ZAPOJ SE OLOMOUCKO

Publikováno: 17. 4. 2023 Doba čtení: 2 minuty
ZAPOJ SE OLOMOUCKO
© Foto: archiv

Cílem projektu je zlepšit složitou životní situaci mladistvých ze sociálně znevýhodněného prostředí, ohrožených nedokončeným vzděláním a rizikovým chováním, a to prostřednictvím programů individuálního poradenství, sociálního výcviku; a motivačních aktivit. Také dojde k podpoře rodin ve vztahu k socializačním a vzdělávacím potřebám dětí. Posílí se mezioborové spolupráce v rámci podpůrné sítě. Místo realizace: Olomouc, Přerov, Prostějov, Hranice, Šumperk. Na projekt byla poskytnuta finanční podpora EU.

Název projektu CZ: Zapoj se Olomoucko

Registrační číslo projektu: CZ.03.02.02/00/22_017/0001041

Skutečné datum zahájení: 1. 4. 2023

Předpokládané datum ukončení: 31. 3. 2026

Jaký problém projekt řeší?

Nevyrovnané příležitosti dětí a dospívajících, kteří jsou ohroženi sociálním znevýhodněním. Jedním z hlavních faktorů ohrožení dětí a rodin je život v sociálně znevýhodněném prostředí, což se promítá do příležitostí ve všech oblastech života, tím že je zásadně snižuje – vzdělání, materiální zázemí, zájmové činnosti, péči o zdraví (i duševní), sociální kapitál. Mapa Indexu sociálního vyloučení (Analytický podklad ASZ) dokládá, že v Olomouckém kraji je míra sociálního vyloučení nadprůměrná a koncentruje se do několika ORP (mezi nimi i obce realizace projektu Přerov, Olomouc, Prostějov, Šumperk, Hranice).

Co je cílem projektu?

Cílem projektu je celkově zlepšit složitou životní situaci dospívajících a jejich rodin ze sociálně znevýhodněného prostředí, ohrožených nedokončeným vzděláním a rizikovým chováním na území Olomouce, Přerova, Prostějova, Šumperku a Hranic a to skrze dílčí cíle:

1. Prostřednictvím programu individuální podpory pro dospívající a jejich rodiny zajistíme:

- Identifikací ohrožených mladistvých, zmapováním jejich situace a potřeb; situace rodiny a jejich potřeb a následnou komplexní podporou pomůžeme 96 osobám z CS (72 dospívajícím a 24 jejich pečujícím osobám)

- Pomocí intervence spolu se zapojením aktérů podpůrné sítě snížíme riziko předčasného odchodu ze vzdělávání a zvýšíme počet osob ze sociálně znevýhodněného prostředí v sekundárním školství a to u přibližně 42 dospívajících

2. Snížit rizikové až kriminální jednání mladistvých v lokalitách Olomouc, Přerov, Prostějov, Šumperk u 18 osob starších 14 let a podpořit jejich 9 pečujících osob.

3. Pomocí motivačních aktivit a podpůrných opatření:

- 40 ohroženým dospívajícím z CS zajistíme kvalitně trávený čas a rozvoj dovedností

- V rámci podpůrných opatření dojde k pomoci přibližně 19 dospívajících osob, kterým se tím zlepší podmínky pro funkční rodinné a vzdělávací prostředí.

4. Identifikace, udržení a posílení sítě aktérů mezioborové spolupráce a posílení frekvencí kontaktů s klíčovými aktéry podpůrné sítě v rámci lokalit Olomouc, Přerov, Prostějov, Hranice, Šumperk.

5. Pomocí dobrovolnictví a mentoringu se prohloubí dostupná podpora v náročných situacích mladistvých a zvýší se jejich školní úspěšnost.

Celkem bude v projektu podpořeno 123 osob, z čehož 38 osob z CS získá nadbagatelní podporu.

Autor: čvt

Související články