„Chci být lékařkou a sloužit tak své zemi," říká Zahra, která navštěvuje jednu z 280 nově otevřených komunitních vzdělávacích tříd v Afghánistánu

Publikováno: 16. 5. 2023 Doba čtení: 3 minuty
„Chci být lékařkou a sloužit tak své zemi,
© Foto: Sohrab Rostayee

Z desetileté Zahry se stala před pěti lety vnitřní uprchlice, když musela odejít z Kunduzu do Kábulu. V hlavním městě Afghánistánu žije se svými pěti bratry a jednou sestrou v pronajatém domě. Otec je prodavač a ze svého platu živí 12 členů rodiny. Chudoba Zahře ukradla dětství. Místo toho, aby v ruce držela tužku, musí holýma rukama sbírat odpadky – takový je život tisíců dětí v Afghánistánu.

Zahra hledala odpadky na skládkách v okolí města - jediné, co mohla pro svou rodinu v kruté zimě udělat.

„S bratry jsme v odpadcích hledali plasty a věci na podpal, abychom si doma mohli zatopit. Ráno jsem odcházela a domů se vracela až večer,“ říká Zahra.

Zahřina rodina si nemůže dovolit platit měsíční nájem 4000 AFN (45 dolarů). „Nemáme peníze na zaplacení nájmu. Peníze si půjčujeme od mého strýce,“ vysvětluje Zahra.

Kvůli chudobě nemůže chodit do školy 

Kvůli chudobě nemůže Zahra chodit do školy, protože její otec nemá dostatek peněz. „Nechodila jsem do školy, protože mi můj otec nemohl koupit psací potřeby, knihy, uniformu ani školní tašku. Byla jsem smutná a trápilo mě, když jsem viděla, že ostatní děti do školy chodí, zatímco já ne," říká.

S podporou Afghánského humanitárního fondu (AHF) jsme zahájili projekt Education in Emergency v místě, kde Zahra žije, abychom usnadnili přístup dětí ke vzdělání. „Pracovníci ČVT přijeli do naší vesnice a zjistili situaci. Poté jsem se zapsala do třídy komunitního vzdělávání," vysvětluje Zahra.

V současné době Zahra navštěvuje třídu komunitního vzdělávání a užívá si čas strávený se svými spolužáky. „Dříve jsem neuměla číst a psát. Po zápisu do této třídy jsem se to naučila. Naučila jsem se matematiku a kreslit, našla jsem si nové kamarády a jsem šťastná," říká. Zahra tráví většinu času doma. „Učím se a procvičuji učivo doma. Teď už nesbírám odpadky," dodává. Navzdory problémům, které Zahra má, chce chodit do školy a plánuje budoucnost.

„Ráda chodím do školy a pokračuji ve vzdělávání, protože se chci stát lékařkou a sloužit tak své zemi," říká

280 nově zřízených tříd pro 9 555 dětí

Od začátku roku 2022 pomohl Člověk v tísni s finanční podporou Afghánského humanitárního fondu (AHF) 9 555 dětem, které dříve nechodily do školy (5 068 dívek a 4 487 chlapců), zapsat se do 280 nově zřízených tříd komunitního vzdělávání. Program pomáhal dětem, které zasáhly nepokoje a přírodní katastrofy pokračovat ve vzdělávání na 1. stupni a pomohl jim při zápisu do veřejných škol.

V rámci programu dostávají učitelé plat. Komunitním třídám jsme také distribuovali učební pomůcky, učební a čtecí materiály, učebnice a hygienické balíčky a vybavili třídy větráky a kamny, abychom dětem vytvořili lepší prostředí v různých ročních obdobích. 

4,2 milionu dětí nechodí do školy

Vzdělávání v Afghánistánu je narušeno třemi desetiletími války a pro mnoho dětí zůstává školní docházka vzdáleným snem, zejména v odlehlých a venkovských oblastech. Podle zpráv UNICEF v roce 2022 do školy nechodilo 4,2 milionu dětí, z toho 60 % tvořily dívky. Kromě toho chudoba, přírodní katastrofy, nedostatek finančních prostředků ve vzdělávacím sektoru a současné zákazy vzdělávání dívek znemožnily do školy chodit milionům dětí. 

Autor: Sohrab Rostayee, Afghanistan Communication Officer

Související články