Zajišťujeme bezplatnou zdravotní péči v DR Kongo připravujeme místní na COVID-19

Publikováno: 9. 4. 2020 Doba čtení: 4 minuty
Zajišťujeme bezplatnou zdravotní péči v DR Kongo  připravujeme místní na COVID-19
© Zawadi Izabayo

V posledních 10 letech se oblast Lemera ve východní části Demokratické republiky Kongo stala místem četných konfliktů mezi ozbrojenými skupinami. Boje vyhnaly z domovů místní lidi. Většina z nich navíc nemá přístup k základní zdravotní péči a ve zdravotnických centrech není dostatek léků. Tato zařízení jsou navíc schopná poskytnout jen velmi omezenou podporu obětem sexuálního a genderově motivovaného násilí. Ve srovnání s ostatními částmi provincie Jižní Kivu je zdraví místních obyvatel v této odlehlé oblasti výrazně horší.

„Po porodu jsem měla nesmírné bolesti břicha a nikdo mi nemohl pomoct,” říká Aline, 29-letá matka šesti dětí, která v žije v oblasti Lemera. „V nemocnici bych za vyšetření musela zaplatit spoustu peněz, takže mi v mé finanční situaci nezbylo, než zůstat doma a nechat to osudu."

V Lemeře strádají i děti – téměř 10 % dětí mladších pěti let trpí akutní podvýživou a 34 % se nedočká odborné lékařské pomoci a nikdy se z podvýživy nezotaví.

Člověk v tísni se spojil s Doctors of the World Belgium a společně začali usilovat o lepší přístup k základní lékařské péči a o její vyšší kvalitu. Organizace se také zaměřily na poskytování léčebné výživy těm nejslabším obyvatelům ve zdravotních oblastech Katala, Mulengue a Ndegu. Díky finanční pomoci Generálního ředitelství pro humanitární pomoc a civilní ochranu Evropské komise (ECHO) tady může Člověk v tísni pomáhat od června 2019.

Bezplatná a kvalitní zdravotní péče pro více než 30 000 lidí

„Když jsem se dozvěděla, že nemocné ve zdravotnickém středisku léčí zadarmo, hned jsem tam s miminkem šla,” vzpomíná Aline. „Ochotně nás přijali a sestřičky se o nás začaly starat. Díky této podpoře jsem se uzdravila a mé podvyživené dítě se začalo tady ve středisku léčit v rámci bezplatného výživového programu."

Součástí projektu je distribuce léků a vybavení, které Člověk v tísni dodává do místních zdravotnických zařízení a podporuje nábor lékařů, porodních asistentek a sester se specializací v oblasti výživy. Ti všichni přispívají k tomu, že zdravotnická zařízení poskytují vysoce kvalitní služby. 

„Přímými příjemci bezplatné a vysoce kvalitní zdravotní péče, kterou zajišťujeme, se stalo přes 30 900 lidí, včetně dětí mladších pěti let a těhotných a kojících žen,” říká Sébastien Kervyn, programový manažer Člověka v tísni v DR Kongo. Dodává, že nejzranitelnějšími jedinci jsou navrátivší se uprchlíci nebo lidé, kteří byli následkem konfliktu vysídleni.

V rámci programu také šíříme v komunitách osvětu v oblasti akutní podvýživy a věnujeme se různým vzdělávacím aktivitám. Cílem je zvýšit informovanost o tématech, jako je například kojení nebo ebola. „Také pracujeme na tom, aby se zlepšila hygiena a distribuujeme sanitační materiály, opravujeme zdravotnická zařízení a zabýváme se problematikou nakládání s odpady, abychom zabránili přenosu a šíření infekce,” říká Kervyn.

Příprava zdravotnických center a komunit na prevenci šíření COVID-19

Situace se stala ještě obtížnější po vypuknutí nákazy způsobené koronavirem. „V současné době nejsou ve zdravotní zóně Lemera potvrzeny žádné případy onemocnění COVID-19, ale naši pomoc jsme již upravili podle mezinárodních a státních opatření, abychom zamezili šíření tohoto viru,” říká Sébastien Kervyn. Konkrétně to znamená, že všechny hromadné osvětové aktivity byly pozastaveny a upřednostňujeme individuální poradenství.

Venkovní prostor před zdravotnickými centry jsme uzpůsobili tak, aby se pacienti neshromažďovali a nemohli vstupovat ve skupinách. Lidé chodí dovnitř po jednom, dodržují mezi sebou bezpečnou vzdálenost a nestojí v čekárně pohromadě.

„U vchodu i uvnitř zdravotnických center instalujeme umyvadla, kde si lidé mohou umýt ruce a dodáváme do nich hygienické materiály jako mýdlo, nádoby na vodu a další,” vysvětluje Sébastien Kervyn a dodává, že „poskytovatelům zdravotní péče dodáváme osobní ochranné prostředky jako například roušky a na místa, kde není žádná voda, přivezeme hydro-alkoholický gel.”

Zdravotnická centra se také připravují na léčbu lidí, kteří by případně mohli být nakaženi virem COVID-19. „Zdravotnická centra používají digitální teploměry pro měření teploty a následné rozdělení pacientů. V případě, že pacient má příznaky a patří do rizikové skupiny, bude izolován ve větrané místnosti ve zdravotnickém centru, kde se mu dostane potřebné péče,” vysvětluje Kervyn. „Pacient vyplní dotazník, aby bylo možné určit jeho lékařskou a epidemiologickou anamnézu. Jestliže se potvrdí nákaza COVID-19, uvědomíme ihned místní pobočku Ministerstva zdravotnictví v této provincii,” dodává.

Také se zaměřujeme na práci přímo v komunitách. Před zdravotnickými centry i na jiných strategických místech jsme vyvěsili plakáty s informacemi o COVID-19 ve svahilštině. Všichni pracovníci a zdravotníci, kteří se do projektu zapojili, prošli školením. „Vytvořili jsme pro komunity letáky ve svahilštině. Jsou k dispozici na kontaktních místech a vedoucí komunit byli proškoleni, aby dokázali správnou formou komunitu informovat o možném výskytu nového koronaviru a prevenci proti němu,” říká Kervyn a dodává, že je důležité, aby lidi poznali příznaky COVID-19 a uměli nemoci předcházet.

Podpořte nás prosím
Chci vstoupit do Klubu přátel


Autor: Zawadi Izabayo, Communication Officer ČvT DRK

Související články