFER“ je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.


Autor: ČvT

Související články