Velký kus cesty

Publikováno: 9. 3. 2016 Doba čtení: 3 minuty
Velký kus cesty
© ČvT archiv

Paní Slaná se potýkala ve svém životě s mnoha problémy, avšak strach, že by mohla přijít o své děti, ji vyděsil natolik, že se rozhodla s tím něco udělat. Snažila se spolupracovat nejen se školou, ale i s úřady, zejména pak s OSPODem (odbor sociálně právní ochrany dětí). Cítila, že se nachází ve svízelné situaci, ze které sama nedokáže nalézt žádné dobré řešení. Ztratila sebedůvěru a nebyla schopná komunikovat s úředníky či třídními učiteli dětí. Naštěstí nepřišla o odvahu a rozhodla se rodinnou situaci i přes komplikace nějakým způsobem řešit, protože co může být větší motivací, než láska ke svým dětem?

S paní jsme navázaly vzájemnou spolupráci téměř před rokem. O děti se starala, seč jí síly stačily, ale s partnerem, který jí v domácnosti nepomáhal a nepřispíval ani finančně do rodinného rozpočtu, byla její situace stále složitější. Ve škole se začaly objevovat stížnosti na chování dětí, na to, že neměly pomůcky a později, že do školy nechodí vůbec. Paní Slaná se styděla za svůj stav a měla velké obavy se svěřit. Nahlížela na sebe tak, že selhala a již nic nevyřeší. Raději se stranila a doufala, že to nějak přejde. Úřady zakročily a na děti paní Slané začal dohlížet OSPOD. V ten moment si paní Slaná uvědomila, že pokud nechce děti ztratit, musí začít něco dělat. Na konzultaci jsme s klientkou rozebíraly její nastalou tíživou situaci a domluvily se, jak budeme postupovat. Zkontaktovaly jsme OSPOD, školské zařízení a další zainteresované osoby a následně na to domluvily schůzky. Paní Slaná byla z těchto setkání velice znepokojena. Nevěděla, co má očekávat. Bála se toho, že bude označená jako špatná matka, která není schopna postarat se o své děti.

Prostřednictvím úzké spolupráce jsme zjistily, že za velkou část problémů, které v minulosti vyvstaly, mohou nekvalitní bytové podmínky. Celá rodina paní Slané, žila v místnosti o velikosti několika metrů čtverečních. Neměli k dispozici koupelnu, pouze jednu toaletu pro celé patro v domě. Děti nedokázaly fungovat v takovýchto podmínkách a ve škole poté buď spaly, nebo byly velice hyperaktivní a rušily výuku. Naším hlavním cílem tedy bylo nalézt vhodné bydlení, které je zkolaudované a které dětem zajistí místo, kde se mohou bez rušení vyspat. Po určité době, co jsme s paní Slanou viděly několik bytů a hovořily s majiteli, jsme jeden vhodný našly. Jednalo se o prostorné 1+1, které celé rodině zajistilo adekvátní prostory. Děti se mají kde vyspat a věnovat se školní přípravě. Díky nalezení vhodného bydlení se klientka již tolik nestyděla. Stabilizovaly jsme její finanční situaci, díky čemuž nakoupila dětem nové oblečení, nové pomůcky do školy a jízdní doklady. V současné době dětem každý den vaří, připravuje jim svačiny a zajímá se o jejich mimoškolní aktivity. Po vyučování navštěvují nízkoprahový klub MIXík.

Rodina bydlí v novém čistém domě, který se zamyká a celá rodina tak může v klidu spát. Byt je zařízen, má kuchyňskou linku, kde dětem může vařit, také mají své vlastní sociální zařízení. Elektřina a teplá tekoucí voda je v tomto bytě také k dispozici. Paní Slaná je na sebe a celou svou rodinu hrdá. Také je schopná čelit nastalým problémům. Finančně se stabilizovala, dětem platí výlety ve škole a celkově i spolupráce se školou se kompletně změnila. Školní docházka a prospěch dětí se výrazně zlepšil. Maminka je na své děti náležitě pyšná.

Paní Slaná za dobu naší spolupráce ušla veliký kus dopředu. Z rozhovoru s ní je cítit, že nyní je plná sebevědomí a je odhodlaná, že nikdy o své děti nepřijde. Je rozhodnutá, že za rodinu bude vždycky bojovat a do podobné situace se znovu dostat nechce. Děti jsou vždy na prvním místě!

Autor: Kateřina Danišová, Pracovnice sociálně aktivizační služby pro rodinu s dětmi

Související články