Rodinné poradenství

Ústí nad Labem: Rodinné poradenství

© Foto: Archiv ČvT

Základem rodinného poradenství je Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi. Posláním služby je vyhledávání, motivace,  pomoc a poradenství rodinám s dětmi v obtížné životní situaci, která je ohrožuje vyloučením nebo vylučuje z běžné společnosti. Smyslem je pomoci rodině s problémy, které není schopna sama překonat a tyto problémy mají negativní vliv na prostředí rodiny a vývoj dítěte. Cílem je zachování nebo obnovení funkcí rodiny. Důraz je kladen na dlouhodobou a intenzivní spolupráci, individuální pomoc a poradenství, prohlubování rodičovských schopností a dovedností.

Při poskytování služby je respektována zásada, že zájem a blaho dítěte jsou nadřazeny nad všemi ostatními zájmy, včetně zájmu rodičů, přičemž není zpochybněna primární zodpovědnost rodičů za své děti.


Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi je realizována terénní formou.

Terénní formu poskytujeme v Ústí nad Labem a v okolních obcích. Pracovníci dochází k rodinám domů v domluveném čase, v pracovních dnech od 7:30 do 16:00. V případě potřeby lze využít kanceláře pracovníků na níže uvedených adresách. Nedílnou součástí je spolupráce s institucemi, které se zaměřují na péči o děti (OSPOD, OSP), doprovody na úřady, do škol, k lékařům apod.

V Ústí nad Labem – Krásné Březno nás najdete na adrese Matiční 182, bez předchozího objednání po telefonické domluvě (viz kontakty níže).

V Ústí nad Labem – Předlice nás najdete na adrese Hrbovická 335/60, bez předchozího objednání po telefonické domluvě (viz kontakty níže).

V Ústí nad Labem - Mojžíř nás najdete na adrese Jindřicha Plachty 183, bez předchozího objednání po telefonické domluvě (viz kontakty níže).

Kapacita: max. 10 rodin na 1 pracovníka, věk: 0 - 64 let

Celý text Méně textu

Jak dále pomáháme