Opravdoví hrdinové: Učitelé v Iráku dokáží být inspirací i přes nepřízeň osudu

Publikováno: 15. 11. 2023 Doba čtení: 2 minuty
Opravdoví hrdinové: Učitelé v Iráku dokáží být inspirací i přes nepřízeň osudu
© Foto: Majd Zaghir

Hrdiny často oslavujeme pro jejich úspěch, často ale přehlížíme skutečné hrdiny mezi námi. Bývají to ti, kteří z nás pracují nejvíc a mezi ně patří i učitelé. I přes nepříznivé okolnosti pokračují neúnavně ve vzdělávání a formování budoucích generací. Nejenže tak pomáhají utvářet jejich lepší budoucnost, ale také jsou pro ně psychickou oporou.

Učitelka ze severního Iráku popisuje drsnou realitu vzdělávacího systému v její zemi.

„Chybí nám vhodné prostory pro výuku a učebny, chybí také základní učební pomůcky,“ vysvětluje, „ale snažíme se pro naše děti udělat maximum.“

Navzdory této přítěži si Bzhar se svými studenty vytvořila hluboký vztah. „Většinu času jsme jako přátelé,“ říká. Své studenty zapojuje do výuky tím, že jim klade otevřené otázky a podporuje pocit blízkosti. Její starostlivý přístup, připomínající mateřský, si získal srdce studentů, kteří na její hodiny netrpělivě čekají a o přestávkách si s ní chtějí dál povídat. Stejně jako mnoho jiných učitelů se však Bzhar potýká s nedostatkem podpory, která by jí umožnila ve své roli vyniknout. „Jako učitelé se často cítíme odkázáni sami na sebe bez odpovídající podpory a pomoci,“ posteskne si.

Uvědomujeme si problémy, kterým musí učitelé jako Bzhar čelit, a proto jsme s finanční podporou organizace Education Cannot Wait (ECW) ve spolupráci s organizacemi Save the Children, Intersos a Rwanga Foundation poskytli základní podporu školám v severním Iráku. Pomoc zahrnovala vybavení pro učitele, rekonstrukci škol a psychologickou podporu pro studenty.

Kromě materiální pomoci jsme během projektu uspořádali řadu školení pro učitele. Cílem těchto setkání bylo seznámit pedagogy s inovativními výukovými technikami a vybavit je praktickými strategiemi pro řešení potřeb dětí, které se potýkají s traumatem nebo mají problémy s učením. 

„S Člověkem v tísni jsem absolvovala velice rozsáhlé školení a bylo to neuvěřitelně přínosné. Dokážu teď žákům lépe naslouchat a mohu jim být lépe k dispozici.“

Bzhara vzpomíná na jednu konkrétní metodu, kterou začala díky školení používat. „Například při vytváření skupin ve třídě bývaly dívky odděleny od chlapců. Na školení jsme se dozvěděli, jak vytvářet smíšené skupiny, které potom dobře fungují."

Naše podpora je malou, ale významnou pomocí těmto hrdinům vzdělávání, kteří do své práce vkládají srdce a naději. Bzhar sdílí své sny o budoucnosti:

„Moc si přeji, aby moji studenti dosáhli co nejvyšší úrovně vzdělání a byli vybaveni znalostmi a dovednostmi. To pozitivně ovlivní náš lid a život v naší zemi.“

Učitelé jako Bzhar jsou v našem prostředí skutečnými hrdiny, kteří utvářejí budoucnost jednoho studenta po druhém. Jejich obětavost a houževnatost si zaslouží náš maximální obdiv a podporu. 

Autor: Majd Zaghir, ČVT

Související články