Zvládnout krizi znamená vytvořit nové příležitosti. V Gruzii pomáháme lidem s postižením překonat pandemii COVID 19

Publikováno: 29. 12. 2021 Doba čtení: 3 minuty
Zvládnout krizi znamená vytvořit nové příležitosti. V Gruzii pomáháme lidem s postižením překonat pandemii COVID 19
© Foto: Tereza Hronová

V komunitě Qedeli v Gruzii žije téměř 30 osob s postižením a pandemie COVID-19 byla pro většinu z nich obzvláště těžká. Mnozí z nich byli dlouho v izolaci a neměli práci, což dopadalo na jejich psychiku. Aby se mohli znovu postavit na vlastní nohy, poskytl jim Člověk v tísni podporu prostřednictvím Programu solidarity v souvislosti s COVID-19 v zemích Východního partnerství, který financuje Evropská unie.

Při naší nedávné návštěvě seděly desítky lidí s postižením ve velké místnosti s krásným výhledem na hory v gruzínském regionu Sighnaghi. Jejich učitelka jim pomáhala hrát na různé hudební nástroje. Muzikoterapii mají v komunitě Qedeli nově. V pandemii pomáhá klientům zvládat stres. "Období pandemie COVID-19 bylo pro nás velmi těžké," říká Maka Čachnašvili ze sdružení Terapie sociálně slabých v regionu Sighnaghi - komunita Qedeli. "Dříve jsme měli v centru Sighnaghi kavárnu a naši klienti v ní každý den pracovali. Byl to zdroj příjmů a také způsob integrace a socializace jejich obyvatel. Když přišel COVID-19, kavárna byla uzavřena."


"Nové muzikoterapeutické lekce pomáhají zlepšit psychický stav obyvatel centra," říká Maka. "Zahrnuje tři terapie: muzikoterapii, eurytmii - což je v překladu pohybová terapie - a sezení s psychology. Nakoupili jsme hudební nástroje a každý týden k nám dochází učitelka." Zvládnout krizi znamenalo také vytvořit nové pracovní příležitosti. Zatímco kavárna byla zavřená, vzniklo několik dílen, aby lidé mohli začít ručně vyrábět různé výrobky, které slouží jako zdroj příjmů. Kromě toho komunita Qedeli spustila nové webové stránky a prodávají tyto vyrobky zájemcům po celé Gruzii. Díky projektu si také mohli nakoupit suroviny a nástroje.

V Gruzii pomáháme lidem se zdravotním postižením překonat pandemii COVID 19

"Pandemie způsobila komplikace lidem na celém světě, ale pro osoby se zdravotním postižením byly tyto těžkosti ještě větší, zejména v komunitách s nedostatečnou péčí."

Člověk v tísni také podporuje osoby se zdravotním postižením v gruzínském regionu Kachetie prostřednictvím partnerské organizace Accessible Environment for Everyone. Jedním z příjemců pomoci je Vova Kikilašvili ze Sighnaghi. Je na invalidním vozíku. Vadilo mu, že má špatný přístup do svého domu, a tak mu Člověk v tísni postavil rampu, která mu výrazně usnadnila život. Vova se sám stará o svoji domácnost, rád cvičí a chová králíky.


Člověk v tísni spolupracuje v Gruzii s pěti občanskými sdruženími v rámci Programu solidarity v souvislosti s COVID-19 v zemích Východního partnerství, který financuje Evropská unie. Cílem tohoto projektu je zmírnit nepříznivé dopady pandemie COVID-19 a přispět k dlouhodobé socioekonomické odolnosti ohrožených skupin obyvatel ve východní Evropě. "Pandemie způsobila těžkosti lidem na celém světě, ale pro osoby se zdravotním postižením byly tyto těžkosti ještě větší, zejména v komunitách s nedostatečnou péčí," říká Marta Bibilashvili, manažerka projektu Člověka v tísni. "Projekt Solidarity Covid-19 umožnil našim partnerským občanským sdružením poskytovat příjemcům pomoci služby podle jejich potřeb, což jim pomohlo překonat nejen překážky, které vznikly během pandemie, ale také získat pomoc, která přispěje k jejich lepší situaci i dlouhodobě."

Tento projekt financovaný Evropskou unií, který realizuje Člověk v tísni ve spolupráci s Nizozemským helsinským výborem a AFEW International, zahrnuje intervence v Arménii, Gruzii, Moldavsku a na Ukrajině.


Autor: PIN

Související články