Zapojte se do programu Světová škola!

Publikováno: 2. 7. 2019 Doba čtení: 2 minuty
Zapojte se do programu Světová škola!
© Foto: Tomáš Princ

Zajímají vás globální témata? Baví vás interaktivní metody výuky a školní projekty? Chcete změnit vaše okolí k lepšímu a připravit žáky na život v současném propojeném světě? Zapojte se do projektu Světová škola! Prestižním oceněním se v současné době pyšní 96 českých škol, připojte se k nim i Vy.

UČ SE - ZJIŠŤUJ - JEDNEJ

Školy se globálním tématům nejprve věnují ve výuce. To je fáze: uč se. Potom se ve druhé fázi, která je zaměřená na zjišťování, začnou zabývat, jak vybraný globální problém souvisí s jejich lokalitou. Pak se rozhodují, jak budou jednat: uspořádají zajímavou, přitažlivou akci, o kterou by měla zájem veřejnost a která přispěje ke zvyšování povědomí o problému a nastartuje tak změnu.

Den pro vodu, stop plastovým obalům, nebo férová snídaně. To je jen zlomek projektů, které pořádají žáci mateřských, základních a středních škol, které se pyšní titulem Světová škola. Titul získaly díky tomu, že začleňují globální témata do výuky a života školy a žáci se pod vedením učitelů snaží řešit komunitní problémy.

Vzbudit zájem žáků o lokální problémy s globálním přesahem je hlavní cíl Světové školy. „Projektové vyučování je aktivnější metoda, než aby žáci s učiteli o globálních tématech jenom mluvili, ale aby pro to také něco udělali, aby byla viditelná změna toho, co se jim třeba v jejich okolí nelíbí,“ říká koordinátorka projektu Kateřina Sobotková

Co vám projekt Světová škola přinese?

Dáváte najevo, že Vaše škola vede žáky i učitele k porozumění světu, ve kterém žijeme, a k odpovědnosti za jeho aktivní vytváření.

Společně s žáky se naučíte zapojovat do veřejného dění ve své komunitě a přispívat k řešení vybraných místních problémů s globálním přesahem.

Získáte systematickou metodickou podporu v zavádění průřezových témat do výuky a každodenního života školy.

Máte možnost zdarma se účastnit akreditovaných seminářů a získat metodické materiály pro práci s globálními tématy ve výuce.

Obdržíte prestižní ocenění, kterému byla udělena Záštita Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Záštita Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Svůj zájem vyjádřete do 15. září na email katerina.sobotkova@clovekvtisni.cz

Více informací najdete na webu Světová škola

Autor: Varianty

Související články