VARY JEDOU – ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE A POTRAVINOVÉ POMOCI V IPRÚ KARLOVY VARY

Publikováno: 4. 8. 2023 Doba čtení: 2 minuty
VARY JEDOU – ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE A POTRAVINOVÉ POMOCI V IPRÚ KARLOVY VARY
© Foto: archiv

Hlavní aktivitou projektu je materiální zkvalitnění a zajištění realizovaných sociálních služeb prostřednictvím pořízení služebních vozů za účelem poskytování terénní sociální práce. Předmětem projektu je pořízení dvou užitkových vozů vhodných k poskytování terénní sociální práce a zajištění potravinové pomoci pro uživatele v rámci sociálních služeb "Sociálně akt. služby pro rodiny s dětmi" a "terénní programy". Projekt je realizován na území IPRÚ KV a na území Karlovarského kraje. Hlavním cílem projektu je zvýšení dostupnosti a kvality služeb sociální prevence vedoucí ke snížení sociálního vyloučení a osob ohrožených sociálním vyloučením pomocí dílčích cílů, kterými jsou:

- Pomoc při řešení krizových a ohrožujících situací;

- Podpora osob bez přístřeší;

- Podpora osob, které vedou či jsou ohroženy rizikovým způsobem života;

- Pomoc osobám v nepříznivé sociální situaci v oblasti dluhové a právní;

- Podpora primární prevence v lokalitách;

- Podpora osobám ze sociálně vyloučených lokalit při hledání bydlení a zaměstnání, při zvyšování osobních kompetencí a dovedností.

- Zvýšení efektivity a hospodárnosti sociálních služeb.

- Zvýšení mobility sociálních služeb.

Výsledkem projektu je pořízení 2 užitkových vozů pro poskytování sociálních služeb v terénu, zajištění potravinové pomoci pro klienty sociálních služeb. Vozidla jsou využívána terénními pracovníky, kteří jezdí za klienty v IPRÚ Karlovy Vary a dalších blízkých obcích (v rámci IPRÚ Karlovy Vary i mimo ně, dle místa realizace). Poskytování sociálních služeb probíhá v souladu s Registrací sociální služeb dle zákona 108 o sociálních službách.

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0017251

Autor: ČvT

Související články