Program Active Citizens bilancuje: má za sebou plodný rok a půl, studenti chválí učení zážitkem

Publikováno: 11. 4. 2022 Doba čtení: 3 minuty
Program Active Citizens bilancuje: má za sebou plodný rok a půl, studenti chválí učení zážitkem
© Foto: Unsplash

Aktivní občanství. Tento pojem se skloňuje ve veřejném prostoru i v oblasti vzdělávání, co ale doopravdy znamená? A jak ho studenti a vyučující vlastně ve výuce naplňují? Díky programu Active Citizens získal tento pojem na sedmi českých školách, kde se studentské týmy rozjely plánování a realizaci komunitních projektů, konkrétní tvar a dal vzniknout mnoha veřejně prospěšným akcím.

Do programu Active Citizens se zapojilo celkem 7 škol. Našeho výzkumu se pak účastnilo 7 učitelů z 5 škol a 25 studentů ze 3 různých škol,“ dočteme se v Evaluační zprávě, kterou zpracovali Daniel Jirát a Ester Pínová z Gov Lab.

Při fokusních skupinách se studenty byla pozornost specificky zaměřená mimo jiné na jejich uchopení obecných konceptů: demokracie, lidská práva a aktivní občanství. Součástí byla aktivita, kdy studenti samostatně psali, co pro ně osobně tyto koncepty znamenají. Následně společně s námi reflektovali, zda je účast v programu AC nějakým způsobem v pohledu na tyto tři koncepty ovlivnila,“ píší autoři.

Stáhněte si EVALUAČNÍ ZPRÁVU ACTIVE CITIZENS 2022

Evaluace zjistila, že po absolvování programu studenti začali věnovat větší pozornost svému okolí a získali jistotu v tom, že se mohou zapojit do řešení místních problémů. 

Došlo k většímu propojení školy s místními aktéry a obecně s místem, kde se škola nachází. Místa v okolí zapojených škol začala ožívat – i navzdory komplikacím se zhoršenou epidemiologickou situací.

Posílené sebevědomí a dobrý pocit z pomoci komunitě

Podívejte na záznam shrnutí evaluace analytika Daniela Jiráta a Ester Pínové z Gov Lab, které předchází krátké shrnutí k projektu ACP4C – Být občanem. Uslyšíte také konkrétní citace studentů, kterými sami hodnotili své pocity z proběhlých komunitních projektů. Byla mezi nimi charita pro pomoc lidem s rakovinou nebo sbírání odpadků kolem řeky.

Studenti na programu Active Citizens oceňovali partnerský přístup a blízkost učitelů. Zatímco v běžné výuce jsou to často učitelé, kteří stanovují cíle učení, v případě Active Citizens tomu bylo naopak – na co se zaměří, čeho chtějí dosáhnout a jaké kroky k tomu povedou si stanovují sami studenti. Cenili i důvěru, kterou od učitelů získali. 

Zodpovědnost, pocit samostatnosti a fakt, že úspěch komunitního projektu závisí jen a jen na nich, posílil jejich sebevědomí a jednoznačně to mělo pozitivní dopad na jejich občanské kompetence ve smyslu, že každý může přispět ke změně.

„Být aktivním občanem nemusí znamenat hned obrovskou věc, jsou to i maličkosti, které jsou taky důležité. Člověk vidí něco náročného, co bere čas. Tady jsem si uvědomila, že to nemusí být tak hrozné, děláme to pro dobro nás všech.” Studentka jednoho z týmů

Metodika pomůže učitelům při startu školních projektů

Metodika Active Citizens je návodnou kuchařkou, jak si uvařit se školním týmem dobrý veřejně prospěšný komunitní projekt. Nabízí vedle nabídky aktivit které přímo souvisí s plánováním a realizací projektu i aktivity, které rozvíjí kompetence potřebné pro práci v týmu. 

Tyto aktivity pomohly studentům rozeznat, jaké ingredience jsou pro fungování týmu důležité. Studenti během nich poznají klíčovou roli komunikace, respekt, naslouchání jeden druhému a znalost vlastních zdrojů a limitů. Studenti se naučí pojmenovat, v čem vidí své přednosti a čím mohu týmu přispět.

V programu Active Citizens se mohou studenti učit zážitkem. Období kdy se plánuje, připravuje a realizuje komunitní projekt, je vrcholem celého programu Active Citizens, ze kterého si všichni zúčastnění odnáší intenzivní zážitek, který není ve všech okamžicích „instagramový“, ale je každopádně silný a staví na vzájemné pospolitosti – jak na úrovni školního projektového týmu, tak propojení škol s místními občany, organizacemi a společenskými institucemi v komunitě.


* Projekt ACP4C- Být občanem podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.
Autor: Varianty

Související články