Bílina: Rodinné poradenství

Bílina: Rodinné poradenství

Posláním rodinného poradenství je vyhledávání rodin s dětmi, které se nacházejí v obtížné sociální situaci, což je vylučuje z běžné společnosti. Taková situace má negativní vliv na prostředí rodiny a vývoj dítěte. Snažíme se klienty motivovat a poskytujeme sociální pomoc a poradenství. Smyslem poskytovaných služeb je pomoci rodině s problémy, které není schopna sama překonat.

Základem rodinného poradenství jsou Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Hlavním cílem této sociální služby je zachování nebo obnovení funkcí rodiny v jejím přirozeném prostředí. Primárně chceme zastavit zhoršování sociální situace rodiny, poté se snažíme přispět k zlepšení sociálních dovedností, životní úrovně a spokojenosti členů rodiny. 

Služba je určena rodinám s nezletilými dětmi, které se nacházejí v situaci, která se vyznačuje některým(i) z těchto znaků:

  • obtíže při výchově a péči o děti,
  • snaha o vytvoření podmínek pro návrat dětí do rodiny,
  • potíže s hospodařením, s rodinným rozpočtem a vedením domácnosti,
  • problémy spojené se školní docházkou dětí,
  • sociálně patologické jevy v rodině (trestná činnost, závislosti, …).


Projekt Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2 je spolufinancován Evropskou unií. Registrační číslo projektu CZ.03.2.60/0.0/0.0/ 15_005/0005703. Cílem projektu je zajištění podpory vybraných druhů služeb na území Ústeckého kraje. Termín realizace je 1. 4. 2017 - 31.3.2020


Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Službu nabízíme v budově Integrovaného centra prevence v Bílině, konkrétně v kanceláři sociálně aktivizačních služeb pro rodiče s dětmi (SAS). Pracovníci služby dochází do bydliště klientů v předem domluveném čase, v pracovních dnech od 7:30 do 16:00 hodin. V případě potřeby lze využít možnosti setkávat se v konzultační místnosti na níže uvedených adresách. Součástí služby jsou i doprovody na úřady a do dalších institucí.

Kancelář sociálně aktivizačních služeb pro rodiče s dětmi najdete na adrese Teplická 555, Bílina 418 01 bez předchozího objednání v konzultačních hodinách ve středu od 13:00-14:00 hod., ve čtvrtek od 9:00-10:00 hod.

Kapacita: max. 10 klientů na 1 pracovníka

Věk: 18 a více letCelý text Méně textu

Jak dále pomáháme