V západní Zambii chráníme přírodu, a zároveň zlepšujeme živobytí místních obyvatel

Publikováno: 5. 3. 2024 Doba čtení: 2 minuty
V západní Zambii chráníme přírodu, a zároveň zlepšujeme živobytí místních obyvatel
© Foto: Tereza Hronová

Záplavová Barotská pláň na západě Zambie je známá pro svoji obrovskou biodiverzitu. Jenže místní lidé čelí velké chudobě, a proto pro ně není ochrana přírody prioritou. Nadměrné využívání přírodních zdrojů a nešetrné zemědělské postupy způsobují degradaci půdy, a mají tak negativní vliv nejen na životní prostředí, ale také na život komunity. Ohrožující jsou především požáry, nadměrné pastevectví nebo nelegální těžba dřeva. Nedostatek příjmů a omezený přístup k čistým zdrojům energie jen podporují odlesňování a způsobují tak začarovaný kruh, který má za následek ničení přírody.

V rámci našeho nového tříletého projektu budeme za finanční podpory Jersey Overseas Aid usilovat o zlepšení těchto podmínek jak pro místní komunitu, tak životní prostředí. Společně se Světovým fondem na ochranu přírody v Zambii podpoříme místní komunitu v udržitelném nakládání s přírodními zdroji, aby mohla vytvářet čistou energii a zajistit si tak alternativní způsoby obživy.

Poslední výzkum, do kterého se zapojilo 643 domácností z 10 míst v oblasti Mongu a Limulunga v Západní provincii, potvrdil velkou ekonomickou nejistotu tamějších obyvatel. Zároveň ukázal, že se místní spoléhají především na ekologicky nešetrné způsoby obživy. Jen 22 % domácností mělo zajištěný stabilní příjem a pouze 4 % vydělávalo na živobytí ekonomicky i ekologicky udržitelným způsobem. Jen 13 % respondentů vědělo o možnosti pořídit si palivově efektivní sporáky a žádná z domácností nevyužívala technologie, které by šetřily energii. Přestože 74 % dotázaných uvedlo, že mají dostatečné množství potravy, nešetrné zemědělské postupy ohrožují místní ekosystém i dostupnost zdrojů a přispívají tak ke zhoršení potravinové bezpečnosti.

Společně představíme metody na údržbu lesů a pastvin, abychom podpořili zachování důležitých ekosystémů. Místním poskytneme lepší přístup ke zdrojům čisté a obnovitelné energie, jako je například bioplyn, abychom zmírnili odlesňování. Podpoříme také nové podniky produkující udržitelné produkty z lesů, které neobsahují dřevo. Díky nim vzniknou další pracovní příležitosti.

Toto šetrné nakládání s přírodními zdroji pomáhá v Západní provincii Zambie zhruba milionu lidí. Zároveň zlepšuje místní ekosystém, zvyšuje možnosti obživy a usnadňuje přístup ke zdrojům čisté energie. Prioritou projektu je také sociální a ekonomická podpora žen a opomíjených skupin.

Hlavním cílem je, aby se stala udržitelná správa ekosystému zároveň zdrojem rozvoje a abychom po skončení projektu obnovili biodiverzitu, zlepšili potravinovou bezpečnost, zajistili lepší přístup ke zdrojům čisté energie, zvýšili příjmy a zajistili lepší kvalitu pastvin. Věříme, že tímto pomůžeme jak obyvatelům vesnic na Barotské pláni, tak přírodě.

Tento přístup založený na zapojení komunity vzniknul spojením naší praxe v boji s chudobou se zkušenostmi Světového fondu na ochranu přírody v Zambii. Díky partnerství s lokálními aktéry můžeme v okolí nivy Barotse zajistit udržitelnou budoucnost a podpořit tuto oblast.

Autor: Grace Sikanda Namakau

Související články