ZAPOJ SE KARLOVARSKO

Publikováno: 17. 4. 2023 Doba čtení: 2 minuty
ZAPOJ SE KARLOVARSKO
© Foto: archiv

Projekt, který bude realizován v Karlových Varech a Kraslicích, má za cíl zlepšit složitou životní situaci mladistvých ze sociálně znevýhodněného prostředí, ohrožených rizikovým chováním a nedokončeným vzděláním, a to prostřednictvím programu individuálního poradenství a motivačních aktivit. Projekt se zaměřuje také na podporu jejich rodiny ve vztahu k socializačním a vzdělávacím potřebám dětí. Dojde k posílení mezioborové spolupráce mezi NNO, školami a OSPOD. V projektu bude podpořeno 96 osob. Na projekt byla poskytnuta finanční podpora EU.

Název projektu CZ: Zapoj se Karlovarsko

Registrační číslo projektu: CZ.03.02.02/00/22_017/0001035

Skutečné datum zahájení: 1. 5. 2023

Předpokládané datum ukončení: 30. 4. 2026

Jaký problém projekt řeší?

Nevyrovnané příležitosti dětí a dospívajících, kteří jsou ohroženi sociálním znevýhodněním.

Jedním z hlavních faktorů ohrožení dětí a rodin je život v sociálně znevýhodněném prostředí, což se promítá do příležitostí ve všech oblastech života tím, že je zásadně snižuje – vzdělání, materiální zázemí, zájmové činnosti, péči o zdraví (i duševní), sociální kapitál. Karlovarsko má jeden z nejvyšších indexů sociálního vyloučení.

Co je cílem projektu?

Cílem projektu je celkově zlepšit složitou životní situaci dospívajících a jejich rodin ze sociálně znevýhodněného prostředí, ohrožených rizikovým chováním a nedokončeným vzděláním a na území Karlových Varů a Kraslic, a to skrze dílčí cíle:

1. Prostřednictvím programu individuální podpory pro dospívající a jejich rodiny zajistíme:

- Identifikací ohrožených mladistvých, zmapováním jejich situace a situace rodiny. Identifikací potřeb a následnou individuální podporou pomůžeme 96 osobám z CS (72 dospívajícím a jejich 24 pečujícím osobám)

- Pomocí intervence spolu se zapojením aktérů podpůrné sítě snížíme riziko předčasného odchodu ze vzdělávání a zvýšíme počet osob ze sociálně znevýhodněného prostředí v sekundárním školství, a to u přibližně 48 dospívajících

2. Pomocí motivačních aktivit a podpůrných opatření:

- 40 ohroženým dospívajícím z CS zajistíme kvalitně trávený čas a rozvoj dovedností

- V rámci podpůrných opatření dojde k pomoci přibližně 18 dospívajícím osobám, kterým se tím zlepší podmínky pro funkční rodinné a vzdělávací prostředí.

3. Identifikace, udržení a posílení sítě aktérů mezioborové spolupráce a posílení frekvencí kontaktů s klíčovými aktéry podpůrné sítě v rámci lokalit Karlovy Vary a Kraslice.

4. Pomocí dobrovolnictví a mentoringu se prohloubí dostupná podpora v náročných situacích mladistvých a zvýší se jejich školní úspěšnost

O průběhu poskytování služeb jsou vedeny individuální záznamy v databázi Arum. Jejich součástí je stanovení konkrétních cílů každého uživatele a výstupů spolupráce, včetně jejich průběžného a konečného zhodnocení.

Celkem bude v projektu podpořeno 96 osob, z čehož 35 osob z CS získá nadbagatelní podporu.  

Autor: čvt

Související články