Bydlet či nebydlet? Toť, oč tu běží

Publikováno: 30. 10. 2017 Doba čtení: 2 minuty
Ilustrační foto.
© archiv pixabay.com/cs

Každá země má vytvořený systém sociálního bydlení, i když takovýto systém je těžko definovatelný. Můžeme říct, že státy se tímto systémem snaží o prevenci ztráty bydlení. Sociální bydlení můžeme najít jako formu zákona nebo formu konceptu různých projektů, které jsou zaměřené na sociální bydlení.

Přístup „housing first“ se zaměřuje na skupiny lidí, kteří mají obtíže se začlenit zpět do společnosti. "Housing first" neboli "Bydlení především" pracuje s myšlenkou, že každý má právo na bydlení. Pokud se totiž uspokojí potřeba bydlení, je reálná šance, že se člověk lépe a rychleji začlení do společnosti. Jedincovi je poskytnuto kvalitní bydlení bez žádných jiných podmínek. Oproti modelu „prostupného bydlení“, kdy jedinec postupem času a za „odměnu“ dostane standardní bydlení, v modelu „Housing first“ člověk okamžitě dostává standardní a kvalitní bydlení hned od začátku.

V České republice tento model sociálního bydlení rozjeli v Brně. Projekt Rapid Re-housing je inspirovaný přístupem „Bydlení především“ a v roce 2016 nezisková organizace IQ Roma Servise v součinnosti s městem Brno poskytla 50 rodinám důstojné bydlení. Vylosované rodiny si ve spolupráci s organizací vybraly vhodné byty. Sociální pracovníci jsou pro rodiny k dispozici téměř neustále dle jejich potřeby.

Tento model sociálního bydlení funguje v několika zemích evropské unie. Měli bychom pamatovat, že každý člověk se může dostat do situace, kdy bude obtížné zajistit si dostatek prostředků k zajištění obživy a základních potřeb, jakou je například i bydlení. Z tohoto důvodu by bylo vhodné, aby každá obec měla strategický plán, jak pomoci těmto lidem a zajistit jim důstojné bydlení. 

Autor: Kristýna Volfová, Terénní pracovnice

Související články