Během Sbírky potravin se nám podařilo vybrat 3,4 tuny materiální pomoci. Přispěli i naši klienti

Publikováno: 27. 11. 2021 Doba čtení: 4 minuty
Během Sbírky potravin se nám podařilo vybrat  3,4 tuny materiální pomoci. Přispěli i naši klienti
© ČvT

V sobotu 20. listopadu proběhlo podzimní kolo Sbírky potravin, akce pořádané Potravinovou bankou. Naši pracovníci a pracovnice se jí účastnili v pěti městech: v Přerově, Prostějově, Jeseníku, Bílině a Ostrově. Celkem se nám zde podařilo vybrat 3,4 tuny potravin a drogerie. Spektrum dárců bylo velmi bohaté: od rodičů s dětmi po seniory, někde se přidali klienti našich služeb či místní podnikatelé.

Cílem celé akce je sběr potravin a základní materiální pomoci, která poté putuje do neziskových organizací, které pomáhají opuštěným seniorům, rodičům samoživitelům, rodinám v krizi, lidem bez domova či lidem s psychickým a tělesným postižením. Akci pořádá Potravinová banka, mezi jejíž významné podporovatele a partnery patří i Člověk v tísni. Loni jsme na její činnost přispěli 300 tisíci Kč ze sbírky SOS Česko, prostředky z krajských poboček banky tvoří spolu s prostředky zmíněné sbírky základní zdroj naší potravinové pomoci. Jako dobrovolníci se pravidelně podílíme na potravinových sbírkách, aktuálního kola jsme se účastnili v Přerově, Ostrově, Prostějově, Bílině a Jeseníku.

Přerov

V Přerově jsme se sbírky potravin zúčastnili v Kauflandu v Želatovské ulici. Sbírku zajišťovalo sedm našich pracovníků a pracovnic, kterým se podařilo vybrat celkem 860 kg potravin a drogerie. „Lidé byli ve většině případů vstřícní, někteří dokonce přišli jen kvůli potravinové sbírce, jeden pán přišel darovat nějaké to jídlo hned dvakrát. Měli jsme tu i paní, která si mylně myslela, že sbírka probíhá ve zdejším Albertu. I tak neváhala a vyrazila na nákup podruhé – a to jen proto, aby mohla sbírku podpořit. Naše pracovnice navíc obdarovala Deli tyčinkou, aby také netrpěly hlady,“ popisuje s úsměvem Helena Hilscherová a dodává: „Obdivuhodné na tom je především to, že šlo o paní v důchodovém věku, která měla problémy s chůzí, pohybovala se pomocí francouzské hole.“

Sbírku přišli podpořit lidé všech věkových kategorií, nejčastěji se zajímali o to, komu je pomoc ze sbírky určena. Většina darů byla spíše menšího rázu. Celkové množství vybraných surovin mohlo být i o něco málo větší, jelikož během soboty došlo v prodejně k poruše, která zapříčinila to, že chvíli nešlo platit kartou. „Sama vím o jedné paní, která litovala toho, že nemůže přispět více, ale bohužel u sebe neměla větší hotovost,“ říká Helena Hilscherová.

Prostějov

V prostějovském Kauflandu, dalším z míst, ve kterých jsme se do sbírky zapojili, jsme vybrali 800 kg drogerie a potravin. „Osobně jsem byla překvapená z vesměs vstřícných rekcí, kterých se nám od lidí dostávalo. Bylo například úžasné, kolik rodičů svým dětem po obdržení našeho letáku vysvětlovalo, co je to za akci, pro koho to je, a proč se musí pomáhat druhým. A nezůstalo jen u slov, poté společně přišli, aby do košíku něco přispěli,“ říká Martina Tihlářová. Zajímavé podle ní bylo také to, že velká část lidí, co do sbírky něco darovali, byli senioři, tedy jedna z nejohroženějších skupin lidí a ti, kteří velmi často pomoc potravinových bank potřebují.

Bylo například úžasné, kolik rodičů svým dětem po obdržení našeho letáku vysvětlovalo, co je to za akci, pro koho to je, a proč se musí pomáhat druhým.

Jeseník

V Jeseníku tvořilo náš tým 12 lidí – 8 naši pracovníků a pracovnic a 4 externisti. Podařilo se jim vybrat téměř 950 kg potravin a drogerie (855 kg potravin a 87 kg drogerie). „Lidé, kteří přišli, byli moc fajn. Některá setkání byla až dojemná. Mezi darujícími se totiž velmi často objevili klienti našich služeb, ať už bývalí či současní. Chtěli v rámci svých možností vrátit pomoc, kterou v minulosti obdrželi, a podpořit lidi, kteří jsou na tom ještě hůře než oni. Další skupinu přispěvatelů tvořili senioři či rodiče s dětmi, přišlo i několik podnikatelů, kteří věnovali velký nákup,“ říká k tomu Petra Vaňková.

Bílina

V severočeské Bílině se sbírky v Penny zúčastnilo šest našich zaměstnanců zaměstnankyň a dvě praktikantky. Celkově vybrali 143 kg potravin, z čehož bylo 141 kg trvanlivých potravin a 2 kg drogerie. „Nejvíce lidí nás přišlo podpořit během ranních hodin, i u nás tvořili značnou část lidé důchodového věku. Skvělé bylo, že do sbírky přispěli i zaměstnanci Penny,“ říká Veronika Bednářová.

Ostrov

V Ostrově se sbírky účastnil náš tým spolu s kolegy Komunitního centra Nádech-Ostrov. Během soboty se jim v místním Kauflandu podařilo vybrat od 120 dárců 641 kg potravin a 75 Kg drogerie. „Děkujeme všem dárcům, kterým není lhostejný osud druhých a děkujeme i všem našim kolegům, obchodním řetězcům a ostatním neziskovým organizacím, že se zapojili. Velmi si toho vážíme,“ uzavírá Gabriela Štěrbová.


Autor: Martin Kovalčík, mediální koordinátor ČvT

Související články