Ze dne na den na ulici…

Publikováno: 23. 1. 2018 Doba čtení: 2 minuty
Ze dne na den na ulici…
© instagram pracoviště

Taková situace se stala jedné rodině v Ústí nad Labem. Pár spolu má menšího chlapečka, který je školou povinný a teď se musí celá rodina do večera vystěhovat bez jakýchkoliv kompromisů. Situace se stala natolik závažná, že rodina byla nucena obrátit se na pomoc druhých. Nakonec jsme pomocnou ruku ve velkém časovém presu podali my.

Rodina za mnou dorazila odpoledne s tím, že večer budou vystěhováni. Byli vyhozeni z bytu kvůli nezaplacení jednoho nájmu. Dle jejich slov nebylo možné se s majitelem domluvit na splacení následující měsíc po obdržení obou výplat. Majitel přes všechna možná přemlouvání nehodlal ustoupit, byť by se jednalo jen o krátké pozdržení. Pro rodinu to byl bezpochyby velmi závažný problém, neboť neměli kam jít. Všichni rodinní příslušníci bydlí mimo Ústí, přestěhovat se mimo město by znemožňovalo pravidelné docházení do práce. Dalším a zásadním požadavkem bylo též nenarušit školní docházku chlapce. Vzhledem k časové tísni bylo potřeba okamžitě jednat.

Hledání náhradního bydlení

Prvním řešením byla naše snaha nalézt okamžité náhradní bydlení. To v této době není zase tak náročný úkol, pokud má dotyčný na splacení kauce. Rodina se ovšem nacházela v situaci, kdy měla sotva na jídlo po zbytek dnů do výplaty. I přesto je potřeba tuto variantu vyzkoušet, byť již dopředu lze očekávat negativní reakce z řad pronajímatelů. Nepomohly ani přísliby splacení kauce a nájmu hned za 10 dní, kdy měli oba brát výplatu. Nikdo z pronajímatelů neměl zájem takto riskovat. Zálohu z práce si také nemohli vzít, protože tak již učinili před Vánoci. Čas se krátil a situace se zdála být čím dál tím více bezvýchodná. Bylo nezbytné proto vsadit poslední kartu na krizové centrum Spirála, aby rodina měla kde dočasně pobýt tak, aniž by se rozdělila.

Štěstěna se k nám nakonec neobrátila zády a ve Spirále bylo pro rodinu místo. Úkol splněn. Rodina má kde spát. Nejsou to však jen oni, kdo budou mít dnes klidné spaní. Ta zodpovědnost, ta touha a chtění pomoci jim ve mně vyvolával obrovský pocit úzkosti, který záhy zmizel po vyřešení celé této komplikované situace.

A jak to celé dopadlo?

Rodina nakonec nalezla byt, kde doteď žijí. Do budoucna se chtějí stěhovat do většího. Prozatím jim bohatě postačí dosavadní bydlení, kde mohou alespoň uspokojit své základní potřeby jakými je jídlo, teplo, spánek a především nijak nenarušený vývoj jejich dítěte, které může docházet do své školy.


Autor: Radek Rákos, terénní pracovník

Související články