150 tisíc do každé domácnosti zničené tornádem. Organizace se dohodly na společném postupu

Publikováno: 29. 6. 2021 Doba čtení: 5 minut
150 tisíc do každé domácnosti zničené tornádem. Organizace se dohodly na společném postupu
© Foto: Člověk v tísni

Devět nevládních organizací, nadací a nadačních fondů se dohodlo na koordinované pomoci lidem zasaženým tornádem. Dárci jim v součtu svěřili přes půl miliardy korun, které chtějí organizace spravedlivě rozdělit mezi postižené.

Organizace plánují dary rozdělit transparentně a podle dohodnutých pravidel. Nechtějí také dopustit situaci, že budou postižené obyvatele zatěžovat opakovaným dotazováním a že se bude výše darů na různých místech lišit.

Během maximálně krátké doby mají za cíl postiženým dopravit na účet základní pomoc 150 tisíc korun na domácnost a poměrovou pomoc obcím. Vzhledem k rozsahu škod i výši sbírek chtějí tuto první částku nasměrovat na opravy poničených domů a zajištění základních potřeb zasažených domácností. Po plánovaném průzkumu peníze postiženým doručí během následujících čtrnácti dnů.

V další fázi organizace ověří využití daru a v potřebných případech pomoc i navýší v násobných částkách tak, aby se lidé znovu postavili na nohy. Hlubší a podrobný průzkum zohlední nákladnost oprav či úplně nových staveb, pojistky, úspory, pomoc rodiny, sociální situaci a další faktory.

TŘI DOHODY V KOSTCE:

  • Koordinovaná a spravedlivá pomoc: stejné principy sběru a vyhodnocování informací
  • Cílíme na 150 tisíc pro každou domácnost a poměrovou pomoc obcím do začátku podle principu, kdo rychle dává, dvakrát dává
  • Individuální navýšení finanční pomoci podle kritérií potřebnosti a spravedlnosti

K dohodě se zatím připojily nevládní organizace, nadace a nadační fondy: ADRA, Člověk v tísni, Diakonie ČCE, Donio, Karel Komárek Family Foundation, Nadace Via, Nadace ČEZ, Nadační fond Českého rozhlasu, Nadační fond pomoci Karla Janečka. Dohoda je stále otevřena dalším organizacím.

Organizace se dále dohodly, že sběr v terénu budou mít na starosti ADRA, Diakonie a Člověk v tísni, kteří mají zkušenosti v poskytování humanitární i psychosociální pomoci. Pro sběr dat a jejich vyhodnocování využijí aplikaci Inspecto, která se používá při monitoringu škod v domácnostech zasažených povodněmi.

Základní shoda na principech a další koordinaci přitom organizacím ponechává nezávislost při rozdělování pomoci podle vlastního uvážení a zaměření, tak aby společná pomoc byla co nejefektivnější.

Platba kartou zde.

Rádi Vám vystavíme potvrzení o daru a budeme Vás informovat o jeho využití. Stačí nechat kontaktPřispět můžete také pomocí QR kódu (1 000 Kč). Otevřete si mobilní bankovnictví a zvolte možnost "platba QR kódem":


Další články o pomoci v postižených obcích

Vyjádření zúčastněných organizací

Zdenek Mihalco, ředitel Nadace Via: “Děkujeme za neuvěřitelnou důvěru a štědrost dárců. Naším cílem je ve spolupráci s ostatními organizacemi odeslat většinu získaných prostředků přímo postiženým lidem, a to rychle, plošně a spravedlivě. Nadace Via také dlouhodobě podporuje rozvoj komunitního života. Uvědomujeme si, že po zvládnutí akutní fáze katastrofy přijde následné období, kdy bude třeba znovu vybudovat místa setkávání v postižených obcích a obnovit zpřetrhané sousedské vztahy. Menší část výtěžku sbírky jsme proto připraveni vyčlenit také na tuto podporu. ”

David Procházka, zakladatel Donio: „Na Donio podporujeme konkrétní příběhy rodin z oblasti zasažené touto katastrofou. Za posledních 5 dnů jsme obdrželi zhruba 150 žádostí o pomoc. Potřeba je opravdu velká, na druhé straně je tu obrovské množství lidí, kteří pomoci mohou a chtějí. Jen za víkend se do darování na platformě Donio v rámci naší iniciativy #SpolecneProMoravu zapojilo přes 15 tisíc dárců.”

Luboš Veselý, ředitel Karel Komárek Family Foundation: “Stejně jako v pandemii a jiných případech platí, že kdo rychle dává dvakrát dává. Máme za sebou rodinu podnikatele Karla Komárka a jeho silnou vazbu na Hodonínsko. Je to totiž kraj, kde se narodil. Protože chceme být co nejefektivnější, spojili jsme se s kolegy, kteří mají s pomocí pokud jde o živelné katastrofy dlouholeté zkušenosti. Pro nás je pomoc Moravě srdcová záležitost a budeme dělat všechno proto, aby byla co nejúspěšnější.”

Šimon Pánek, ředitel Člověka v tísni: “Koordinace na společném postupu při humanitární katastrofě takového rozsahu je nutnost. Potřebujeme nejdříve dopravit rychlou první finanční pomoc všem postiženým a v další fázi ji pak navyšovat podle individuálních potřeb. Nechceme dávat kompenzace za škody, ale přispívat na obnovu a nasměrovat tu pomoc jako investici do budoucna.”

Kristina Ambrožová, ředitelka Střediska humanitární pomoci Diakonie ČCE: “V tuto chvíli je bezesporu důležitá akutní a rychlá pomoc. Z našich zkušeností, kdy jsme poskytovali humanitární pomoc při povodních, víme, že stejně důležitá bude i dlouhodobá pomoc. Rozsah škod je velký, náprava bude trvat, lidem mohou docházet psychické i fyzické síly. Plánujeme v současné době pracovat na místě nejméně 14 dní podle potřeb a vrátit se do zasažené lokality za delší čas, abychom znovu zmapovali stav domácností.”

Čestmír Horký, ředitel Nadačního fondu pomoci Karla Janečka: „Dárci zareagovali mimořádně štědře a rychle, což je v těchto situacích zásadní. Aby peníze pomohly tam, kde jsou nyní akutně potřeba, využijeme i znalost starostů a dalších zastupitelů obcí, kteří mají přehled, kde je situace nejpalčivější. Naše platforma znesnáze21 bude i nadále pomáhat zasaženým rodinám a umožňuje pro ně snadno založit sbírku, předpokládáme, že někteří potřební se o pomoc budou hlásit až dodatečně po skončení odklízecích a demoličních prací.“

Josef Koláček, vedoucí oddělení mimořádných událostí ADRA: "V Moravské Nové Vsi je řada domů, u nichž si nedovedu představit, že by šly opravit. Část z nich bude potřeba znovu postavit, proto je teď pro lidi nejdůležitější finanční pomoc. Peníze začneme rozdělovat hned, jak to bude možné. Aby je obyvatelé zasažených míst mohli dostat, potřebují například své doklady, jenže řada z nich o ně během tornáda přišla. I to je jeden z problémů, s nímž se teď potýkáme, nicméně počítáme s tím, že první peníze bychom mohli začít rozdělovat už příští týden."

Kontakty na organizace:


Autor: PIN

Související články