Získejte titul světová škola! Hlásit se můžete do 15. září

Získejte titul světová škola! Hlásit se můžete do 15. září

13. 8. 2018

Zajímají vás globální témata? Baví vás interaktivní metody výuky a školní projekty? Chcete změnit vaše okolí k lepšímu a připravit žáky na život v současném propojeném světě? Staňte se prestižní Světovou školou!

Tímto oceněním se v současné době pyšní 84 mateřských, základních a středních škol a téměř dvě stovky dalších škol z Evropy.

Co vám projekt Světová škola přinese?

Dáváte najevo, že vaše škola vede žáky i učitele k porozumění světu, ve kterém žijeme, a k odpovědnosti za jeho aktivní vytváření.

Společně s žáky se naučíte zapojovat do veřejného dění ve své komunitě a přispívat k řešení vybraných místních problémů s globálním přesahem.

Získáte systematickou metodickou podporu v zavádění průřezových témat do výuky i každodenního života školy.

Máte možnost zdarma se účastnit akreditovaných seminářů a získat metodické materiály pro práci s globálními tématy ve výuce.

Obdržíte prestižní ocenění, kterému byla udělena Záštita Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Záštita Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Více informací

Autor: Varianty.cz