V Ústeckém kraji končí předčasně základní školu téměř 10% dětí

Publikováno: 7. 10. 2016 Doba čtení: 3 minuty
V Ústeckém kraji končí předčasně základní školu téměř 10% dětí
© Foto: Martin Kovalčík

Ústí nad Labem, 6. 10. 2016 - České školství bohužel stále ještě generuje mladé lidi, kteří vzdělávací systém opouštějí absolutně nepřipraveni na dospělý život. Dokazuje to mimo jiné i počet dětí, které základní školu opouštějí dříve než po ukončení deváté třídy„Jedná se o děti, které během školy jednou či dvakrát propadly. Sice tedy absolvovaly devět let povinné školní docházky, ale bez řádného ukončení základního vzdělání. Končí tak v osmé, či dokonce v sedmé třídě,“ říká Daniel Hůle, analytik organizace Člověk v tísni. V Ústeckém kraji končí základní školu téměř 8% dětí v osmé (celorepublikový průměr činí 4%) a přes 2% dětí v sedmé třídě (oproti cca 1% v celé ČR). V mezikrajském srovnání to představuje jasně nejhorší výsledek ze všech krajů České republiky.

Ze zkušeností pracovníků Člověka v tísni přitom jasně vyplývá, že nedokončené základní vzdělání předurčuje velké problémy při dalším pokračování ve vzdělání, potažmo při uplatnění na pracovním trhu. S problémy se například setkáte na pracovních úřadech, kde je absolvování většiny rekvalifikačních kurzů podmíněno právě ukončeným základním vzděláním. Přitom například ve skandinávských, ale i v dalších západoevropských zemích je zcela běžné, že se na základní škole nepropadá. V České republice je situace jiná. „Setkáváme se s velmi absurdními příběhy - propadnutí z hudební výchovy, nepřipuštění k reparátu, či několik nedostatečných již v pololetí první třídy,“ říká Petra Sedláčková, metodička doučování, služby, jejímž smyslem je podpora dětí, kteří hrozí propadnutí nebo přeřazení na základní školu praktickou. Nejčastěji jde o děti rodičů, které sami mají nízké vzdělání, a kteří žijí v prostředí chudinských čtvrtí či na ubytovnách.

V Ústeckém kraji, kde Člověk v tísni provozuje tři regionální pobočky (Ústí nad Labem, Bílina, Chomutov), využilo této služby v loňském školním roce téměř 60 dětí, se kterými pracovalo 35 dobrovolníků. U drtivé většiny dětí, které doučujeme, došlo k zastavení propadu školních výsledků. „Většina dětí zůstala na „svých“ známkách, u některých došlo k mírnému zlepšení. Kromě jediného případu, což byl chlapec, u kterého probíhalo doučování spíš pouze nárazově, se všem podařilo úspěšně postoupit do dalšího ročníku. U jedné žačky, u které začalo doučování až v květnu, se přímo podařilo odvrátit nedostatečnou a vyhnout se tak reparátu,“ hodnotí výsledky služby za ústeckou pobočku Jana Chroustovská, koordinátorka doučování v Ústí nad Labem.

Podobná situace panuje také v Bílině. „U nás v minulém se školním roce podařilo zabránit jednomu propadu, jedno dítě bohužel ročník opakuje. U ostatních nastalo buď mírné zlepšení prospěchu, nebo se podařilo zabránit jeho zhoršení. Především se však u dětí mění celkový vztah ke škole a k učení jako takovému. Děti jsou aktivnější v hodinách, což nám potvrzují i jejich učitelé,“ doplňuje Helena Řeháková z bílinské pobočky. Také v Chomutově se u dětí, které v loňském školním roce pravidelně využívaly služeb doučování, podařilo zastavit propad jejich prospěchu. „Dokonce se nám podařilo u jednoho z dětí ukončit základní a úspěšně nastoupit na střední školu. Ostatní pak postoupily do dalších ročníků,“ říká Barbora Musilová se zdejší pobočky. Všechny tři se shodují na tom, že je o doučování mezi rodiči stále větší zájem. O tom, jak moc se kapacita služby rozšíří, rozhodují kromě dalšího také finance. Člověk v tísni proto spustil dárcovskou sbírku Lepší škola pro všechny, pomocí které mohou lidé přispět mimo jiné právě i na rozšíření kapacit doučování.

Srovnáváme hendikepy předškoláků

Pracovníci organizace se věnují i dětem předškolního věku. Právě nedostatečná předškolní příprava velmi často způsobuje, že v České republice propadne každé sté dítě již v první třídě. V Ústeckém kraji je situace oproti celorepublikovému průměru zdaleka nejhorší. Celorepublikový průměr převyšuje o 1,5%. Pro děti, které jsou tímto budoucím propadem ohroženy, provozuje Člověk v tísni na Ústecku čtyři předškolní kluby: dva v Ústí nad Labem (v Předlicích a v Mojžíři), jeden v Chomutově a jeden v Bílině. Smyslem klubů je poskytnout kvalitní přípravu těm dětem, které ji potřebují nejvíce, a přitom se z různých důvodů do běžných mateřských škol nedostanou. V loňském školním roce se tak podařilo devět dětí připravit na přestup do běžné mateřinky, deset dětí zvládlo úspěšný vstup na základní školu a devět dětí nastoupilo do přípravného ročníku. Další pak budou navštěvovat předškolní kluby i tento školní rok.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakty:

Vít Kučera, ředitel ústecké pobočky organizace Člověk v tísni, vit.kucera@clovekvtisni.cz, 777 787 938

Petra Hauptmanová, ředitelka bílinské pobočky organizace Člověk v tísni, petra.hauptmanova@clovekvtisni.cz, 778 402 398

Barbora Musilová, ředitelka chomutovské pobočky organizace Člověk v tísni, barbora.musilova@clovekvtisni.cz, 778 409 804

Martin Kovalčík, mediální koordinátor organizace Člověk v tísni, martin.kovalcik@clovekvtisni.cz, 777 472 863

Projekt K.O.Z.A. - Kooperace, Otevřenost, Zájem, Adaptace reg. číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000176 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Autor: Martin Kovalčík, mediální koordinátor Programů sociální integrace

Související články