ZAPOJ SE KLADENSKO

Publikováno: 17. 4. 2023 Doba čtení: 2 minuty
ZAPOJ SE KLADENSKO
© Foto: archiv

Projekt si klade za cíl zlepšit složitou životní situaci mladistvých ze sociálně znevýhodněného prostředí, ohrožených rizikovým chováním a nedokončeným vzděláním, a to prostřednictvím programu individuálního poradenství; zajištění příležitostí; posilování pozitivních vztahů a komunikace. Záměrem je také podpořit jejich rodiny zejména ve vztahu k socializačním a vzdělávacím potřebám dětí. Zároveň dojde k posílení mezioborové spolupráce mezi NNO, školami a OSPOD. Místo realizace: ORP Kladno. Na projekt byla poskytnuta finanční podpora EU.

Název projektu CZ: Zapoj se Kladensko

Registrační číslo projektu: CZ.03.02.02/00/22_017/0001042

Skutečné datum zahájení: 1. 1. 2023

Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2025

Jaký problém projekt řeší?

Nevyrovnané příležitosti dětí a dospívajících, kteří jsou ohroženi sociálním znevýhodněním. Jedním z hlavních faktorů ohrožení dětí a rodin je život v sociálně znevýhodněném prostředí, což se promítá do příležitostí ve všech oblastech života tím, že je zásadně snižuje – vzdělání, materiální zázemí, zájmové činnosti, péči o zdraví (i duševní), sociální kapitál. V současném stavu společnosti, která prochází krizemi (covid 19, energetická, válka na Ukrajině) hrozí propad do chudoby a sociálního vyloučení širší části populace. Dle mapy mapavzdelavani.cz, PAQ research, je v ORP Kladno 1,2% dětí, které žijí s rodiči na ubytovnách. Průměr v ČR je 0,4%. Některé rodiny zde žijí na ubytovnách již po několik generací.

Co je cílem projektu?

Cílem projektu je celkově zlepšit složitou životní situaci dospívajících a jejich rodin ze sociálně znevýhodněného prostředí, ohrožených nedokončeným vzděláním a rizikovým chováním na území Kladenska, a to skrze dílčí cíle:

1. Prostřednictvím programu individuální podpory pro dospívající a jejich rodiny zajistíme:

- Identifikací ohrožených mladistvých, zmapováním jejich situace a situace rodiny, jejich potřeb a následnou komplexní podporou pomůžeme 128 osobám z CS (dospívajícím a jejich pečujícím osobám)

- Pomocí intervence spolu se zapojením aktérů podpůrné sítě snížíme riziko předčasného odchodu ze vzdělávání a zvýšíme počet osob ze sociálně znevýhodněného prostředí na středních školách, a to u přibližně 48 dospívajících

2. Pomocí motivačních aktivit a podpůrných opatření:

- 48 ohroženým dospívajícím z CS zajistíme kvalitně trávený čas a rozvoj dovedností

- V rámci podpůrných opatření dojde k pomoci přibližně 22 dospívajícím osobám, kterým se tím zlepší podmínky pro funkční rodinné a vzdělávací prostředí.

3. Identifikace, udržení a posílení sítě aktérů mezioborové spolupráce a posílení frekvencí kontaktů s klíčovými aktéry podpůrné sítě v rámci lokality Kladensko

4. Pomocí dobrovolnictví a mentoringu se prohloubí dostupná podpora v náročných situacích mladistvých a zvýší se jejich školní úspěšnost

Celkem bude v projektu podpořeno 128 osob, z čehož 44 osob z CS získá nadbagatelní podporu.  

Autor: čvt

Související články