Člověk v tísni připomíná: Hlavní partner Univerzity Karlovy Home Credit vymáhá nezákonné exekuce

Publikováno: 9. 10. 2019 Doba čtení: 2 minuty
Člověk v tísni připomíná: Hlavní partner Univerzity Karlovy Home Credit vymáhá nezákonné exekuce
© Foto: Martin Kovalčík

Člověk v tísni se dlouhodobě věnuje podrobným analýzám, které popisují příčiny vzniku extrémní předluženosti české společnosti. Výsledkem těchto analýz jsou mimo jiné i praktické nástroje, které slouží jako prevence zadlužení či pomoc při řešení problémů s již vzniklými dluhy. Jedním z těchto nástrojů je i INDEX ODPOVĚDNÉHO ÚVĚROVÁNÍ, který je v posledních dnech trochu nešťastně zmiňován v rámci debaty spojené s uzavřením partnerské smlouvy mezi Univerzitou Karlovou a nebankovní společností Home Credit. Člověk v tísni proto považuje za užitečné uvést některé informace na pravou míru a zařadit je do širšího kontextu.

Zmiňovaný Index odpovědného úvěrování (původně Index predátorského úvěrování) sestavuje organizace Člověk v tísni od roku 2009. Tehdy zkoumal pouze několik předních společností, které v České republice nabízely nebankovní úvěry, celý trh začal Index mapovat až po zavedení dohledu ze strany ČNB. V roce 2010 dosáhl ze sledovaných společností Home Credit nejhorších výsledků. 

„Problém Home Creditu tehdy spočíval především v tom, že ve svých smlouvách využíval problematickou rozhodčí doložku. To už je naštěstí minulost, od té doby urazil Home Credit značný kus cesty a dnes nabízí půjčky, které jsou férovější než půjčky u většiny bank. V našem červnovém srovnání malých úvěrů se umístil na čtvrtém místě,“ vysvětluje Daniel Hůle, analytik organizace Člověk v tísni a jeden ze spoluautorů Indexu odpovědného úvěrování. „Je však potřeba zdůraznit, že zmiňovaný Index hodnotí podmínky, za kterých sledované společnosti aktuálně poskytují úvěry na českém trhu. Jedná se tedy čistě o produktovou analýzu,“ dodává.

Problém Home Creditu? Vymáhání nezákonných exekucí...

Hůle v této souvislosti zmiňuje jiný nástroj, který letos organizace Člověk v tísni lidem nabídla. Jedná se o webovou aplikaci Doložkomat, který se zabývá vymáháním nezákonných exekucí. „Jde o exekuce z nesplacených spotřebitelských úvěrů a půjček, které v sobě měly zakomponovány rozhodčí doložky s netransparentním výběrem rozhodce, které byly následně soudně uznány za neplatné. A právě Home Credit patří mezi společnosti, které tyto nezákonné exekuce stále vymáhají, což považujeme za neospravedlnitelnou praxi,“ říká Hůle. 

A dokládá to statistikami z Doložkomatu, ze kterých vyplývá, že ze 400 pozitivně testovaných smluv (obsahují neplatnou rozhodčí doložku, tudíž jsou vymáhány nezákonně) tvoří 25% smlouvy od Home Creditu. V červnu tohoto roku přitom Ministerstvo spravedlnosti identifikovalo 130 tisíc pravděpodobně nezákonných exekucí. „Odhadujeme, že mnoho tisíc z těchto exekucí připadá právě na Home Credit a jeho dceřiné společnosti,“ uzavírá Hůle.

Užitečné odkazy:

Kontakty:

Daniel Hůle, daniel.hule@clovekvtisni.cz, 774 510 398

Martin Kovalčík, martin.kovalcik@clovekvtisni.cz, 777 472 863

Autor: Martin Kovalčík, mediální koordinátor ČvT

Související články