Ústí nad Labem: Rodinné poradenství

Ústí nad Labem: Rodinné poradenství

Základem rodinného poradenství je Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi. Posláním služby je vyhledávání, motivace,  pomoc a poradenství rodinám s dětmi v obtížné životní situaci, která je ohrožuje vyloučením nebo vylučuje z běžné společnosti. Smyslem je pomoci rodině s problémy, které není schopna sama překonat a tyto problémy mají negativní vliv na prostředí rodiny a vývoj dítěte. Cílem je zachování nebo obnovení funkcí rodiny. Důraz je kladen na dlouhodobou a intenzivní spolupráci, individuální pomoc a poradenství, prohlubování rodičovských schopností a dovedností.

Při poskytování služby je respektována zásada, že zájem a blaho dítěte jsou nadřazeny nad všemi ostatními zájmy, včetně zájmu rodičů, přičemž není zpochybněna primární zodpovědnost rodičů za své děti.Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi je realizována terénní a ambulantní formou. 

Terénní formu poskytujeme v Ústí nad Labem a v okolních obcích. Pracovníci dochází k rodinám domů v domluveném čase, v pracovních dnech od 7:30 do 16:00. V případě potřeby lze využít kanceláře pracovníků na níže uvedených adresách. Nedílnou součástí je spolupráce s institucemi, které se zaměřují na péči o děti (OSPOD, OSP), doprovody na úřady, do škol, k lékařům apod.

V Ústí nad Labem – Krásné Březno nás najdete na adrese Matiční 182, bez předchozího objednání po telefonické domluvě (viz kontakty).

V Ústí nad Labem – Předlice nás najdete na adrese Hrbovická 335/60, bez předchozího objednání po telefonické domluvě (viz kontakty).

V Ústí nad Labem - Mojžíř nás najdete na adrese Jindřicha Plachty 183, bez předchozího objednání po telefonické domluvě (viz kontakty). 

Kapacita: max. 10 rodin na 1 pracovníka, věk: 0 - 64 let

Ambulantní forma = Klub matek je určena všem rodičům, kteří se chtějí dvakrát týdně společně scházet, slouží jako platforma pro aktivity, které rozšiřují osobní i rodičovské dovednosti. Všechny činnosti jsou "šité" na míru, reagují na nápady rodičů, institucí nebo společenských změn, směřují k veřejným nebo veřejně prospěšným aktivitám (např. šití panenek pro Masarykovu nemocnici).

V Ústí nad Labem – Předlice nás najdete na adrese Hrbovická 335/60, v úterý a ve čtvrtek od 8:30 do 12:30.

Kapacita: 10 rodičů


Celý text Méně textu

Jak dále pomáháme