Srovnávací studie: Jak protiepidemická opatření dopadají na žadatele o azyl?

Publikováno: 8. 1. 2022 Doba čtení: 2 minuty
Srovnávací studie: Jak protiepidemická opatření dopadají na žadatele o azyl?
© Foto: Unsplash

Nová komparativní analýza, vydávaná skupinou neziskových organizací, zkoumá, jakým způsobem se vládní protiepidemická opatření podepsala na azylových systémech tří středoevropských zemí – Maďarska, Slovenska a Polska. Studie ukazuje, že každý ze zkoumaných států realizoval v podmínkách pandemie svou azylovou politiku odlišně. Zatímco některé země pokračovaly v přijímání žádostí o mezinárodní ochranu beze změn, jiné krizi využily k tomu, aby obešly mezinárodní i evropské právo a již tak nesnadný přístup k azylu ještě více zkomplikovaly.

Studie zkoumá, nakolik se protiepidemická opatření jednotlivých zemí odrazila v počtu žádostí o mezinárodní ochranu i na množství vydaných rozhodnutí, porovnává restrikce zavedené v jednotlivých přijímacích, pobytových i detenčních střediscích a nabízí unikátní porovnání zmíněných zemí z hlediska omezení přístupu uchazečů o azyl ke zdravotní péči i anticovidové vakcinaci.

Publikace jednoznačně ukazuje, že protiepidemická opatření mají na azylové systémy všech tří zkoumaných států zcela zásadní vliv. Pouze zčásti jsou přitom na vině obecně platná omezení. Do značné míry se naopak jedná o důsledek zbytečně přísných restrikcí namířených speciálně proti žadatelům o mezinárodní ochranu. Před těmi tak v podmínkách nouzových stavů vyvstaly nové systémové bariéry. Jejich práva, už tak nepříliš rozsáhlá, byla ještě více zúžena. V některých zemích například přišli o možnost využívat odborné poradenství či tlumočnické služby. Jinde je stát pro změnu vyloučil z očkovacího programu. Práce skrze tyto i mnohé další poznatky jasně dokládá, že na ty, kdo ve Střední Evropě hledají útočiště, dolehla protipandemická opatření ještě citelněji, než na většinové obyvatelstvo.

Ke stažení:

The Impact of Coronavirus Country Measures On Asylum And Reception Systems In Hungary, Slovakia And Poland (anglicky)

Srovnávací zpráva: Žadatelé o azyl a držitelé mezinárodní ochrany v zemích V4 (Aktualizovaná zpráva, 2019)

Žadatelé o azyl a držitelé mezinárodní ochrany ve 14 zemích EU (NIEM)

Kontakt:

Jakub Andrle

Koordinátor projektu V4/NIEM

Člověk v tísni

tel: +420 608 151 362

e-mail: jakub.andrle@clovekvtisni.cz

Publikace je spolufinancována ze zdrojů Azylového, migračního a integračního fondu EU v rámci projektu NIEM „National Integration Evaluation Mechanism. Measuring and improving integration of beneficiaries of international protection” a z International Visegrad Fund v rámci projektu “V4NIEM 2020-2021: Towards common advocacy on integration”, který je ko-financovaný vládami Česka, Maďarska, Polska a Slovenska. Misí fondu je rozvíjet udržitelnou regionální spolupráci ve Střední Evropě.Donoři nezodpovídají za obsah ani za použití informací. Za obsah a vyjádřené názory nesou výlučnou odpovědnost autoři.www.forintegration.eu


Autor: Jakub Andrle, Koordinátor Programu Migrace

Související články