Bílina rodinné poradenství

Bílina: Rodinné poradenství

© Foto: Archiv ČvT

Základem rodinného poradenství je Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi. Posláním služby je vyhledávání, motivace, pomoc a poradenství rodinám s dětmi v obtížné životní situaci, která je ohrožuje vyloučením nebo vylučuje z běžné společnosti. Smyslem je pomoci rodině s problémy, které není schopna sama překonat a tyto problémy mají negativní vliv na prostředí rodiny a vývoj dítěte. Cílem je zachování nebo obnovení funkcí rodiny v jejím přirozeném prostředí. Důraz je kladen na dlouhodobou a intenzivní spolupráci, individuální pomoc a poradenství, prohlubování rodičovských schopností a dovedností.

Při poskytování služby je respektována zásada, že zájem a blaho dítěte jsou nadřazeny nad všemi ostatními zájmy, včetně zájmu rodičů, přičemž není zpochybněna primární zodpovědnost rodičů za své děti.


sociálně aktivizačnmí služba pro rodiny s dětmi

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi je realizována terénní formou.

Pracovníci dochází k rodinám domů v domluveném čase, v pracovních dnech od 7:30 do 16:00. V případě potřeby lze využít kanceláře pracovníků na níže uvedené adrese. Nedílnou součástí je spolupráce s institucemi, které se zaměřují na péči o děti (OSPOD, OSP), doprovody na úřady, do škol, k lékařům apod.

Kancelář sociálně aktivizační služby pro rodiče s dětmi najdete na adrese Teplická 918, Bílina 418 01 (budova ICP – integrované centrum prevence) Nutné si schůzku domluvit předem telefonicky/emailem (Viz kontakty níže).

Kapacita: max. 10 rodin na 1 pracovníka

Věk: 0 – 64 let


Celý text Méně textu

Jak dále pomáháme