Veřejná akce Projevy nenávisti v online a offline prostoru. Co nám říkají o nás samotných?

Publikováno: 3. 3. 2016 Doba čtení: 1 minuta
Veřejná akce Projevy nenávisti v online a offline prostoru. Co nám říkají o nás samotných?
© Foto: ČvT archiv

V pondělí 29. února 2016 se v Centru Člověka v tísni - Langhansu uskutečnila veřejná akce "Projevy nenávisti v online a offline prostoru. Co nám říkají o nás samotných?", která proběhla v rámci projektu Podpora tolerantní společnosti v reálném a virtuálním prostoru.


 S hosty debatoval Matouš Hrdina, doktorand na IKSŽ FSV UK, zabývající se výzkumem transformace politické komunikace na internetu a sociolog Václav Štětka, který se zabývá politickou participací v prostředí sociálních sítí.

Jak hosté tak i publikum se snažili najit odpovědi na otázky, co jsou to projevy nenávisti, jak se v online i offline prostoru projevují, co nám říkají o naší společnosti a také zda a jak mohou souviset s občanskou angažovaností.

Akce měla úspěch a zúčastnilo se jí 25 osob. Téma veřejné akce bylo vybráno v souladu s výsledky našeho výzkumu ohledně hate speech (projevů nenávisti) na sociálních sítích a na internetu, ve kterém se ukázalo, že uprchlici a migranti jsou jedním z hlavních terčů „hejterů“ – producentů hate speech.

Veřejná akce se uskutečnila v rámci projektu "Podpora tolerantní společnosti v reálném i virtuálním prostoru“.

Projekt „Podpora tolerantní společnosti v reálném i virtuálním prostoru“ je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

www.fondnno.cz   www.eeagrants.cz

Autor: Hana Daňková

Související články