Čelíte předražené exekuci, nebo jste ji dokonce už zaplatili? Své peníze můžete získat zpět

Publikováno: 14. 12. 2023 Doba čtení: 5 minut
Ilustrační foto
© Foto: Martin Kovalčík

Jste v exekuci? Možná nespravedlivě.

Lidé v Česku stále čelí následkům nezákonných exekucí, aniž by o tom věděli. Mohou se však bránit, a nakonec získat své peníze i zpět.

Klienti Člověka v tísni a projektu Exekutor má smůlu.cz vyhráli desítky soudních sporů se společnostmi, které půjčují peníze velmi draze.

Přestože se úvěrový trh už sice dost zkultivoval – tomu přispěl i pravidelně zveřejňovaný Index odpovědného úvěrování Člověka v tísni, stále z něj některé společnosti vyčnívají.

Neváhejte se na nás obrátit, pokud máte starší smlouvu například se společností Profi Credit Czech, tak jako pan Milan. Za padesátitisícovou půjčku měl zaplatit téměř milion!

Pan Milan se před létem v roce 2014 měl stěhovat, na nutné výdaje si chtěl vzít půjčku 50 tisíc korun. Sjednal si ji u společnosti Profi Credit Czech, ale těsně před čerpáním si to rozmyslel. Poskytovatel s argumentem, že peníze už jsou připravené, ho přiměl si půjčku nakonec vzít. S tím podepsal smlouvu k revolvingovému úvěru s rozhodčí doložkou na 36 měsíců se splátkami 4 200 korun, tedy závazkem uhradit celkem více jak 150 tisíc.

Jenomže záhy pan Milan změnil zaměstnání – nechtěl kvůli sezónní práci ve stavební firmě trávit zimu jen na úřadu práce, klesl mu i tak ale příjem a dostal se do prodlení. Snažil se s věřitelem komunikovat, aby mu splátky dočasně snížil, ale bezúspěšně. Naopak společnost poměrně rychle podala žalobu k rozhodčímu soudu, aby bylo zahájeno exekuční řízení. Srážet ze mzdy mu exekutor začal v červenci 2015.

Splatil 500 tisíc, pak se obrátil se na Člověka v tísni. Dnes má své peníze zpátky

„Když jsem měl splaceno 500 tisíc, neušlo to pozornosti účetní a mého zaměstnavatele, protože na exekuci jsem měl finálně zaplatit ještě téměř jednou tolik. Celkově 988 tisíc. Když se dozvěděli, kolik jsem si vlastně půjčil, zdálo se jim to nezákonné a doporučili mi, abych se obrátil na Člověka v tísni,“ vzpomíná.

Po zmapování situace jsme panu Milanovi pomohli podat v březnu 2019 návrh na zastavení exekuce. Soud nám vyhověl s odůvodněním absolutní neplatnosti úvěrové smlouvy.

„Soud uznal, že pohledávky jsou nepřiměřené a že celá úvěrová smlouva se zjevně příčí dobrým mravům, a exekuci zastavil. Právní moc usnesení o zastavení exekuce nabylo až v únoru 2021. Exekutor poslal zaměstnavateli pana Milana vymožených zhruba 90 tisíc. A my jsme vyzvali Profi Credit, ať klientovi vrátí z titulu bezdůvodného obohacení i zbývající peníze nad rámec půjčeného. Přesněji 360 tisíc,“ popisuje Kristýna Dolejšová Kabelová, advokátka spolupracující s Člověkem v tísni. Společnost se však mimo jiné mylně hájila tím, že pohledávka je již promlčená, a nabízela dohodu o narovnání – necelých 73 tisíc korun.

Na to jsme nepřistoupili a poslali jsme v témže roce předžalobní výzvu, aby poskytovatel půjček zaplatil celou dlužnou částku, což se opět nestalo. Následoval tedy soud, který nám znovu dal za pravdu. Jak stálo v rozsudku: kdo se na úkor jiného bez spravedlivého důvodu obohatí, musí ochuzenému vydat, oč se obohatil. Profi Credit nakonec 360 tisíc vrátil už i s úrokem z prodlení, dohromady více než 400 tisíc, a musel zaplatit také náklady řízení.

Poskytovatel ani nezastírá, že jeho byznys stojí na nemravných úrocích a pokutách

Zakladatel projektu Exekutor má smůlu.cz advokát Petr Němec, který zastupuje spotřebitele žalující Profi Credit Czech, k tomu uvádí: „O žalobách proti Profi Creditu rozhoduje Obvodní soud pro Prahu 1. Tam na věc vzniklo pět právních názorů, na odvolacím Městském soudě v Praze vznikly tři. A na Nejvyšším soudě jsou nyní dva protichůdné názory, paradoxně jednoho senátu. Aktuálně je již rozhodovací praxe sjednocená a soudy tyto pohledávky plně přiznávají. Zajímavé je, že obrana společnosti Profi Credit vůbec nestaví na tom, že by jejich smlouvy byly platné. Profi Credit v zásadě vůbec nesporuje, že jeho smlouvy stojí na nemravných úrocích a pokutách lichevního charakteru. Předmětem sporu je jen otázka procesní, zda je rozhodčí nález nicotný, nebo nikoliv, a je třeba před žalobou v samostatném řízení provést jeho zrušení. Druhým bodem sporu je otázka běhu promlčecí doby, kdy se Profi Credit snažil prosadit názor, že se nárok spotřebitelů na bezdůvodné obohacování promlčoval již během exekuce. Tento bizarní právní názor na začátku sporů převzaly hned dva senáty Městského soudu v Praze. Pro mne to bylo naprosto skandální rozhodnutí soudů, které odporuje judikatuře. Navíc je naprosto nesmyslné tvrdit, že spotřebitel měl vědět, že je exekuce protiprávní, a zároveň se soud tváří, že Profi Credit to nevěděl, ačkoliv mu jsou takové exekuce už roky zastavovány a má celou dobu právní zastoupení. To je justiční šikana spotřebitelů. Nejvyšší soud dal pochopitelně plně za pravdu naší argumentaci, že klientům začíná běžet promlčení až po pravomocném zastavení exekuce. Aktuálně mám za to, že Profi Credit ví, že lidi doslova protiprávně obírá o peníze v protiprávních exekucích. A ví, že má pak vracet peníze, ale spoléhá na to, že lidé jsou po roky trvající exekuci v tíživé situaci, psychicky i finančně vyčerpáni, a raději udělají tlustou čáru za minulostí, než aby dál řešili ve svém životě Profi Credit a pouštěli se ještě do soudního sporu. To nesmí Profi Creditu procházet. I proto se začalo s takovými pohledávkami za Profi Creditem obchodovat.“

I vaši předraženou exekuci může soud zastavit

Pokud máte starší smlouvu u Profi Creditu, je dost pravděpodobné, že i vaši nemravně předraženou exekuci soud zastaví a vy můžete být úspěšní i s požadavkem na vrácení vašich peněz. Za desetitisíce nebo i statisíce korun to martýrium stojí. Soudní spor pana Milana není naším jediným vyhraným. Obraťte se na advokáty nebo na nás, abychom vám pomohli posoudit, jaké jsou vaše šance. Napadnout se dají zpětně i již zaplacené exekuce,“ vyzývá vedoucí programu Dluhové poradenství Daniel Hůle a dodává: „Nepodléhejte nabídkám na smír, kdy vám společnost nabídne vrátit jen menší část vašich peněz, protože to je pro ni samozřejmě výhodnější.“

Exekutoři, podejte podnět k zastavení nezákonných exekucí

V první řadě by měly nezákonné exekuce zastavovat z úřední povinnosti soudy. „Důležité je, aby si soudci uvědomili, že tuto pravomoc mají, protože se tak děje v minimu případů,“ podotýká Kristýna Dolejšová Kabelová.

O nezákonnosti některých exekucí samozřejmě vědí soudní exekutoři. „Proto vyzýváme Exekutorskou komoru ČR a všechny exekutory: Podejte podnět k zastavení takových exekucí! Upřednostněte spravedlnost před svým obchodním zájmem,“ apeluje ředitel Sociálních a vzdělávacích programů v ČR Jan Černý.

Autor: Eva Kroupová

Související články