V Zambii představujeme možnost využití biokalu v akvakultuře

Publikováno: 31. 5. 2024 Doba čtení: 2 minuty
V Zambii představujeme možnost využití biokalu v akvakultuře
© Foto: Miloslav Petrtýl

Podporujeme udržitelné zemědělství a odolnost místních lidí v Zambii. Proto jsme se v oblasti Litoya v západní části země ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou zaměřili na potenciál využití biokalu jako hnojiva v akvakultuře.

Biokal vzniká jako vedlejší produkt při výrobě bioplynu. Protože je bohatý na živiny, používá se jako organické hnojivo v zemědělství. Jeho využití v akvakultuře je ale doposud neprobádané, přestože je skvělou příležitostí k inovaci a zlepšení využití zdrojů v této oblasti.

Naším hlavním místem pro výzkum jsou dva rybníky, do kterých se rovnoměrně rozdělilo 2500 malých ryb. To je základ pro to, abychom mohli posoudit účinek a produktivitu biokalu v porovnání s běžnými hnojivy.

„Využití biokalu v akvakultuře je novinkou nejen pro naše partnery, ale také v celé Západní provincii,“ říká Joyful Muzyoka z Člověka v tísni. „Děláme vše pro to, abychom doplnili mezery ve znalostech ohledně využití biokalu pro růst ryb a zvýšení výnosů.“

Naším cílem je postavit se hlavním výzvám, kterým region čelí a rozšířit znalosti o tomto tématu. Primárně vyhodnocujeme dopad biokalu na růst ryb a celkovou produktivitu. To může být cenově výhodná alternativa ke komerčním krmivům pro ryby. Zároveň posuzujeme výživovou složku biokalu a jeho efektivitu v porovnání s běžnými hnojivy využívanými v akvakultuře.

Základem pro náš experiment jsou dva rybníky se stejným počtem malých rybek. Tyto rybníky pečlivě monitorujeme a sbíráme data včetně údajů o kvalitě a teplotě vody, hmotnosti ryb a živinách. Tyto parametry nám poskytnou cenné informace o výnosech obou rybníků během našeho projektu.

Pečlivě sledujeme tyto parametry a jeví se, že benefity využívání biokalu jako hnojiva v akvakultuře jsou četné. Předpokládáme, že díky svému složení bohatému na živiny předčí biokal tradiční hnojiva, a tím urychlí růst ryb a zlepší výnosy. Využití biokalu zároveň výrazně sníží závislost na drahém krmivu pro ryby, a tím pádem sníží výrobní náklady malým farmářům.

Biokal má potenciál výrazně změnit situaci v akvakultuře v místním regionu. V neposlední řadě ale také může přispět k boji s chudobou, zlepšit výživu a zvýšit příjmy ohroženým farmářům.

„Naše zjištění a získané zkušenosti budeme sdílet s místními lidmi a všemi zúčastněnými stranami, včetně ministerstva, které má na starosti zemědělství a rybářství,“ říká Joyful Muzyoka. „Pokud dopadnou výsledky dobře, poskytneme farmářům znalosti a dovednosti, které jim umožní díky biokalu hospodařit dostupně a udržitelně v oblasti rybaření.“

Tento nový přístup založený na opětovném využití vedlejšího produktu při výrobě bioplynu má potenciál přispět k cirkulárnímu a udržitelnějšímu modelu v akvakultuře a může tak výrazně přispět k potravinové bezpečnosti a ekonomické odolnosti celého regionu.

Autor: Grace Sikanda Namakau

Související články